Ultimata guiden om fåglar

Merparten av de fågelarter som lever i Sverige trivs i människors närhet och finns därmed nära bebyggelse av olika slag.

Vissa fåglar är mer omtyckta än andra då störande ljud, nedsmutsning och spridning av sjukdomar kan ställa till det rejält. I den här guiden delar vi med oss av värdefulla tips och råd om hur du förebygger problem med fåglar på bästa sätt.

Vi rekommenderar

Allmän fakta om fåglar

Fåglar tillhör klassen tvåbenta ryggradsdjur med fjäderdräkt som särskiljande drag gentemot andra djur. Andra kännetecken är vingar och näbb, även om långt ifrån alla arter kan flyga.

Bland de omkring tiotusen fågelarter som observerats i världen lever de flesta på land. Endast en viss andel lever runt våra världshav och gör endast korta besök på land i samband med häckningsperioden.

Många fågelarter är sociala och kommunicerar gärna genom att ge ifrån sig olika läten och visuella signaler. Många fåglar vistas gärna i flock och ger sig ofta ut på jakt efter föda tillsammans med andra fåglar i flocken. Flockbeteendet kan även ge upphov till mobbing av de svagare fåglarna i flocken, och många gånger kan jakten på inkräktande rovdjur te sig fullständigt hänsynslös.

Det är inte ovanligt att fåglarnas naturliga vistelseplatser försvinner i samband med bebyggelse, även om själva boendemiljöerna också är en hjälp för fåglarna som enkelt kan hitta både skydd och föda. Detta lockar såklart fåglarna att söka sig allt närmare människans boningsplatser, vilket gäller såväl småfåglar som större rovfåglar.

Skydda dig mot fåglar

En del av de fågelarter som finns i Sverige orsakar problem på olika sätt. Det gäller inte minst fåglar som lever i stadsmiljöer och därmed nära människan, vilket inte sällan innebär nedskräpning och ibland smittspridning av diverse sjukdomar.

Vanliga fågelarter såsom måsar, stadsduvor och skator tillhör den kategori fåglar som ofta stör nattsömnen på grund av sitt skräniga läte. Inte sällan kommer man ut på altanen eller balkongen på morgonen för att mötas av fågelspillning och söndertuggade soppåsar. Även motorhuven och vindrutan på bilen tycks vara populära platser att lämpa av högar med kletig avföring på.

Det sistnämnda kan bli ett stort problem om det inte åtgärdas skyndsamt, då fågelspillning innehåller frätande ämnen som kan ge upphov till skador på lackade ytor. Såväl bilar, båtar och motorcyklar bör därmed rengöras omedelbart, vilket dock behöver ske med viss försiktighet så att lacken inte repas. Som tur är finns det skonsamma medel som med fördel kan användas till detta, och i förbyggande syfte kan det vara en god idé att sätta upp lite olika typer av fågelskrämmor.

 

Ett sätt att skydda specifika platser, såsom en uteplats eller en parkeringsplats, mot fåglar är att sätta upp så kallade fågelpiggar som hindrar fåglarna från att landa just på dessa platser. Det är viktigt att veta att fåglarna inte skadas om de trots allt skulle landa och sätta sig på piggarna, då de är trubbiga i ändarna och endast till för att hindra fåglarna från att landa.

Skador och sjukdomar

Fåglar kan också sprida vissa virussjukdomar som exempelvis salmonella, även om det är relativt ovanligt. Mer vanligt är att de gör materiell skada på fastigheter genom att orsaka stopp i hängrännor eller bygga bo under takpannorna. Allt detta är såklart viktigt att få bukt med, inte minst det sistnämnda, då det kan ge upphov till att fler skadedjur som fågelkvalster, klädesmal och loppor också får fäste och tar sig in i bostaden.

Om du absolut vill mäta fåglarna bör du använda dig av en fågelmatare som skyddar maten mot större rovfåglar och andra rovdjur. Som Swissinno Smart Birds fågelmatare, som är konstruerad på ett sätt som hindrar möss och andra skadedjur från att komma åt fågelfröna.

Läs mer om skötsel av fågelbon

Tips på fler förebyggande åtgärder:

  • Avlägsna fågelspillning på lackade ytor (bilen, båten, mc:n) så snart som möjligt
  • Ta bort matrester, tomburkar och tomma flaskor när du lämnar altanen eller balkongen
  • Avlägsna nedfallna matrester under och runt eventuella fågelbon
  • Avlägsna bråte och skräp intill husfasaden och i samtliga hängrännor
  • Håll rent och uppstädat i och kring komposter och soptunnor
  • Se till att locket på soptunnan alltid är ordentligt stängt
  • Rengör eventuella fågelbon regelbundet och efter/inför varje ny säsong
  • Sätt upp olika typer av fågelskrämmor i förebyggande syfte
  • Avlägsna eventuella fågelbon innan eller efter häckningsperioden.

*Observera att fåglar är skyddade under häckningsperioden, vilket innebär att de är fredade från den 1 april till den 31 juli. Under denna period är det förbjudet att röra och/eller avlägsna ägg och fågelbon.

Läs mer om vilka regler som gäller på Naturvårdsverkets hemsida

Klicka för att se fler Fågelprodukter

Betyg på guiden:

3.9/5 - (54 votes)