Fjärilsmyggor » Ultimata Guiden

Fjärilsmyggan är en liten mygga som gärna lägger sina ägg i slamrika miljöer och därför oftast upptäcks i badrum, kök eller andra våtutrymmen. De är helt ofarliga och gör ingen som helst skada, men kan upplevas obehagliga i större mängder.

Följande går vi igenom hur fjärilsmyggan ser ut, var den oftast upptäcks och hur man mest effektivt kan motverka dess etablering.

Snabbguide Fjärilsmyggor

  1. Städa: rengör golvbrunnar, vattenlås och andra platser där fuktigt slam kan finnas med kokhett vatten.
  2. Fånga: Dammsug upp fullvuxna fjärilsmyggor som gärna söker sig mot ljuset i exempelvis ett fönster. Kasta därefter damsugarpåsen.
  3. Motverka: Rengör regelbundet golvbrunnar, vattenlås och liknande från slam för att förhindra äggläggning.

Kort om fjärilsmyggan

Fjärilsmyggor kallas ofta för badrumsflugor eftersom det är i fuktiga utrymmen de upptäcks. De ingår i underordningen myggor och i Sverige finns 23 släkten med 63 olika arter. Fjärilsmyggan lever på organismer, bakterier, svamp och alger som finns i slam. De förekommer naturligt vid floder och sjöar och trivs även utmärkt vid slambassängernas filter vid våra reningsverk. Där är de också en välkommen gäst, då larverna hjälper till att omsätta organiska ämnen i bassängens filter. Fjärilsmyggan är harmlös och varken sticks eller bits.

Utseende

Fjärilsmyggan är cirka 1 millimeter och har ett kvadratiskt utseende med, i förhållande till kroppen, stora, korta, runda fjärilsliknande vingar. (därav namnet) Både kroppen och vingarna är håriga. 

Livscykel

Fjärilsmyggan lever bara från några dagar till någon vecka och tiden från ägg till utvecklad mygga tar cirka 3 – 4 veckor.

Motverka

Genom att ofta rengöra golvbrunnar, vattenlås och andra likande platser där slam kan samlas, elimineras de miljöer som fjärilsmyggan behöver för att lägga sina ägg. Genom att hälla kokhett vatten kan eventuella ägg tas bort. Dammsug vuxna myggor och kasta därefter dammsugarpåsen.

 Preventiv behandling

  • Rengör kontinuerligt golvbrunnar, vattenlås och liknande platser.
  • Häll kokande vatten så ägg inte kan utvecklas.
Klicka för att se fler blogginlägg

Betyg på guiden:

4.2/5 - (29 votes)