Zikamygga » Ultimata Guiden

Upload Image...

Zikamyggan, även känd som gulafebernmyggan, utgör en potentiell hälsorisk då den kan bära på flera virus, inklusive det fruktade zikaviruset. Även om den ännu inte har etablerat sig i Norden, har smittbärande exemplar påträffats i Europa.

Genom att känna till riskerna för zikamyggor och följa förebyggande åtgärder går det att  minska risken för bett. Här i vår guide berättar vi mer om hur du skyddar dig, hur insekten bekämpas och ger dig även fakta om myggan.

Snabbguide mot zikamygga

  • Förebygg: I länder där zikamygga förekommer är det bra att ta bort föremål där vatten samlas eller att bygga bort gropar och dammar med stillastående vatten.
  • Bekämpa: Placera ut elektriska myggfångare för att locka och eliminera myggorna.
  • Skydda: För att minska risken att stickas av myggan är myggmedel och myggnät effektiva att använda. Även skyddande kläder som byxor och tröja med långa ärmar är bra att bära.

Vi rekommenderar

Bli av med zikamygga

Att på egen hand bekämpa zikamyggor kan vara svårt men det finns en del knep att ta till.

Begränsa reproduktionen

Undvik stillastående vatten i närområdet, då myggorna föredrar vatten med fettsyror och bakterier för att lägga sina ägg.

Myggfångare

Det går också att eliminera zikamyggor med hjälp av myggfångare. Dessa elektriska myggmaskiner lockar insekterna med hjälp av dofter eller ljus.

Förebyggande åtgärder mot zikamygga

Trots att myggorna är mest aktiva vid gryning och skymning, samt vid mulet väder, kan de sticka dygnet runt och året om. Här kommer tips om hur du undviker zikamyggor genom att minska risken för bett och smitta.

Myggmedel

Använd effektiva myggmedel som innehåller DEET i hög koncentration, gärna runt 40%.

Använd skyddande kläder

Bär långärmade tröjor och byxor för att minska hudens exponering.

Myggnät

Att sova under myggnät är viktigt för att undvika bett under nattens sömn. Nät kan också placeras i fönster och dörrar för att kunna vädra utan att insekterna tar sig in.

Vad är zikamygga?

Zikamyggan, vetenskapligt känd som aedes aegypti, är lätt att känna igen med sina vita markeringar på benen. Zikamyggorna härstammar från Afrikas tropiker men har spridits till tropiska klimat över hela världen. I Europa finns smittbärande myggor främst i östra delarna av Svarta havet.

Sjukdomar som zikamyggan kan bära på smitta av

Utöver det vanliga kliande bettet kan zikamyggan överföra virus som orsakar flera tropiska febersjukdomar, inklusive:

  • Zikafeber
  • Gula febern
  • Denguefeber
  • Chikungunya
  • Guillain-Barrés syndrom

Särskilt personer i riskgrupper, som gravida kvinnor, bör undvika att resa till områden där myggan är aktiv. För gravida kan zikaviruset orsaka fosterskador. Genom att vidta lämpliga åtgärder kan vi bidra till att skydda oss själva och våra samhällen från spridningen av dessa potentiellt farliga sjukdomar.

Vanliga frågor (FAQ)

Är zikamyggor farliga?

Dessa myggor kan ge zikavirusinfektion men vanligtvis kräver det sällan sjukhusvård. Dödsfall är mycket sällsynta, men kan förekomma hos patienter med allvarliga underliggande sjukdomar. Viktigt att veta är att det finns en ökad risk för Guillain-Barrés syndrom (GBS), en akut nervskada, och att viruset kan orsaka fosterskador hos gravida.

Vilka symptom kan man få av zikavirus?

De vanligaste är feber, hudutslag, ledvärk, ögoninflammation, huvudvärk och muskelvärk, som vanligtvis kan hålla i sig i 2-7 dagar. Det är dock inte alla som får symptom trots infektion av detta virus.

I vilka länder finns det risk för smittbärande zikamyggor?

Det är främst vid resor till Sydostasien, Afrika, Central- och Sydamerika, Mexiko och Karibien som man behöver vara extra försiktig med zikamyggor. Sedan 2015 sprids zikaviruset i dessa områden.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.3/5 - (26 votes)