Kopparödla » Ultimata Guiden

Upload Image...

Kopparödla är en fascinerande varelse som korsar gränsen mellan orm och ödla. Dessa smidiga reptiler, med sina karakteristiska brons- eller kopparfärgade kroppar, blänker och glittrar i solen. De kan dyka upp på de mest oväntade platserna, även i trädgården.

I denna guide går vi igenom olika metoder för att effektivt bli av med kopparödlor och återställa lugnet kring ditt hem. 

Snabbguide mot kopparödla

  • Förebygg: Håll trädgården städad på lövhögar, rishögar, stenrösen och öppna komposter. Minska också tillgången på deras naturliga föda som maskar, sniglar och insekter. Det är även bra att hålla gräsmattan kortklippt och fri från mossa.
  • Bekämpa: Att flytta på dem flera kilometer kommer att löna sig i längden. Med stort tålamod kommer de att bli allt färre efterhand.
  • Skydda: Genom tätning av ingångar i husgrunder och stenmurar är det lättare att slippa kopparödlorna.

Vi rekommenderar

Bli av med kopparödla

Att bli av med kopparödlor kan vara en utmanande uppgift, men genom att förstå deras beteende och behov kan du lättare säkra din tomt.

Flytta på dem

För att minska beståndet kan de behöva flyttas, genom att bäras bort. Enklaste sättet är att lägga i en hink med lock, för att sedan köra iväg med dem några kilometer. Lättast hanterar du en ödla med en räfsa eller något annat med långt skaft. Här får man vara ihärdig vilket kan ge resultat med färre antal per år som behöver rensas bort.

Städa på tomten

Genom att avlägsna stenrösen och rishögar samt att undvika lövhögar och öppna komposter blir tomten mindre trivsam för dessa djur.

Förebyggande åtgärder mot kopparödla

För att helt slippa stöta på dessa kopparödlor i ditt hem, din trädgård eller där du brukar vistas kan det hjälpa med förebyggande åtgärder.

Minska tillgången på föda

Det kan vara bra att göra trädgården mindre attraktiv för ödlorna och framförallt för deras föda. Kopparödlan livnär sig på insekter, maskar och sniglar. Genom att minska tillgången på dessa blir tomten mindre lockande.

Bekämpa mossa och håll gräset kortklippt

En fuktig gräsmatta där mossan trivs är en plats som kopparödlan gillar. Genom att bekämpa mossan kan miljön bli något mindre inbjudande.

Klipp också gräset regelbundet för att hålla det kort.

Täta ingångar

För att inte få in ödlorna på tomten eller i huset är det bra att täta ingångar i stenmurar och husgrunder. För exempelvis källarventiler behöver näten regelbundet kontrolleras.

Vad är kopparödla?

Kopparödlan, anguis fragilis, har en långsträckt kropp med en längd på 30 – 50 cm. Kroppen är täckt av fjäll som glänser i olika nyanser av koppar och brons, vilket ger den dess karakteristiska utseende. De är kända för sina smidiga rörelser och snabba hastighet. Dieten består främst av insekter, såsom gräshoppor, syrsor och skalbaggar, men de kan även äta mindre ödlor och små däggdjur.

Släpper svansen som överlevnad

En överlevnadsstrategi är förmågan att släppa svansen. Kopparödlan gör detta när den känner sig hotad, en taktik för att distrahera rovdjur med svansen medan den själv flyr till säkerhet. Dock återfår den aldrig sin svans helt och hållet, vilket resulterar i en karakteristisk stump i stället.

Fridlyst

Trots dess stabila bestånd är kopparödlan fridlyst i Sverige för att skydda dess habitat och främja bevarandet av dess unika existens. Det är förbjudet att skada, fånga eller på annat sätt störa dessa djur.

Vanliga frågor (FAQ)

Är kopparödlan farlig?

Denna ödla är inte farlig och bits inte. Det är ändå värt att hantera den varsamt för att den inte ska tappa sin stjärt om den känner sig hotad.

Var kan man stöta på kopparödlor?

Ute i mycket markvegetation och gärna i lite fuktiga miljöer är områden där kopparödlan trivs. Det kan vara i trädgårdar, gläntor, skogsbryn samt längs vägkanter och åkerrenar. De kan också under dagtid gömma sig bland buskar, stubbar och stenar.

Är kopparorm och kopparödla samma sak?

Ja, kopparorm är ett annat namn för kopparödla då det egentligen är en ödla, men utan ben.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad händer om man blir biten av en skorpion?

Vanligast är att sticket orsakar ordentlig smärta, men det är sällan livshotande för vuxna personer. När det gäller barn ska man vara extra vaksam och omedelbart kontakta läkare eftersom barn lättare kan få allvarliga reaktioner.

Hur farlig är en skorpion?

Giftet bildas i två körtlar som leder giftet till gadden genom var sin gång. Alla skorpioner tillverkar gift, men i varierande grad och därför är det bara ett fåtal arter som utgör en fara. Det uppstår en kraftig smärta men ett stick är sällan dödligt om det inte är en av de giftigaste arterna.

Finns det skorpioner i Sverige?

De finns inte i vår natur, men det finns en insekt som liknar skorpion. Det är då klokrypare som kan hittas på badrumsgolv, balkongen eller på böcker.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.2/5 - (33 votes)