Termit » Ultimata Guiden

Upload Image...

Har du fått problem med flygande myror i ditt hem kan bostaden blivit drabbad av termiter. Insekterna äter trä och kan förstöra både möbler och husets hela stomme. 

Det är viktigt att bli av med termiter innan de har orsakat alltför stora skador. Här i vår guide går vi igenom praktiska tips.

Snabbguide mot termit

  • Förebygg: Vid val av trämöbler kan material av hög kvalitet vara bättre rustade mot angrepp. Ta också hand om avloppssystemet så att det inte skapar fukt i närliggande trä. 
  • Bekämpa: Angripet trämaterial som ofta är fuktigt kan torkas och sedan förvaras torrt och varmt.
  • Skydda: Täta och måla fasaden för att bli av med sprickor och springor.

Vi rekommenderar

Bli av med termit

Att bli av med termiter är inte en lätt uppgift, och det kräver mycket tålamod, samt ofta professionell hjälp. Allra viktigast är att agera snabbt för att undvika stora skador.

Ta hand om angripet trä

För att inte skadorna ska bli större och för att angreppet ska avstanna, är det bra att ta hand om det angripna träet. Förvara det varmt och torrt eftersom skadedjuren är beroende av en viss fuktighet i materialet.

Förebyggande åtgärder mot termit

Det är bra att vara observant och hindra termiterna för att ens ta sig in i huset. Bor eller vistas du på en plats där det är vanligt med termiter, är det bäst att arbeta med förebyggande åtgärder.

Välj möbler med omsorg

Det bästa är att inte ha trämöbler alls. Om du ändå vill ha möbler i trä är det bra att välja material i hög kvalitet som gör det svårare att bryta ner.

Skydda avloppssystem

Se till att skydda avloppssystemet. Fukten lockar till sig insekterna och hjälper till med att de kan föröka sig mycket snabbt. Det skapar också lätt fukt i trämaterial vilket lockar till sig termiterna.

Tätning

Genom att underhålla husets fasad med att täta och måla när det behövs, minskar risken för att de tar sig in.

Vad är termit?

Om det plötsligt finns en massa flygande myror nära ditt hem kan det vara termiter. Det gäller främst om du bor i Sydeuropa eller Asien, eftersom dessa insekter inte finns i Sverige. 

Termiter ser ut som en avlånga och tunna myror med vingar, men de är egentligen inga duktiga flygare. Allt som är i trä ligger i riskzonen när det finns termiter i området. Särskilt känsliga är fuktiga områden.

Vanliga frågor (FAQ)

Hur vet man om man har termiter?

Om termiter tagit sig in i huset kan man se små runda eller ovala hål i trämaterial. Det kan också förekomma tunnlar i träet, men dessa kan vara svåra att se.

Finns det termiter i Sverige?

Termiter har inte påträffats i Sverige, men de orsakar stor skada i Asien och Sydeuropa.

Hur man blir av med termiter?

Dessa insekter söker sig ofta till trä med viss fuktighet. Därför är det bra att förvara angripet material torrt och varmt.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.2/5 - (33 votes)