Bålgeting » Ultimata Guiden

Upload Image...

Bålgetingar, dessa stora insekter med ett karakteristiskt stort brummande ljud kan verka skrämmande. De är mindre aggressiva än vanliga getingar och tenderar att undvika människor om de inte känner sig hotade. Även om bålgetingar spelar en viktig roll i naturen, kan det ändå finnas situationer där de blir ett problem och behöver hanteras.

När de blir för många, eller kommer för nära människans boplatser, kan de vara både irriterande och farliga, särskilt för dem som är allergiska mot deras stick. Här i denna guide går vi igenom hur du hanterar dem när de är i vägen.

Snabbguide mot bålgeting

  • Förebygg: Börja inspektera fasaden och tak under våren för att upptäcka bon i ett tidigt stadium.
  • Bekämpa: Använd elektriska fällor och plocka bort bålgetingbon med försiktighet. Det går också att spraya direktverkande insektsmedel på insekterna.
  • Skydda: Rensa bort i trädgården på bråte där bålgetingarna kan bygga bo. Täta också alla sprickor, springor och andra hål där de kan ta sig in.

Bli av med bålgeting

Om bålgetingar bygger bo nära människors bostäder eller om det finns personer med allergier i närheten, kan det vara nödvändigt att ta bort dem för att undvika farliga situationer.

Fällor

Att använda elektriska getingfällor fungerar även på bålgetingar.

Insektsmedel

När någon enstaka bålgeting är på oönskad plats kan det vara nödvändigt att spraya med insektsmedel.

Ta bort bålgetingbon

Bålgetingarnas bon byggs oftast ovan mark och kan hittas i ihåliga träd, under hustak och till och med i fågelholkar. Dessa bon har en imponerande storlek och är oregelbundna till sin form.

Vid upptäckt är det viktigt att agera med försiktighet och inte störa insekterna i onödan. För att säkerställa en säker borttagning av ett getingbo, är det rekommenderat att anlita experthjälp för att undvika risker, särskilt om boet är stort eller svårtillgängligt.

Gör du det själv är det allra bäst att ta bort det på kvällen när de är mindre aktiva. Bär skyddskläder och var medveten om riskerna. Förbli lugn och undvik häftiga rörelser när de närmar sig, för att inte provocera.

Förebyggande åtgärder mot bålgeting

Ibland kan bålgetingars närvaro bli för påträngande, och det kan både vara irriterande och farligt, särskilt för den som är allergisk mot deras stick. För att slippa att de vistas i närheten av din bostad kan förebyggande åtgärder vara viktiga.

Observera aktiva insekter under våren

På våren är det drottningen som letar efter en plats att bygga sitt bo. Att följa efter en flygande bålgeting kan ge ledtrådar om var boet håller på att byggas. Att vara observant och agera tidigt kan hjälpa till att undvika problem senare.

Tätning och rensning av bråte

Genom att täppa till ingångar som hål, sprickor och springor på huset minskar risken för getingbon inne på vind och i väggar. Håll också rent från spill och bråte på tomten.

Hantera maten

Vid utomhusmåltider är det viktigt att täcka över maten för att undvika att locka till sig insekterna. Det gäller särskilt kött eller sådant som är sött.

Att undvika häftiga rörelser och att placera lockande godsaker en bit bort kan också minska risken för konfrontationer. Städa även upp matrester och spill av dricka så ingenting lämnas kvar.

Vad är bålgeting?

Bålgetingen, även känd som vespa crabro, är en stor och imponerande art av geting som finns i stora delar av Europa, inklusive Sverige. Dess magnifika storlek, som överträffar andra getingar i Europa, gör den till en oförglömlig syn. Med drottningens längd på upp till 3,5 centimeter och arbetsbina som når storlekar på 18-24 millimeter, är det svårt att missa deras närvaro.

Som en rovinsekt tar den sig an både små och stora insekter, vilket inkluderar även getingar. För att tillfredsställa sitt behov av socker dricker den sav från olika lövträd.

Risken för bålgetingstick

För många människor väcker tanken på en bålgeting omedelbar rädsla. Men trots dess imponerande och skrämmande storlek är dess beteende fredligt. Till skillnad från sina mindre släktingar är bålgetingen inte benägen att attackera människor utan orsak.

För de som är allergiska mot insektsstick kan dock även ett bålgetingstick utgöra en potentiell fara. Det är viktigt att vara medveten om denna risk och vidta lämpliga åtgärder för att undvika farliga situationer.

Rovinsekter

Bålgetingarna fungerar som rovinsekter och hjälper till att hålla nere populationerna av andra insekter, vilket bidrar till att upprätthålla balansen i naturen.

Vanliga frågor (FAQ)

Hur giftig är en bålgeting?

Ett stick är oftast inte farligare än ett från en vanlig geting, om man inte är överkänslig. Allergiker kan få anafylaktisk chock, vilket är livshotande.

Är bålgetingar aggressiva?

Bålgetingar är mycket fredliga och attackerar normalt sett sällan människor. Om någon rör sig i närheten av deras bo eller de i övrigt känner sig hotade, kan de attackera.

Är bålgetingar fridlysta?

Bålgetingar har tidigare varit fridlysta men är inte det längre sedan år 2000. Det beror på att de har ökat i antal de senaste decennierna, mycket på grund av den ökande temperaturen.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.2/5 - (33 votes)