Envis trägnagare » Ultimata Guiden

Envis trägnagare

Envis trägnagare, även kallad dödsur, är en skalbagge som angriper rötskadat virke. Det är när vi upptäcker den i hus eller andra byggnationer som vi behöver oroa oss. Den räknas som ett sekundärt skadedjur då det primära problemet är det rötangripna träet.

Följande går vi igenom hur man undviker att envis trägnagare och dess larver etablerar sig i träkonstruktioner i din fastighet eller andra byggnationer, hur den ser ut och hur man mest effektivt kan motverka angrepp.

Snabbguide Envis trägnagare

  1. Städa: Var regelbundet uppmärksam på om träkonstruktioner i hus eller byggnader har rötskadat trä. Håll virket friskt och torrt.
  2. Motverka: Byt ut allt trä som är angripet av röta. Se över avrinning och luftfuktighet. Om ett angrepp varat under lång tid och angreppet är stort, kan det kräva professionell sanering.

Vi rekommenderar

Kort om envis trädgnagare

Envis trägnagare, eller dödsur som den också kallas i folkmun, tillhör släkten skalbaggar och familjen trägnagare (ptinidae). Den angriper rötskadat virke, i huvudsak barrträ, för att lägga ägg. Namnet dödsur kommer sig av att när skalbaggen stöter med halsskölden mot träväggarna, uppstår ett tickande ljud som påminner om en klockas tickande, dödsklockan. I det rötskadade virket kläcks sedan äggen och därefter förpuppas larven, som tar 2-3 år på sig att utvecklas till bagge. Flyghålen som tydligt kan ses i angripet trä, är 2 – 2, 5 millimeter i diameter. Borrmjölet, som är ett tydligt tecken på besök av envis trägnagare, är ett fint trämjöl med en gulbrun färg. Envis trägnagare är vanlig i hela Sverige.

Utseende

Den envisa trägnagaren är en 4-5 millimeter svart skalbagge med cylindrisk kropp och en kraftig halssköld. På vardera sidan av halssköldens hörn har den en gulaktig hårfläck. Larverna är vita och  4-8 millimeter långa, de skyr ljus och är krumböjda i sin form

Livscykel

Honan lägger cirka 10 ägg i det rötskadade virkets sprickor eller i ändträ. I augusti kläcks äggen, men larvstadiet varar i två till tre år, beroende på hur gynnsamma förhållandena är. När baggen är fullt utvecklad, väntar den till våren, då den gnager sig ut genom flyghål för att para sig och i sin tur lägga ägg. 

Motverka

Genom att kontinuerligt vara uppmärksam på om rötskador i träkonstruktioner uppstår samt ta bort och byta ut drabbat trä, motverkas möjlighet för envis trägnagare att etablera sig. Var även noga med att ha god avrinning och undvik för hög luftfuktighet. Håll virket friskt och torrt.

Preventiv behandling

  • Se över alla träkonstruktioner i hus och byggnader.

  • Byt ut vid behov.

  • Ha god avrinning och undvik hög luftfuktighet.

  • Håll virket friskt och torrt.

Klicka för att se fler Guider

Betyg på guiden:

4.2/5 - (26 votes)