Huggorm » Ultimata Guiden

huggorm

Huggormen tillhör en av de få djur i vår svenska natur som faktiskt kan vara farlig för oss människor. Speciellt farlig är den för barn men även för husdjur. Är man överkänslig kan ett huggormsbett till och med vara livshotande.

Runt 200 personer om året söker läkarhjälp för huggormsbett. Ibland är bettet dock helt symptomfritt eftersom det inte är alltid som ormen sprutar in något gift då den biter.

Att ha huggormar i trädgården är därför något som de flesta vill undvika. Här ger vi lite tips och råd kring hur du hanterar huggormar och vad du ska göra om du blivit biten. Vi ger dig också lite fakta kring huggormen så du lättare ska kunna känna igen den.

Snabbguide

  1. Skrämma: Gnagar- och ormskrämmor skapar vibrationer i marken som skrämmer bort dessa djur. 
  2. Upptäck: Håll gräset kortklippt och ”städa” i trädgården. Då upptäcks ormarna lättare av människor och rovdjur. 
  3. Flytta: Flytta ormar till andra områden med ormtång. (Bör enbart användas med stor försiktighet)
  4. Begränsa platser: Undvik rishögar, vedstaplar och andra mörka/skuggiga platser i trädgården. 
  5. Begränsa föda: Bekämpa möss/råttor och andra gnagare i trädgården. 

Fakta om huggormen

Huggormen är den enda giftiga ormen som förekommer i Skandinavien. Giftets funktion är både att döda bytet och att underlätta spjälkningen av maten. Giftet kan vara dödligt för människor men det är väldigt ovanligt att man faktiskt dör. Det dör endast ungefär en person var tionde år på grund av huggormsbett och i dessa fall brukar det handla om en överkänslighet.

Om man trampar på en huggorm eller om den på något annat sätt känner sig trängd kan den angripa för att försvara sig. Till skillnad från de flesta andra ormar flyr inte huggormen utan intar istället försvarsposition.

Sedan år 2000 är huggormarna fridlysta i Sverige, precis som alla andra grod- och kräldjur. Det innebär att man aldrig får döda, fånga eller skada en huggorm. Undantaget är dock om man hittar en huggorm i sin trädgård. Då får man fånga in den för att kunna flytta på den. Om det skulle vara helt omöjligt att flytta ormen på ett säkert sätt av någon anledning så är det även tillåtet att döda ormen.

Huggormens föda består av olika små däggdjur som möss och sork men också ödlor och andra smådjur.

Hur ser huggormen ut?

Huggormen blir runt 60 cm lång. Hanarna är oftast gråaktiga medan honorna är bruna. Båda har ett ljusare sicksackband på ryggen. Det förekommer även svarta huggormar och då ser man inte alltid sicksackbandet och dessa kan därför lätt förväxlas med snokar.

Huggorm eller snok?

Det är inte helt ovanligt att man förväxlar huggormen med snok men det finns en hel del saker som skiljer dem åt.

Om man närmar sig en snok så flyr den direkt medan huggormen går in i en avskräckande försvarsställning och kan stanna tills du kommer ganska nära inpå den innan den flyr. Snoken rör sig mycket snabbt och elegant medan huggormen är betydligt långsammare.

Huggormen har en tjock kropp med en smalare svans medan snoken är mer jämntjock hela vägen. Snoken har oftast har en gul fläck på vardera sida om huvudet vilket huggormen inte har. Snoken har mycket större fjäll på huvuden än huggormen och snokens huvud är även glansigt medan huggormens huvud är matt. Huggormens pupiller är ovala medan snokens är runda.

Hur kan jag förebygga problem med huggorm?

Klipp gräset och städa i trädgården: Genom att hålla gräset kortklipp blir ormarna mer exponerade mot rovdjur och trivs därför inte lika bra. Ta även bort rishögar, lövhögar och annat trädgårdsavfall och bråte som ormen annars kan göra sig i.

Skydda byggnader: Se till att täta sprickor och håligheter i huset och andra byggnader i din trädgård samt sätt finmaskiga nät över ventiler. Det händer nämligen att ormen även får för sig att ta sig in.

Bekämpa ormens föda: Se till att få bort ormens föda från din trädgård. Bekämpa alltså råttor, sorkar, möss och andra gnagare.

Ormskrämmare: Använd ormskrämmare som med hjälp av ljud och vibrationer skrämmer bort ormen från din trädgård.

Hur flyttar jag en orm från min trädgård?

Om du ska flytta en huggorm är det viktigt att du gör det på ett sätt som är säkert. Använd alltid höga stövlar och ordentliga handskar. Använd exempelvis två krattor eller något annat redskap för att fånga ormen. Du behöver göra det på ett sätt så du håller ett ordentligt avstånd till ormen och även på ett sätt som minimerar risken för att ormen ska bli skadad. Lägg sedan ormen i en hink och täck över med exempelvis en plastpåse eller ett lock.

När du sedan ska släppa ut ormen bör du göra det långt hemifrån eftersom ormen är duktigt på att hitta tillbaka. Släpp gärna ut den flera kilometer från ditt hem. En myt är att man kan lyfta en orm i svansen eftersom den då inte skulle kunna få upp huvudet i nivå med svansen och kunna bita, men detta stämmer inte! Håll därför alltid ett säkert avstånd till ormen.

Vad ska man göra om någon blivit biten av en huggorm?

Hur starkt man reagerar på ett huggormsbett är väldigt varierande och beror bland annat på mängden gift som sprutats in i kroppen och var man blivit biten samt om det förekommer en överkänslighet.

Om man har blivit biten bör man alltid ringa 112 för att få rådgivning. Om du blivit biten ska du alltid uppsöka läkare och även om du känner dig opåverkad ska du alltid be någon att hjälpa dig dit och inte åka ensam. Om du upplever illamående, kräkningar, hjärtklappning, yrsel eller andningsbesvär ska du ringa efter en ambulans.

Innan du kommer till sjukhuset ska du försöka att vara så stilla som möjligt och gärna ha den bitna kroppsdelen i ett så högt läge som möjligt. Giftet sprids nämligen fortare i kroppen om du anstränger dig. Ta av dig klocka, ringar, skor och annat som sitter åt eftersom området runt bettet ofta svullnar.

Låt bettet vara i fred och försök inte att kyla, värma eller på något sätt få bort giftet. Det kan förvärra situationen. Dra inte heller åt något skärp eller liknande runt den bitna kroppsdelen.

Om det är ett barn som blivit bitet kan man ju ibland vara osäker på om det faktiskt är ett ormbett. Det som kännetecknar ett huggormsbett är att det oftast gör ont och visar sig som två små prickar bredvid varandra med ca 6-9 mm mellanrum. Det kan också uppstå en svullnad som brukar vara blåaktig. Svullnaden kan även sprida sig till ett större område på den bitna kroppsdelen.

Husdjur reagerar oftast mer på ett huggormsbett och du bör därför genast uppsöka en veterinär. Bär gärna ditt djur om det är möjligt. Även här gäller det att låta bettet vara i fred och försöka hålla djuret lugnt och stilla. Hundar blir oftast bitna kring huvudet medan katter oftare blir bitna i tassarna. Hundar blir därmed oftast mer påverkade.

Frågor och svar

Vad är en ormtång?

En ormtång används för att greppa och förflytta ormar för att undvika bli biten. Det ska däremot ses som ett professionellt redskap som enbart används av personer som har kunskap i hantering av ormar.

Kan man dö av huggormsbett?

Det är extremt ovanligt att en människa dör av ett huggormsbett. Enligt Skansen dör det i genomsnitt en person vart åttonde år i Sverige av sådant bett.

Måste jag åka till sjukhus om jag blivit biten?

Ja, vårdguiden (1177) rekommenderar alla som blivit bitna att kontakta sjukvården. Detta även om några symtom inte visas. De rekommenderar även alla att inte åka ensam till sjukhuset eftersom symtom snabbt kan komma och förvärras.

Kan huggormar klättra?

Ja, huggormar kan både klättra och simma.

Är de små/yngre ormar mer giftiga?

Nej, ålder eller storlek avgör inte hur giftig ormen är.

Klicka för att se fler Produkter

Betyg på guiden:

4.1/5 - (40 votes)