Jordgetingar » Ultimata Guiden

getingar

Jordgeting är ingen särskild art, utan tre av våra vanligaste getingarter bygger lika gärna bo i underjordiska hålor som ovan mark. 

Jordgetingar är nyttodjur och hjälper till med pollinering likväl som de äter skadeinsekter. Ibland upplever vi dock att de blir alldeles för närgångna och att de bygger bo i trädgårdens gräsmatta där vi ska kunna röra oss utan att bli stuckna. 

Följande går vi igenom hur jordgetingen ser ut, dess livscykel och hur den etablerar sina bon.

Vi rekommenderar

Kort om jordgetingar

Det finns över 3250 olika arter av getingar i världen, i Sverige finns ett 50-tal arter. Några av våra getingarter bygger likaväl bon i underjordiska hålor, som ovan mark. I jordbon stöter man oftast på vanlig geting (Vespula vulgaris) och tyskgeting (V. germanica). Jordgetingarna är de vi oftast blir stuckna av. De är inte farligare eller mer aggressiva än andra getingarter, men de uppfattar vibrationerna som hotfulla när vi klampar runt på marken och blir störda och oroliga. Detta triggar igång deras naturliga försvarsinstinkt och vi riskerar att bli stuckna.

Getingar gillar allt som innehåller socker och animaliskt protein. De är rovdjur och fångar insektslarver som de matar de egna larverna med, men frukt, nektar, kött och fisk finns likaväl på deras meny. Under sensommaren och hösten, när deras samhällen upplöses, söker de föda i vår närhet och upplevs ofta alldeles för närgångna. Boet bygger de av trä som de skrapar från exempelvis döda träd. Trämassan blandas med getingens saliv och resultatet blir det karakteristiska gråaktiga, pappersliknande material som getingbon består av. Konstruktionen består av kakor av sexkantiga celler i flera våningar och omges vanligen av ett yttre hölje

Utseende

Getingen är till färgen gul och svart och är 11 – 16 millimeter (drottning 17 – 20 millimeter och drönare 13 – 17 millimeter). Den har bitande mundelar samt en kort och bred tunga som används till att dricka nektar. I den bakre delen av kroppen har honorna en giftgadd som den, upprepade gånger, kan stickas med.

Livscykel

Drottningen blir befruktad på hösten och övervintrar på en skyddad plats. När hon vaknar på våren börjar hon omgående bygga ett nytt bo bestående av trä och saliv. I boet byggs celler och hon lägger ett ägg per cell. Ur äggen kläcks larver som hon föder upp med kött (ofta andra insektslarver) och nektar. Efter några veckor förpuppas larverna och efter ytterligare några veckor kläcks boets arbetare (sterila honor). Arbetarnas uppgift är att fortsätta bygga på boet samt utfodra dess larver. Drottningen fokuserar nu endast på att producera ägg. I slutet av säsongen ser drottningen till att det föds individer som är både hanar och honor (drottningar). De nya drottningarna parar sig med hanar från andra bon och övervintrar sedan på skyddad plats för att bygga nya bo kommande vår.

Motverka

Även om jordgetingar inte är några skadedjur, finns det en del saker du kan göra för att motverka att de etablerar sig i din direkta närhet. Ha god uppsikt över din trädgård under våren då boet fortfarande är under uppbyggnad och relativt litet med ett mindre antal invånare. Jordgetingar är minst aktiva och håller sig i boet vid solnedgång, natt och soluppgång. Då är de också som mest slöa. Getingarna kan bli väldigt aggressiva, så det är viktigt att skydda kroppsdelar som händer och armar. Är det ett större bo eller om du är allergisk mot getingstick, bör du överlämna borttagandet till professionell skadedjursbekämpare. Getingar som bygger sina bon i underjordiska hålor är, liksom getingar som bygger traditionella getingbon, revirdjur. Därför kan man undvika att de bygger bon genom att sätta upp getingattrapper som liknar getingbon. Ta också bort gamla övergivna bon på hösten/vintern då skadedjur som pälsängrar annars kan flytta in där.

 Preventiv behandling

  • Håll uppsikt över trädgården under våren för att tidigt upptäcka eventuella bon.
  • Sätt upp attrapper som liknar getingbon för att göra din trädgård mindre attraktiv för bobyggande.
  • Täck över mat som sötsaker och kött om du äter utomhus, då den typen av föda lockar dit getingar.
Klicka för att se fler Getingprodukter

Betyg på guiden:

4.3/5 - (25 votes)