Skalbaggar » Ultimata Guiden

Skalbaggar

Det finns 4 500 beskrivna arter skalbaggar i Sverige – I världen finns cirka 350 000 arter. Det är oftast lätt att känna igen en skalbagge trots att färger, storlekar, antennvariationer och levnadssätt skiljer arterna åt. En del skalbaggar är skadedjur och kan hittas i våra skafferier, garderober eller i byggnationsvirke, men de flesta håller sig i naturen. 

Följande går vi igenom lätt, generell fakta om skalbaggar, vad som kännetecknar en skalbagge, deras livscykel samt vad du kan vara uppmärksam på för att undvika de baggar som är skadedjur.

Vi rekommenderar

Kort om skalbaggar

Skalbaggar är den största av insektordningen och påträffas i de flesta miljöer. I Sverige finns 4 500 beskrivna arter. Skalbaggar kan hittas under bark, i spillning, i blommor, i kadaver, i svamp, i markvegetation, i träd eller i mjölet i ditt skafferi. Arternas val av föda varierar stort. En del grupper är rovdjur, andra är växtätare och kan hittas bland blommor i jakt på pollen eller nektar. Andra föredrar ved och hittas under bark på levande eller döda träd. De minsta skalbaggarna är mindre än 0,5 millimeter och de största kan bli upp till 77 millimeter. Skalbaggar delas in i fyra underordningar, varav tre är representerade i Sverige fördelade på cirka 110 familjer. Om man misstänker skalbaggar som skadedjur, är det viktigt att i första hand identifiera vilken sorts skalbagge det kan vara. Genom att studera utseendet i kombination med antal samt i vilken miljö skalbaggen finns, kan arten identifieras. Därefter kan man agera på bästa sätt. 

Utseende

Skalbaggar känns lätt igen på grund av att den främre delen av mellankroppen har en halssköld. Täckvingarna möts kant i kant på ryggen och under täckvingarna döljer sig de tunna bakvingarna som används vid flygning. Många skalbaggar har kraftiga käkar och anslutna till dessa både ett längre par och ett kortare par palper. Antennernas utseende varierar mycket och är därför viktiga för artidentifiering. Färgerna kan variera i både grundfärg och mönster liksom storlek, form och levnadssätt berättar vilken specifik skalbagge det kan handla om. 

Livscykel

Skalbaggar har fullständig förvandling och går från ägg, larv, puppa och imago (vuxen). Hur lång livscykeln är skiljer sig från art till art samt beroende på hur pass gynnsamma förhållandena är.

Motverka

Det finns ingen större anledning att oroa sig över skalbaggar generellt, då de flesta skalbaggar är en viktig del av vår natur. Misstänks skadeangrepp, är det dock mycket viktigt att identifiera skalbaggarna genom att studera utseende, antal samt i vilken miljö de har upptäckts. Genom god kännedom om vilken art det handlar om, kan också rätt behandling sättas in.

 Preventiv behandling

  • Genom att ofta inspektera träkonstruktioner i byggnader, hålla rent samt att förvara mat och kläder av organiskt material i tätslutande förvaring, kan de skalbaggar som klassas som skadedjur undvikas.
Klicka för att se fler Insektsprodukter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (37 votes)