Spinnkvalster » Ultimata Guiden

spinnkvalster

Spinnkvalster är ett spindeldjur som är en klass i stammen leddjur; jordens artrikaste stam där djurgrupper som mångfotingar, insekter, kräftdjur och spindeldjur ingår. Just spinnkvalster ingår i familjen Tetranychidae och andas, likt tusenfotingar och många andra insekter, genom så kallade trakéer (luftrör). De spinner även silkesliknande tunna nät precis som många andra spindeldjur.

Snabbguide

 • Spinnkvalster är ett spindeldjur som tillhör stammen leddjur
 • Spinnkvalster finns över hela världen
 • Spinner silkesliknande nät precis som ”vanliga” spindeldjur
 • Spinnkvalster angriper prydnadsväxter, fruktträd och grönsaksodlingar
 • Förökningen sker enormt snabbt då larverna är fullt utvecklade efter bara 5 dagar
 • Tecken på angrepp är svagt ljusgula fläckar på blomblad och grönsaksblast
 • Vid kraftiga angrepp tappar bladen oftast färgen helt innan de faller av
 • Bekämpning sker genom regelbunden vattning och gynnsamma växtförhållanden samt genom rengöring av trädgårdsredskap, växthus, odlingsbäddar mm.
 • Svåra angrepp bekämpas med spray och mindre går att bekämpa med såpa och sprit

Vi rekommenderar

Bil av med Spinnkvalster

Ett tidigt tecken på angrepp är små gula, bruna eller svarta prickar på bladverk och blast. Kort därefter antar oftast hela bladet en brons- eller gulaktig färg och till slut kan hela växten vissna ihop och dö.

För stora ytor används ofta drönare för att söka upp angripna ytor i syfte att förhindra spridning. För mindre odlingar kan det räcka med att ta stickprover för att fastställa eventuella angrepp.

Bekämpning vid lätta angrepp

Vid mindre angrepp kan vanligt vatten hjälpa som avvärjande, men då är det viktigt att även duscha/vattna bladens undersida. Det kan också hjälpa att spraya bladen egentillverkad såpspritblandning: 1 dl såpa + 9 dl vatten + 1 msk T-sprit.

Obs! Var noga med att enbart spraya den/de växter som är angripna.

Rovkvalster är en an typ av naturlig behandling av spinnkvalster och går ut på att introducera en sorts kvalster som lever av just spinnkvalster. Den andra sorten kommer då att äta upp spinnkvalstren.

Bekämpning vid kraftiga angrepp

Vid angrepp på större odlingar och liknande ytor är direktverkande bekämpning med insektsmedel en effektiv bekämpningsmetod. Dock bör man vara sparsam med bekämpningsmedel då spinnkvalstrens snabba fortplantningsprocess gör att de lätt blir resistenta mot olika sorters bekämpningsmedel.

Vid större angrepp kan du även försöka förändra livsmiljön för att försöka ta död på spinnkvalstren.  

Spinnkvalster som skadedjur

Kvalstren lever huvudsakligen på undersidan av bladverk och blast på olika växter, fruktträd och grönsaker. Inte sällan blir hela undersidan täckt av kvalster och trots det är spinnkvalster mycket svåra att upptäcka då de är så oerhört små.

Tecken på angrepp är svagt ljusgula fläckar på bladen vilket är lätt att missta för näringsbrist. Är angreppet av allvarligare slag kan bladen tappa färg och ljusna helt och hållet innan de faller av. I värsta fall dör hela växten.

Störst skada gör spinnkvalstren på krukväxter, grönsaker och fruktträd. Genom att sticka hål på löv och blad suger de små spindeldjuren ut merparten av de kolhydrater dessa innehåller. Blir angreppet av mindre art går det oftast obemärkt förbi, men vid ett mer omfattande angrepp kan hela eller delar av en växt dö.

Då både frukt och grönsaker är i behov av sina blad för att få näring och skugga tar de ofta mycket stor skada av ett spinnkvalsterangrepp. Hela skördar kan påverkas negativt, vilket i hållet sin tur kan leda till stora ekonomiska bekymmer.

Prydnadsväxter är över lag mindre känsliga än frukt och grönt, även om också de kan dö efter ett mer omfattande angrepp. Dock ger sig olika arter av spinnkvalster på olika typer av växter, vilket innebär att dina rosor kan bli angripna även om den intilliggande hibiskusen klarar sig.

Exempel på saker som spinnkvalster gillar

Grönsaker

Potatis

Aubergine

Tomater

Gurka

Paprika

Majs

Bönor

Fruktträd

Äppelträd

Citronträd

Krukväxter

Flitiga Lisa

Fuchsia

Krysantemum

Murgröna

Hosta

Rosor

Förebyggande åtgärder

Följande kan du göra för att förebygga eller motverka ett spinnkvalsterangrepp:

 • Ge dina växter goda tillväxtförhållanden
 • Vattna tillräckligt
 • Duscha bladens undersida vid varmt och soligt väder
 • Öka luftfuktigheten i ditt växthus
 • Rengör trädgårdsredskap, växthus odlingslådor mm. regelbundet
 • Håll koll på växter, blommor och grönsaker både inomhus och utomhus
 • Ta bort alla växtdelar som är angripna
 • Minska på vägdamm och annat som gynnar spinnkvalster

Som en sista åtgärd kan du behandla med Skadekryps Effekt spray som är en effektiv skadedjursbekämpare både inomhus och utomhus. Dessutom är den 100% naturlig då den endast består av såpa och vanliga fettsyror.

Fakta om Spinnkvalster

Det finns ungefär 1200 arter av spinnkvalster i världen, varav flertalet har specialiserat sig på särskilda växter. Det innebär att det finns många växtarter som riskerar att bli angripna av spinnkvalster.

Eftersom spinnkvalster är mycket tåliga små djur klarar de sig året om i vårt nordiska klimat, både när det gäller svält och sträng kyla. De övervintrar oftast i skyddade miljöer, som exempelvis i ett växthus eller ett isolerat uterum.

Även om spinnkvalstren använder näten främst som skydd mot rovdjur så är de även en hjälp vid spridning eftersom kvalstrena helt saknar flygförmåga. Därmed kan en tunn väv vara ett tecken på spinnkvalsterangrepp och något du kan vara uppmärksam på.

Beteende

En sak som är extra utmärkande för spinnkvalster är att de gärna angriper prydnadsväxter och fruktträd. De förökar sig också mycket snabbt, och såväl larver som vuxna kvalster kan göra stor skada på kort tid. I synnerhet för den som odlar grönsaker och frukt.

Spinnkvalster följer inte sällan med växter och jord, men de kan också spridas med vindens hjälp. Det innebär att angrepp från spinnkvalster kan ske mycket snabbt, och att spridningen kan bli i det närmaste explosionsartad.

Spinnkvalsterangrepp börjar oftast på en mindre yta för att sedan sprida sig vidare till flera och större ytor. Är du observant och agerar i tid går det att hindra ett angrepp, och nästa gång går det förhoppningsvis även att förebygga.

Utseende

Spinnkvalstren är väldigt små och är därmed väldigt svåra att få syn på med blotta ögat. Generellt sett blir en vuxen spinnkvalster endast 0,5 – 1 millimeter lång och den känns igen på sin ovala kroppsform. Likt spindlar har ett fullvuxet kvalster åtta ben, medans juvenila kvalster, som även kallas nymfer, endast har sex ben. Nymferna är (om möjligt) ännu mindre än de fullvuxna kvalstren.

Färgen på ett spinnkvalster varierar beroende på art. De kan till exempel vara gulgröna, svarta eller rödaktiga och flertalet arter har även en mörk markering på båda sidor av kroppen. Det finns även arter av spinnkvalster som ändrar färg med årstid, vilket oftast sker på sommaren då de intagit klorofyll från blommor och växter och då kan anta en något grönare nyans än vanligt.

Levnadssätt

De arter av spinnkvalster som förekommer i Sverige lever främst av växter och grönsaker, som exempelvis potatis, majs, tomater, krukväxter, bönor, vindruvor och jordgubbar. Många arter lever också av och bland cannabisplantor.

För arten Eotetranychus Lewis, som är en ytterst liten art, är julstjärnan den främsta värdväxten. Kvalstrena kan orsaka sugskador på såväl julstjärnor som andra värdväxter, vilket lättast upptäcks genom färgförändringar på bladen.

Spinnkvalstren utsöndrar små tunna nät på bladens undersida som de sedan lever i skydd av. Svårt angripna växter kan därför vara helt täckta av ”spindelväv”.

Utbredning

Spinnkvalster finns över hela världen – från Filippinerna och Japan i Asien till Libyen i Afrika och Portugal, Madeira och Sverige i Europa. Även i Nord-och Sydamerika är de vanligt förekommande.

Reproduktion

Spinnkvalster är snabba på att föröka sig, i synnerhet om temperaturen och tillgången på föda är gynnsam. Bland somliga arter kan honan lägga omkring 20 ägg per dag, och det tar endast 5 dagar för larverna att bli könsmogna. Vilket förklarar den enormt snabba reproduktionen!

Honorna lever i mellan 7 – 30 dagar (1 vecka – 1 månad) och producerar omkring 20 – 60 ägg under sin totala livstid. Äggen, som är pyttesmå, är sfäriska och transparenta i form och färg.

FAQ – Vanliga frågor

Hur blir man av med spinn?

Vid mindre angrepp kan man spraya bladen såpspritblandning som går att blanda till på egen hand. Vid större ingrepp kan insektspray vara svaret, men om det inte hjälper är även rovkvalster en form av naturlig kontroll av spinnkvalster.

Hur ser man att det är väv från spinnkvalster?

Bladen blir grådassiga och får ljusa prickar. Den tunna hinnan från nätet finns oftast först på delar av en växt men sprider sig snabbt till att täcka hela. Man kan också försöka få syn på de röda eller gul-gröna små kvalstrena på växten eller fruktträdet i fråga.

Kan spinn sprida sig från växt till växt?

Ja, det kan de och det gör de i en takt som är svår att hänga med i. Är du observant och handlingskraftig i ett tidigt skede kan du ha en chans att ställa stoppa angreppet samt att förebygga kommande.

Finns det något naturligt insektspray mot spinnkvalster?

Finns det något naturligt insektspray mot spinnkvalster?

Klicka för att se fler Produkter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (35 votes)