Skogssork » Ultimata Guide

Upload Image...

Sorkar lever uteslutande av växter och växtdelar. Ibland kan de skapa både irritation och problem för oss genom att förstöra trädgårdar, men de ses i regel inte som skadedjur. Trots det kan deras närvaro vara en utmaning för trädgårdsägare.

Här i denna guide får du veta mer om sorkarna och hur du kan hantera dem om de ställer till besvär i din trädgård.

Snabbguide mot skogssork

  • Förebygg: Klipp regelbundet gräsmattan för att hålla grässtråna korta. Undvik också spill av dryck, matrester samt fågelmat.
  • Bekämpa: Använd sorkfällor och skrämmor för att bli av med gnagarna från trädgården.
  • Skydda: Täta öppningar och sprickor i byggnader för att de inte ska ta sig in.

Vi rekommenderar

Bli av med skogssork

Sorkar kan ställa till problem i trädgårdar genom att äta växter och gräva gångar som skadar växternas rötter. För att bli av med dem och minska risken för sorkproblem kommer här tips på bra metoder.

Sorkfälla och skrämma

Sorkfällor samt sorkskrämmor med ljud och/eller vibrationer kan placeras i sorkhål för att bekämpa sorkar. Fällorna är enkla att använda och ett effektivt sätt att bli av med skadedjuren. De är dessutom säkra för både människor och husdjur.

Håll gräset kortklippt

Sorkar trivs i högt gräs där de kan gömma sig från rovdjur. Genom att hålla gräset kortklippt minskar du deras möjligheter att vistas och etablera sig i din trädgård. Undvik också att ha buskar och annan vegetation som ger skydd nära byggnader.

Förebyggande åtgärder mot skogssork

Det bästa sättet att undvika problem med skogssork är att förebygga deras åtkomst och göra trädgården mindre attraktiv för dem. Här är några tips på hur du kan minska risken att de gör sig hemmastadda.

Täta håligheter och sprickor

Sorkar kan ta sig in genom små öppningar och sprickor i hus och uthus. Se därför till att täta alla sprickor och håligheter i byggnader på din tomt. Använd material som metallnät eller betong för att blockera deras ingångar.

Undvik att mata fåglar

Fågelmat kan locka sorkar till din trädgård. Om du vill mata fåglar, gör det på ett sätt som minimerar spill, till exempel med fågelmatare som samlar upp överblivna frön.

Vad är skogssork?

Skogssork, clethrionomys glareolus, är en av våra vanligaste sorkarter. Denna gnagare liknar till viss del brunråttan, men har en klumpigare kropp. Deras öron är ofta gömda i pälsen och de har en kort, hårig svans.

Denna art föredrar skogsområden och kan ibland förvilla sig in i trädgårdar som gränsar till skog. De lever huvudsakligen utomhus och bygger underjordiska bon med komplexa gångsystem. Dessa gångar kan ofta orsaka problem i trädgårdar genom att de underminerar marken och skadar växters rötter.

Sorkarna är växtätare och deras kost består av gräs, blad, rötter, rotfrukter, frön och nötter. Deras livsstil och diet gör dem till potentiella problem för trädgårdsägare, särskilt under vissa tider på året.

Vanliga frågor (FAQ)

Är skogssorkar skadedjur?

De kan skapa stor skada med uppgrävda gräsmattor. Skogssorkar kan också söka sig in i bostaden och andra byggnader där de lämnar spillning och kan smitta med sorkfeber.

Hur får man bort skogssorkar från tomten?

Fällor och skrämmor med ljud och vibrationer kan skrämma iväg skogssorkarna. Undvik också att mata fåglar då fågelmaten också kan locka till sig sork.

Varför får man skogssork i trädgården?

Om trädgården är i nära anslutning till skog kan ofta skogssorkar lockas om det finns gott om mat. Är där också högt gräs och gott om ställen att gömma sig ökar också risken.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.1/5 - (32 votes)