Rådjur » Ultimata Guiden

Rådjur ser visserligen både söta och oskyldiga ut men de kan förstöra en hel del i våra trädgårdar eftersom de gärna äter av dina blommor, träd och växter. De är inte speciellt blyga utan söker sig gärna in i bostadsområden och trädgårdar för att hitta föda.

Att bekämpa rådjur innebär att man framförallt skrämmer bort dem så de söker sig till en annan plats vilket kan göras på olika sätt. Det finns också en del förebyggande åtgärder som kan vara bra att känna till och viktigt att tänka på om man verkligen vill skydda sig mot rådjur är att välja rätt sorts växter i din trädgård. Att helt enkelt välja de växter som rådjuren ratar. Läs vidare för att ta del av våra tips om hur du både förebygger och motar bort rådjuren från din trädgård.

Snabbguide Rådjur

 1. Skydda 1: Med nät kan växter och odlingar skyddas. Använd gnagarskydd på stammarna på träd. 
 2. Skydda 2: Större områden skyddas med högt stängsel. 
 3. Skydda 3: Rådjursmedel (ex. Trico Garden) består av fårtalg som avger en lukt som vilt helst undviker.  
 4. Skrämma 1: En viltskrämma avger ett högfrekvent och plötsligt ljud när vilt kommer nära. Därmed skräms de bort. 
 5. Skrämma 2: Rådjur skräms lätt av plötsliga ljud/ljus. En ”vargreflex” kan skapa plötsliga ljusreflektioner som skrämmer bort dem.

Fakta om rådjur

Rådjur är ett litet hjortdjur som väger runt 20-30 kg och med en mankhöjd på 60-70 cm. Den vuxna hanen kallas för bock medan honan kallas för get eller rå. Både hanen och honan är lika stora, det som skiljer dess utseende åt är att hanen bär horn under större delen av året. Under rådjurets första levnadsår kallas den för kid eller killing. Rådjuret har en fläckig päls från födseln och under sina första levnadsveckor men därefter övergår färgen till att vara gråbrun under vintern och rödbrun under sommaren. Rådjuret har även ett vitt område baktill som kallas akterspegel.

Rådjur förekommer i både Europa och Asien. Rådjuret trivs i både löv- och barrskog, torra medelhavsskogar, vid våtmarker och ljunghedar. Rådjuret har ett välutvecklat smaksinne eftersom de är beroende av ett högt näringsinnehåll hos födan. Föda består av örter och lövträd och om det är ont om föda äter den även gräs och andra fiberrika växter. Rådjuret är idisslare vilket innebär att den stöter upp födan och sedan tuggar om den för att hjälpa matsmältningen.

Parningen pågår i juli till augusti. Honan föder vanligtvis 1-3 kid (oftast två) efter en dräktighet på 9-10 månader. De nyfödda kiden väger mellan 1,5-2,5 kg och de diar från honan under de första fyra månaderna.

Rådjuret är det vanligaste hjortdjuret i Sverige och förekommer framförallt i södra och mellersta Sverige. Rådjuret är ett ensamlevande djur. Honan lever med sina kid under deras första levnadsår men hon lever sällan med andra vuxna djur förutom vid parningen. Den vuxna bocken lever i ett revir i 7 månader om året som den vaktar och försvarar mot andra bockar. Resten av året lever bocken ett lugnare liv som påminner om getens.

Rådjuret har väldigt bra luktsinne och hörsel vilket gör att de lätt skräms iväg.

Förebygg problem med rådjur

Nät: Problemen som uppstår med rådjur i trädgården är framförallt att de äter upp växter och biter på mindre träd och ungplantor. Ett speciellt gnagskyddsnät kan monteras på trädstammarna och skyddar dem därmed mot både rådjur och gnagare. Du kan även använda dig av hönsnät eller fiberduk som du lindar in växterna med.

Stängsel: Det absolut bästa sättet att få bort rådjur från trädgården är att sätta upp stängsel. Däremot är det kanske inte lika trevligt att ha stängsel runt hela gården. Kanske kan det räcka på den del som är mot ett skogsbryn. Då rådjur kan hoppa högt behöver stängslet vara ca 180 cm högt. Ett annat alternativ är att enbart sätta stängsel kring vissa växter eller delar av trädgården där odling pågår. Om du använder dig av ett nät som stängsel behöver du tänka på att nätets maskor inte ska vara större än 1 cm eftersom fåglar annars kan fastna i nätet.

Välj växter som de inte äter: Tulpaner och krokusar verkar vara rådjurens favoritföda. I alla fall i villaområden. Välj istället växter som rådjuren ratar. Det är exempelvis ramslök och en hel del liljor.

Mota bort rådjuren

Viltskrämma: En viltskrämma sänder ut högfrekvent ljud som rådjuren ogillar. Genom att många av dessa skrämmor har rörelsesensor aktiveras de enbart när ett djur kommer tillräckligt nära. Drivs av batteri och kan därmed placeras nästan var som helst.

”Varg”-reflex eller andra rådjur: Ett annat sätt att skrämma rådjuren är att sätta upp en reflex som liknar en siluett av en varg. Rådjuren blir därmed skrämda av vargen och vågar sig inte fram till trädgården. Djuren kan däremot vänja sig vid siluetten om den sitter för länge på samma ställe. Man kan även skrämma dem med hjälp av rådjurssiluetter. Rådjuren vill nämligen inte vara på andra rådjurs revir. Genom att sätta upp siluetter av rådjursbakar kan de tro att det redan finns djur i trädgården varpå de väljer att inte gå dit.

Ljus och ljud: Rådjur är rädda för plötsliga ljus och ljud. Det är orsaken till att man kan hänga upp CD-skivor som reflekterar ljuset oregelbundet samt ha rörelsedetektorer som avger ljud när någon kommer för nära.

Viltskyddsmedel: Viltskyddsmedel är ett medel som är tillverkat av fårtalg och som rådjuren helst undviker. Kan sprayas på växter som rådjuren gärna äter. Ger ett skydd i ca 6 veckor.

Växter som rådjur ogillar

Det bästa sättet att säkerställa att du slipper få skador i din trädgård orsakade av rådjur är att helt enkelt välja växter som rådjuren inte gillar. Här är några exempel på växter som rådjuren brukar rata.

Träd och buskar:

 • Avenbok
 • Berberis
 • Buxbom
 • Fläder
 • Häggmispel
 • Lagerhägg
 • Olvon
 • Oxbär
 • Paradisbuske
 • Pärlbuske
 • Rosenhallon
 • Snöbär
 • Syren
 • Ölandstok

Lök- och knölväxter

 • Allium
 • Kungsängslilja
 • Liljekonvalj
 • Påsk- och pingstliljor
 • Snödroppe
 • Snöklocka (Klosterlilja)
 • Tidlösa
 • Trädgårdsiris

Prydnadsgräs:

 • Bergbambu
 • Fjädergräs
 • Silverhavre

Perenner:

 • Akleja
 • Backsippa
 • Blå bolltistel
 • Blåsippa
 • Brudslöja
 • Daggkåpa
 • Daglilja
 • Fingerborgsblomma
 • Hasselört
 • Höstljung
 • Julros
 • Kattfot
 • Lavendel
 • Lupin
 • Malört
 • Ormrot
 • Pion
 • Riddarsporre
 • Rudbeckia
 • Röllika
 • Salvia
 • Solhatt
 • Vallmo
 • Vintergröna

Barrväxter:

 • En
 • Gran
 • Tall
 • Tuja

Frågor och svar

Vad är vanliga spår i trädgården efter rådjur?

Det vanligaste tecknet på att rådjur varit i trädgården är skador på växter som rådjuren har som föda. Växterna är i detta fall avslitna och inte avbitna. Det kan även förekomma spillning och klövavtryck.

Kan rådjur bära med sig sjukdomar?

Rådjur kan framförallt bära med sig fästingar som sedan kan byta värddjur. De två vanligaste sjukdomarna som kommer med fästingar är borrelia och TBE.

Får rådjur skjutas på den egna tomten?

Rådjur får jagas under ”allmän jakttid”. Därmed finns inte begränsningar på antal eller tillstånd. Allmän jakttid är första oktober till sista januari. Däremot får generellt inte jakt ske inom tätbebyggt och/eller detaljplanerat område.

Vad innebär kommunal skyddsjakt?

Vid stora problem med rådjur kan kommunen genomföra skyddsjakt. Det innebär därmed att jägare får uppgift att minska beståndet eller skjuta specifika djur. Det ska däremot vara ett mycket stort problem för att kommunen ska välja att sätta in åtgärder.

Får jag mata rådjuren inom ett villaområde?

Ja, du får utfodra rådjur med vegetabiliskt foder utan tillstånd. Däremot bör man ta hänsyn till grannar då utfodring lockar till sig rådjuren som sedan kan ta sig in i trädgårdarna och äta upp växtligheter.

Klicka för att se fler Rådjursprodukter

Betyg på guiden:

4/5 - (27 votes)