Puckelflugor » Ultimata Guiden

Puckelflugor

Puckelflugor är små flugor som kan dra sig inomhus, ibland i större mängder, om de hittar gynnsamma platser för äggläggning och larver. De orsakar varken skada för människa, husdjur eller egendom, men upplevs ofta irriterande och obehagliga om man inte blir av med dem. 

Följande går vi igenom hur puckelflugan ser ut, var den oftast upptäcks och hur man mest effektivt kan motverka dess etablering.

Snabbguide

  1. Städa: Se till att flugorna inte kommer åt organiskt material genom att försluta avfallskärl/förvaringskärl samt rengör dem noga och regelbundet. Detsamma gäller golvbrunnar.
  2. Fånga: Dammsug upp fullvuxna flugor. Kasta därefter damsugarpåsen. Lokalisera källan med inriktning på golvbrunnar, avfall eller andra platser med nedbrytande organiskt material.
  3. Motverka: Genom att noggrant rengöra potentiella källor innehållande organiskt material som är under nedbrytning.

Vi rekommenderar

Kort om puckelflugor

Puckelflugor, eller phoridae som är dess vetenskapliga namn, har en världsvid utbredning och omfattar 4000 kända arter. I Sverige finns cirka 190 kända arter. Ett kännetecken är den puckelryggiga kroppsformen, det lilla huvudet och de kraftiga låren på bakbenen. De utvecklas i fuktigt organiskt material som är under nedbrytning. Larverna kan vara parasiter, växtätare eller nedbrytare beroende på art, vilket innebär att de fyller funktion i ekosystemet. Flugorna är dåliga flygare och upplevs snarare som om de hoppar fram och när de rör sig på fast underlag, har de en snabb och ryckig gång. 

Utseende

 Puckelflugan är 0,5 – 6 millimeter, har enkelt ådrade vingar och en brun, svart eller gulaktig kroppsfärg. Flugan har ett litet huvud och en kroppsform som påminner om puckelrygg samt bakben med kraftiga lår. 

Livscykel

Puckelflugor lägger sina ägg där det finns gynnsam föda för larven. Livscykeln är ägg, larv, puppa och vuxen (imago). Tiden genom alla stadier beror på hur gynnsamma väderförhållandena är. Den fullt utvecklade flugan lever bara en kort tid och dess enda syfte är att fortplanta sig.

Motverka

Puckelflugan är inget skadedjur och orsakar ingen åverkan för vare sig människor, husdjur eller byggnader, men när de fullvuxna flugorna hittar gynnsamma platser för äggläggning och larver i våra hem, kan en större mängd flugor upplevas som störande och obehagligt. Genom att hålla golvbrunnar rena och regelbundet hälla kokande vatten i dem, kan man själv motverka etablering. Detsamma gäller för exempelvis avfallskärl och förvaringskärl. Ha tätslutande lock och rengör ofta.

 Preventiv behandling

  • Håll allmänt rent och särskilt runt behållare och kärl för avfall samt golvbrunnar. Använd tätslutande lock.
  • För att döda ägg och larver, häll kokande vatten i exempelvis golvbrunnar med jämna mellanrum.
  • Kartlägg var puckelflugorna skulle kunna trivas.
Klicka för att se fler Flugprodukter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (36 votes)