Hästfluga » Ultimata Guiden

hastfluga

Hästflugan, även kallad nötfluga, är en insekt och en så kallad utvärtesparasit. Den tillhör familjen lusflugor, i vilken det finns omkring 150 arter spridda över hela världen varav ett tiotal förekommer i Sverige. Utvärtesparasiter, eller ektoparasiter, livnär sig på att suga blod och svett från bland annat nötkreatur och hästar.

Snabbguide

 • Hästflugan är en insekt som tillhör familjen lusflugor
 • Hästflugor känns igen på sina grönskimrande ögon och rödbruna färg
 • Honorna suger bod medan hanarna äter växter
 • Hästflugor trivs bäst i närheten av skog och vatten
 • Hästflugor attackerar ofta i grupp och är som mest aktiva dagtid
 • Människor attackeras relativt sällan (jämfört med boskap)
 • Ett bett från en hästfluga kan orsaka svullnad, klåda och smärta
 • Människor skyddas bäst genom heltäckande, ljusa kläder och myggmedel
 • Djur skyddas bäst genom att bära flugtäcke eller filt
 • I händelse av bett: tvätta såret noga och smörj med kylande salva
 • Som bekämpningsmetod rekommenderas en bollfälla särskilt utformad för att fånga bitande insekter

Bil av med Hästflugan

Förebyggande åtgärder

Människor blir generellt sett inte angripna lika ofta av hästflugor som exempelvis hästar och kor, men i förebyggande syfte kan det ändå vara en bra idé att bära heltäckande och gärna ljusa kläder. Även myggmedel kan till viss del fungera skyddande.

Då vanliga insektssprayer sällan biter på hästflugor krävs det lite annat för att förebygga uppkomsten av hästflugor. Är det en större yta som behöver behandlas, exempelvis en avelsplats eller delar av en hästhage, kan dränering alternativt oljning bli aktuellt. Hästar bör täckas med en rejäl filt (flugfilt) eller ett flugnät som är särskilt utformat för att skydda mot hästflugornas attacker.

Bekämpa hästflugor  

För att skydda hästar och andra djur kan du med fördel använda en så kallad bollfälla som fångar in och eliminerar både hästflugor och andra insekter som bits. Här rekommenderas H-Trap® Bromsfälla som reducerar bromsbeståndet med upp till 95% och har en räckvidd på 10 000 m². Fällan, som är giftfri, är portabel och kan användas i såväl hästhagen som i paddocken och trädgården. H-Trap® Bromsfälla finns att köpa via Skadedjursbutiken.se

Obs! Tänk på att placera fällan på en solig plats då den aktiveras med hjälp av solens strålar och avger en värmesignatur som attraherar hästflugor och andra skadeinsekter.

Hästflugan som skadedjur

Hästflugorna är blodsugande på samma sätt som myggor, men till skillnad från myggor tar de hjälp av sina knivliknande mundelar för att skära upp ett litet sår som de sedan kan lapa blod ifrån. Då de är extremt envisa ger de sig sällan förrän de har fått i sig den mängd de vill ha, varför de ofta biter samma individ flera gånger.

Detta gör att bett från en hästfluga kan kännas lite extra smärtsamma, dessutom blir huden oftast röd och irriterad vilket gör det svårt att inte klia. Något som i sin tur kan leda till att infektionsrisken ökar.

Hästflugor kan dessutom sprida sjukdomar som exempelvis mjältbrand, harpest och olika typer av infektionssjukdomar. De kan till och med påverka hur mycket mjölk ett boskap producerar då återkommande attacker från en envis hästfluga gör att de grupperar sig för att få bättre skydd mot flugorna. Detta leder till att de betar mindre och därmed producerar mindre mängder mjölk.

Fakta om Hästflugan

Det vetenskapliga namnet på denna insekt, ”Hippobosca equina”, är sammansatt av två (egentligen tre) ord: grekiskans hippos (häst) och bosce (föda). Artnamnet ”equina” har däremot latinskt ursprung men betyder också häst.

Hästflugor attraheras av människor men det är faktiskt ganska sällan de biter just människor. De arter som finns i Sverige besvärar snarare kor och hästar, medan de arter som finns utomlands föredrar exotiska djur, som zebror och apor.

Hästflugan är den sådan typ av insekt som har många namn, varav broms, brisfluga och öronfluga tillhör de vanligaste. Vuxna hästflugor är både starka och snabba och återfinns ofta i närheten av en bäck eller myr samt i skogen.

Beteende

Ett beteende som är extra utmärkande för hästflugor är att de gärna attackerar i flock, något som gör att de kan tömma ett boskapsdjur på en hel deciliter blod – per dag! Det är dock endast honorna som föder på blod eftersom hanarna föredrar nektar, växtsaft och honungsdagg. Hästflugor attraheras av värme, koldioxid samt av mörka objekt som är i rörelse (hästar, kor mm).

De blodsugande honorna bör ses som allvarliga skadegörare för både människor och djur, då de kan suga tre gånger mer blod från ett värddjur när de är som mest aktiva. Det är också under de mest aktiva perioderna som jordbrukare ibland måste utföras sitt arbete under natten då flugorna är inaktiva och vilar.

Utseende

Det är lätt att förväxla hästflugan med fäbromsen som ibland även (felaktigt) kallas för hästfluga. Hästflugan känns igen på sina grönskimrande, nästintill metalliska ögon, sin rödbruna färg och sina ljusa fläckar. De blir vanligtvis omkring 8 millimeter långa, även om vissa individer blir lika stora som en humla.

Levnadssätt

Hästflugor är aktiva under dagtid och gärna då i närheten av boskap och vattensamlingar. De trivs som bäst när det är varmt och vindstilla, vilket gör att de gärna söker vindskydd i ett skogsparti där det är lättare att i lugn och ro hitta ett byte.

De flugor som har ett värddjur rör sig sidled i värddjurets päls. De livnär sig på hudutsöndringar och blod, som de gärna suger ut från redan såriga hudpartier och uppehåller sig helst på ställen där kroppstemperaturen är hög, som under svansen eller i ljumskarna.

Förekomst och utbredning

Redan 1758 beskrev Carl von Linné fem olika arter av hästfluga i ”Systema naturae” och placerade då fyra av fem i släktet Hippobosca. Den femte, hjortflugan, placerade Linné bland ”pediculus”, vilket betyder lus på latin.

I Sverige är hästflugor både bofasta och reproducerande. Det är något oklart hur de har tagit sig in i landet; en tes är att de har invandrat spontant, en annan tes är att de har kommit hit söderifrån via invandrade eller införda hästar.  

Det finns omkring åtta olika kända arter av hästflugor i Sverige och de har alla specialiserat sig på allt från olika värd- och klövdjur till fåglar. De vanligaste arterna är hästfluga (även kallad nötfluga), hjortfluga, fårlus och fågelfluga. Dessa olika arter förekommer främst mellan maj och oktober.

Reproduktion

Honorna kan lägga allt mellan tjugofem upp till ettusen ägg och beroende på art föder en hona mellan en och ett par larver åt gången. Hon gör det genom att lämna sitt värddjur för att söka upp en gräsbevuxen plats, helst i närheten av en vattensamling.

Eftersom hästflugorna förpuppar sig på våren innebär det att de övervintrar som larver, och lagom till dess att juli övergår i augusti utvecklas en ny generation hästflugor som är redo att starta en ny livscykel.

Om du blir biten av en hästfluga  

Huden runt såret blir vanligtvis röd och svullen och efter ett tag sprider sig större röda fläckar som kan orsaka klåda och bli infekterade (om de inte tas om hand). Det finns dock sätt att lindra såväl klåda som svullnad och smärta.

Det första du bör göra är att tvätta såret riktigt noga och svullnar det mycket kan du pröva att ta en allergitablett. Du kan också lägga lite is eller stryka på kylbalsam runt såret för att minska både svullnad och eventuell smärta. Har du ingen salva kan du pröva med att stryka på ett tunt lager med naturell yogurt (läs mer i exemplen nedan).

Exempel på husmorskurer:

 • Citron är ett väl beprövat naturläkemedel som effektivt motverkar klåda. Det är bara att pressa ut saften från en halv citron och blanda runt det i ett glas varmt vatten. Doppa en bomullstuss i citronvattnet och stryk försiktigt på det runt området som kliar.
 • Tandkräm är användbart till mycket, inte minst till kliande insektsbett. Stryk på ett tunt lager tandkräm där hästflugan har bitit hål och låt verka tills krämen torkar och ramlar bort.
 • Det är inte för inte som Aloe Vera kallas för ”naturens under”, något som uppenbarligen även sägs vara sant vid hästflugebett. Köps i det här fallet som gelé eller salva som stryks på irriterad och svullen hud för att ge svalka och lugn.
 • Proteinet i mjölk eller naturell yogurt sägs också ha en lugnande effekt på inflammerad hud och kan därmed minska både rodnad och svullnad.

FAQ – Vanliga frågor

Hur blir man av med hästflugor?

Vid en mindre mängd hästflugor kan det räcka med att själv bära ljusa, heltäckande kläder och myggmedel. För att skydda hästar och andra boskap rekommenderas ett flugtäcke eller filt. Även flugnät och fällor kan hjälpa.

Hur ser ett bett från en hästfluga ut?

Det är bara honorna som suger blod och för att komma åt blodet gör de först små hål i huden. Ibland krävs det flera hål/attacker och därför upplevs hästflugebett ofta som ganska smärtsamma. Såret kan svullna och bli rött, det kan också klia och göra ont.

Kan hästflugor vara farliga?

I grupp kan hästflugor orsaka relativt stor skada på främst boskapsdjur, dock attackerar de sällan människor. De kan även sprida vissa infektionssjukdomar och allergiska reaktioner som bör behandlas. Vid svåra angrepp är det bra att kontakta antingen apoteket eller veterinären för att få tips om effektiva behandlingsmetoder.

Finns det något naturligt bekämpningsmedel mot hästflugor?

Det går att behandla bett med vissa husmorsknep (bl a citron eller naturell yogurt), men för den som vill bekämpa hästflugor rekommenderas H-Trap® Bromsfälla. Det är en 100% naturlig fälla som finns att beställa via skadedjursbutiken.se

Klicka för att se fler Flugprodukter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (33 votes)