Kyrkogårdsmyggan » Ultimata Guiden

Upload Image...

Kyrkogårdsmyggan, en invasiv art som redan sprider sig genom Europa, utgör en potentiell risk för Sverige. Med sin förmåga att bära på allvarliga virus och med sin aggressiva natur, är det viktigt att övervaka och förhindra dess spridning.

Lyckligtvis finns det effektiva lösningar för att bekämpa dessa små inkräktare. I denna guide går vi igenom metoder för att både bekämpa och förebygga denna myggart.

Snabbguide mot kyrkogårdsmyggan

  • Förebygg: Minska antalet skuggiga och fuktiga miljöer där myggorna trivs. Hindra kyrkogårdsmyggor för att ta sig in genom att montera myggnät i fönster och dörrar. 
  • Bekämpa: För att minska antalet mygg är myggfångare utmärkt att använda.
  • Skydda: Använd heltäckande kläder och myggmedel för att skydda kroppen mot stick. Myggnät över sängen skyddar också under natten.

Vi rekommenderar

Bli av med kyrkogårdsmyggan

För att hantera spridningen av kyrkogårdsmyggan behöver den bekämpas.

Myggfångare

En effektiv metod för att reducera antalet mygg i ett större område är att använda en myggfångare. Dessa enheter fungerar genom att avge en doft eller ljus som lockar myggen. Dessa apparater kan beroende på typ användas både inne och ute.

Förebyggande åtgärder mot kyrkogårdsmyggan

För att minska risken för en invasion och sjukdomsspridning kan flera åtgärder utföras.

Minska stillastående vatten och fuktiga, skuggiga miljöer

Kyrkogårdsmyggan trivs i fuktiga och skuggiga miljöer och lägger sina ägg i små, tillfälliga vattenansamlingar. Den föredrar att lägga sina ägg i behållare av olika slag, såsom vaser, hinkar, fat och andra föremål som kan hålla vatten.

Genom att minska tillgången på dessa platser med stillastående vatten, minskar man risken för en invasion. Röj undan sly och att ta bort stora träd för att få mer sol på tomten för att skapa en mindre gynnsam miljö.

Myggmedel

Förutom att reducera myggpopulationen i din omgivning är det viktigt att skydda dig själv när du är utomhus. Myggmedel finns i olika former, inklusive roll-on, servetter, stift och spray. Valet av produkt beror på personliga preferenser och hur du föredrar att applicera myggmedlet.

Använd myggnät

Det mest effektiva sättet att hålla mygg borta från innemiljön är att installera myggnät för fönster och dörrar. Detta förhindrar att de tar sig in i huset. Glöm inte att även skydda barnvagnar och husvagnar med myggnät samt över sängen under natten.

Vad är kyrkogårdsmyggan?

Kyrkogårdsmyggan, aedes japonicus, är en invasiv art som redan etablerat sig i flera delar av Europa. Även om den förekommer också i norra Europa, bland annat i Tyskland och Nederländerna, har den ännu inte bekräftats i Sverige, men risken att den kommer hit är hög då de ofta sprids med transporter.

Den förökar sig också snabbt och har en förmåga att anpassa sig till olika miljöer, vilket gör den till ett stort hot.

Detta är en medelstor mygga med flera distinkta kännetecken. Den har ett vitt huvud, svart eller mörkbrun kropp med flera guld och vita band samt fläckar som hjälper till att identifiera den.

Kyrkogårdsmygga har fått sitt namn eftersom den ofta påträffas i gravvaser på kyrkogårdar. Den lägger sina ägg i blomvaserna, där larverna sedan utvecklas. Myggan förökar sig i små vattensamlingar, vilket gör den svår att kontrollera i en stadsmiljö med många potentiella lekplatser.

Aggressiv och kan föra med sig sjukdomar

Den här arten är aggressiv och kan potentiellt föra med sig allvarliga sjukdomar. Bland annat kan den vara bärare av West Nile-feber. Detta virus sprids främst av myggor och drabbar oftast fåglar, men även människor kan infekteras.

Vanliga frågor (FAQ)

Är kyrkogårdsmyggan farlig?

Kyrkogårdsmyggan kan bära på allvarliga virus som West Nile-feber, vilket gör den till ett potentiellt hot för människors hälsa. Det är också en invasiv myggart som redan sprider sig i Europa. Den har ännu inte bekräftats i Sverige, men risken för spridning är hög.

Hur sprider sig kyrkogårdsmyggan?

Den sprider sig genom transporter och anpassar sig snabbt till olika miljöer, vilket bidrar till dess snabba ökning. Myggan lägger ägg i vattensamlingar som kan finnas i blomvaser, hinkar och liknande.

Hur skyddar man sig mot kyrkogårdsmygga?

Använd myggmedel och heltäckande kläder när du är utomhus. Installera myggnät för fönster och dörrar samt komplettera med en myggfångare för att bekämpa kyrkogårdsmyggan. På tomten kan man minska fuktiga och skuggiga miljöer.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.3/5 - (26 votes)