Hoppstjärtar » Ultimata Guiden

hoppstjartar

Hoppstjärten, som tillhör understammen sexfotingar, tillhör ordningen  leddjur och finns över hela världen. Det lär ha funnits hoppstjärtar sedan drygt 400 miljoner år tillbaka i tiden, varav omkring niotusen är kända för människan. Drygt fyrahundra av dessa finns i Sverige.

Snabbguide: Hoppstjärt

 • Hoppstjärten är en typ av leddjur som finns över hela världen
 • Det finns cirka 9000 kända arter, varav drygt 400 lever i Sverige
 • Hoppstjärtarna delas in i underordningarna klotcollemboler och ledcollemboler
 • Klotcollembolerna lever ovan mark och livnär sig på levande växter
 • Ledcollembolerna lever under mark och livnär sig på organiska material 
 • Hoppstjärtar har sex ben men inga vingar
 • Vissa individer kan ha upp till 16 ögon, andra kan helt sakna ögon
 • Vissa arter tar sig fram med hjälp av en hoppgaffel som sitter på rumpan
 • Hoppstjärtar kan göra skada på krukväxter, unga plantor och sticklingar
 • Bekämpas lättast med hjälp av såpvatten, insektspinnar, produkter av rödcederträ alternativt insektspray

Fakta om hoppstjärtar 

Hoppstjärten klassades tidigare som insekt, men räknas numer som en egen ordning inom sin klass. Det är lätt och ganska vanligt förekommande att blanda ihop hoppstjärten med ormkvalster även om de inte är vare sig besläktade eller tillhör samma familj då ormkvalster tillhör familjen spindeldjur. 

Hoppstjärtar kan bäst beskrivas som hoppande djur som med hjälp av en hoppgaffel kan ta stora språng, i synnerhet om den känner sig hotad. Oftast kryper de dock omkring på jordytan i krukväxter, dock utan att egentligen göra någon större skada.  

Delas in i två underordningar 

Det vanliga är att dela in hoppstjärtar i två underordningar: klotcollemboler och ledcollemboler. De skiljer sig åt på följande sätt:

 • Klotcollembolerna har klotformad bakkropp utan gränser mellan de olika segmenten. De har dessutom ständig hoppgaffel och lever en bit upp i marken där de livnär sig på levande växter.

 • Ledcollembolerna har långsträckt bakkropp och, till skillnad från klotcollembolerna, tydliga gränser mellan kroppens olika segment. De kan sakna hoppgaffel och lever oftast bland vissnande löv där de livnär sig på organiska material och svamphyfer, inte sällan ihop med tusentals andra individer. 

Det kan vara lite klurigt att se skillnad på arterna, så det lättaste sättet är att utgå ifrån var de befinner sig när du hittar dem. Är de över markvegetationen är det med all sannolikhet klotcollemboler, och befinner de sig längre ner (kring rotsystemet) är det nog snarare ledcollemboler du har sprungit på.

Det som är inte skiljer sig är att båda underordningarna saknar vingar och att de mäter omkring 2-6 millimeter i längd. Till färgen är de vanligtvis vita eller ljusgrå. 

Beteende 

Några av de viktigaste arterna är specialiserade på ett liv i förnan där de bidrar genom att bryta ned organiskt material som daggmaskar och gråsuggor. Utan dessa arter skulle nedbrytningsprocessen bli mindre effektiv och mera långdragen vilket innebär att hoppstjärtarna är viktiga för kretsloppet.

De lever till största delen av döda växtdelar och svampmycel som de också bryter ner till mull. Ibland knaprar de även i sig lite späda rötter vilket kan skada ungplantor och sticklingar. Därmed räknas de som skadedjur. 

Utseende

Hoppstjärtar är väldigt små, vanligtvis inte längre än 3-5 millimeter. Vissa är klotformiga medan andra är långsträckta med kroppen täckt av hår eller fjäll. Klotcollembolerna har alltid hoppgaffel. Vanligtvis är hoppgaffeln hopvikt under buken och används främst när hoppstjärtarna av någon anledning känner sig hotade. 

Båda underordningarna har sex ben men saknar vingar samt en samling punktögon som kan vara så många som åtta stycken på varje sida. De kan även sakna ögon helt och hållet.

Förekomst och utbredning 

Man räknar med att det finns omkring niotusen olika arter av hoppstjärtar utspridda över hela världen, varav cirka fyratusen finns i Sverige. Olika arter lever och trivs på olika platser vilket gör att de kan påträffas på så skilda ställen som på stranden, i snön, under markytan, runt ett rotsystem eller i ovankant på en fuktig krukväxt… Ja, till och med på Antarktis finns det hoppstjärtar! 

Reproduktion 

Något som utmärker hoppstjärtar är att de har en så kallad direkt utveckling, vilket innebär att larverna ser likadana ut när de är ungdjur som när de är fullvuxna. De går därmed aldrig igenom någon egentlig metamorfos (förändringsfas).

Hoppstjärtar som skadedjur 

Hoppstjärtar kan egentligen inte betraktas som några större skadedjur då de knappt gör någon skada på vare sig människor, husdjur eller växter. Av de två underordningarna är det dessutom bara klotcollemboler som angriper levande växter, så i princip skulle man kunna påstå den andra sorten hjälper och skyddar växterna då de är en viktig del av kretsloppet. 

Den största skadan åsamkas krukväxter som står inomhus och principen ”ju fler hoppstjärtar desto större skador” gäller, vilket betyder att du bör försöka bli av med den så snart du upptäckt dem. 

Det enklaste sättet att bli av med hoppstjärtar som bosatt sig i en krukväxt är vattendränka krukan med växten i så att de små krypen spolas bort. Du kan också täcka över jorden med exempelvis krossat tegel eller liknande för att hindra hoppstjärtarna från att komma åt jorden. Det viktigaste är att du låter jorden torka ut ordentligt först eftersom hoppstjärtar i allmänhet trivs i fuktig eller blöt jord. 

Förebyggande åtgärder 

 • Dränk angripna krukväxter i en hink med vatten och släng ut de hoppstjärtar som flyter upp till ytan
 • Upprepa proceduren regelbundet
 • Var noga med att torka upp jorden rejält mellan vattningarna
 • Minska ner på vattningen när möjlighet finns
 • Använd limringar för att fånga in de hoppstjärtar som förflyttar sig längs rotsystemet 

Husmorsknep 

 • Skölj bladen i duschen eller med en blomspruta och avlägsna alla angripna blad.
 • Spraya bladen med såpvatten (0,5 deciliter såpa till 1 liter vatten) och placera växterna i skuggan, upprepa efter cirka 1 vecka.
 • Spraya bladen med såpsprit (enligt ovan + 1 matsked rödsprit) och dutta blandningen direkt på krypen med hjälp av en tops, upprepa efter cirka 1 vecka.

Bekämpa hoppstjärtar 

Vid rejäla angrepp som skadar såväl unga plantor som sticklingar kan du behöva ta till något mer ”drastiska” metoder för att bli av med dina skadedjur. Har du prövat alla ovanstående behandlingsmetoder och dessutom upprepat proceduren utan framgång  kan du bli tvungen att klippa mer de angripna växterna helt eller delvis. 

Därefter är det dags att behandla med någon form av bekämpningsmedel, som insektspinnar (som du sticker ner i jorden) alternativt produkter av rödcederträ. Via Skadedjursbutiken.se kan du bland annat köpa 100% ren eterisk rödcederolja som är extremt dryg och vars väldoft kan spridas i allt från garderoben till klädkammaren, vinden och badrummet. 

Tips! 

Rödcederoljan är helt naturlig och därmed även miljövänlig. Du behöver dock tänka på att använda oljan sparsamt då den är ytterst koncentrerad. 

Frågor och svar Hoppstjärt

Hur ser hoppstjärtar ut?

De är vanligtvis grå, vita eller bruna till färgen och mycket små. Något som är speciellt för dessa skadedjur är att de ser likadana ut i vuxet tillstånd som i larvstadiet. Vissa arter har åtta ögon på vardera sida, medan andra helt saknar ögon. Det finns även arter som hoppar fram, medan andra kryper (de trivs i fuktig jord och gärna bland inomhusväxter).

Finns det något bra bekämpningsmedel mot hoppstjärtar?

Det finns en hel del husmorsknep att ta till som bland annat involverar såpa, vatten och rödsprit. Om inte detta hjälper bör du duscha och ”skölja rent” dina växter regelbundet, främst då bladens ovan- och undersida. Det finns även insektspray och produkter av rödcederträ som är effektiva.

Bits hoppstjärtar?

Vissa arter bits medan andra suger eller sticks. Dock är det i syfte att få i sig näring och så vitt vi vet angriper hoppstjärtar enbart växter, rötter, organiska material och svampmycel.

Hur får jag hoppstjärtar att vantrivas?

Du kan låta jorden torka ut rejält mellan vattningarna och även duscha eller spraya bladen regelbundet. Blanda gärna i lite såpa i vattnet som du sprayar med och se till att det sprids både på ovansidan och undersidan av bladverket. Hjälper inte det kan du sänka ner hela växten i vatten så att hoppstjärtarna drunknar.

Klicka för att se fler Produkter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (33 votes)