Praktbaggar » Ultimata Guiden

Praktbaggar

Det finns ett 40-tal arter av praktbaggar i Sverige – I världen finns cirka 15 000 arter. De är kanske mest kända för sina vackra teckningar och metallglänsande och skimrande färger, men också för att alla de svenska arterna utvecklas i trä och att vissa arter kan angripa konstruktionsvirke.

Följande går vi igenom lätt fakta om praktbaggar, hur de kan se ut, deras livscykel samt hur du kan uppmärksamma angrepp i träkonstruktion.

Vi rekommenderar

Kort om praktbaggar

De största och vackraste praktbaggarna lever i tropiska länder, men även i Sverige har vi ett 40-tal arter, bland andra blå praktbagge, en metallskimrande blågrön art som lever naturligt i trädstammar och rötter av barrträd gärna i solexponerade lägen. Praktbaggen förekommer upp till södra Lappland. Honan lägger ägg i barken och när larven kläcks, gnager den sig in mot den yttre delen av splinten där den gnager breda, platta, slingrande gångar. Larvgångarna är fyllda med gnagmjöl som ligger i bågar tvärs över larvgångarna. Ibland letar sig larverna in i hus och liksom husbocken gör den gångar i barrträdsvirke samt 5 – 6 millimeter stora spetsovala flyghål. Praktbaggens angrepp skadar inte konstruktionens bärighet, utan skadorna är mer av estetisk karaktär.

Utseende

Praktbaggar kan vara vackert tecknade, vara metallskimrande i blågröna färger till svart och brun. Storleken kan variera mellan 12 – 20 millimeter. Den är långsträckt svagt kullrig med en bakåt avsmalnande kroppsform. Halsskölden är bred och huvudet insänkt i halsskölden. Pannan är lodrät med korta sågade pannspröt och skalet är fast och hårt i ofta metallglänsande färger. Larven har en bred och platt mellankropp och en lång och smal bakkropp.

Livscykel

Honan lägger äggen i juni som under ett par veckor utvecklas till larver. Larverna övervintrar och förpuppas mellan skorpbark och splintved. Den fullvuxna praktbaggen tar sig ut genom ett spetsovalt flyghål. Praktbaggar har en 2-årig livscykel.

Motverka

Det finns ingen större anledning att oroa sig över praktbaggar då deras framfart inte skadar konstruktioners bärighet. Det kan dock vara svårt för en lekman att avgöra om det är flyghål från praktbagge eller husbock och då kan inspektion av professionell utövare behövas.

 Preventiv behandling

  • Var noga med att ofta inspektera träkonstruktioner i byggnader.
Klicka för att se fler Guider

Betyg på guiden:

4.2/5 - (35 votes)