Svala » Ultimata Guiden

Upload Image...

Svalorna är ett välkommet vårtecken för många. Men för husägare och stallägare kan det bli ett problem när de anländer för att bygga sina bon. Dessa fåglar är harmlösa men deras spillning kan vara besvärligt.

I denna guide delar vi med oss av olika metoder för att förebygga och bli av med svalorna.

Snabbguide mot svala

  • Förebygg: Flytta bon när häckningssäsongen är över och bygg om potentiella boplatser så att det inte är möjligt att bygga bon.
  • Skydda: Montering av fågelpiggar och utplacering av nät på utvalda ställen kan skydda mot fågelspillning.
  • Skrämma: Avskräckande åtgärder som kan användas är fladdrande plastband och fågelskrämmor.

Vi rekommenderar

Bli av med svala

De flesta ser svalor som harmlösa fåglar, men oavsett fågelart kan det vara besvärligt när de skräpar ner. En sak som är viktig att tänka på när det gäller just svalor, är att problem med mygg och andra insekter i stället kan öka om svalorna helt försvinner från tomten.

Avskräckande metoder

Fågelskrämmor eller plastband som fladdrar i vinden och/eller prasslar kan verka avskräckande för fåglarna.

Flytta bon – men bara under tillåten period

Att flytta svalornas bon kan vara en åtgärd för att bli av med dem. Det som är viktigt att veta att detta inte är tillåtet under själva häckningssäsongen, 1 april – 31 juli, då fåglarna är skyddade mot detta under jaktlagen.

Att avlägsna ett bo med ägg eller ungar är endast tillåtet om det föreligger allvarlig skada eller olägenhet. Vänta i stället med att ta bort det tills svalor och deras ungar har lämnat boet.

Förebyggande åtgärder mot svala

Vill man helt slippa få besök av svalor och arbeta förebyggande, behöver fokus ligga på att begränsa boplatser och tillgång till mat.

Fågelpiggar

Genom att montera fågelpiggar där svalorna brukar sätta sig minskar man problemen med fågelspillning på specifika platser.

Nät

Även bärnät kan sättas upp på platser där fåglarna inte ska landa eller bygga bon.

Håll området torrlagt

Svalor är mycket beroende av vatten eller åtminstone fukt. Deras bon byggs av lera och de äter mycket insekter, som gärna trivs i fuktiga klimat. Därför kan det vara bra att åtgärda problem med fuktig mark, eller att fylla igen eventuella dammar.

Bygg om potentiella boplatser

Svalor trivs med att bygga sina bon i bjälkar. Bygg därför bort håligheter och platåer. Samma sak gäller eventuella utskott och platåer på byggnader.

Minska populationen av insekter

Genom att begränsa antalet insekter som svalorna kan äta kan man förebygga att fåglarna flyttar in. Elektriska flug- och myggfångare kan effektivt minska populationen.

Vad är svala?

Bland Sveriges fåglar lever två arter nära människan, ladusvalan och hussvalan. Sedan början av millenniet har dock varannan hussvala försvunnit från svenska nejder. En av de centrala orsakerna är brist på platser för bon.

Fåglarnas karaktäristiska utseende kännetecknas av deras unika form, med långa yttre stjärtpennor som gör stjärten kluven. Fjäderdräkten präglas av mörka toner som svart, mörkgrönt och mörkblått, samt bruna och gråa nyanser, accentuerat med rött och vitt.

Föda

Flygande insekter är det som lockar svalan som föda. Svalorna är skickliga jägare som fångar insekterna i flykten.

Vanliga frågor (FAQ)

Hur övervintrar svalor?

Svalan är en flyttfågel och vintertid brukar den befinna sig i tropiska Asien, Sydafrika och subsahariska Afrika. Den övervintrar främst i klimat där det finns rikliga mängder av flygande insekter.

Var bygger svalor bo?

Svalorna bygger gärna bon i områden där det finns byggnader. Bona placeras ofta på bjälkar och utskott både inne och utanpå lador, stall och boningshus.

Vad äter en svala?

En svala äter insekter som flyger och de kan äta flera tusen mygg på ett dygn. Så vid problem med mycket mygg är det bra om svalorna flyttar in på tomten.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.3/5 - (26 votes)