Hermelin/lekatt » Ultimata Guiden

Upload Image...

Att ha besök av hermeliner, eller lekatter som de också kallas, kan vara förödande när de tar sig in i hem eller fordon. Deras närvaro på exempelvis vinden kan leda till skador på isolering och ledningar. Tar de sig in i bilens motorrum kan det resultera i allvarliga skador. Deras närvaro kan kräva åtgärder för att hantera dem effektivt.

Här i denna guide går vi igenom olika metoder för att bekämpa hermeliner och hur dessa enklast kan hållas på avstånd med förebyggande åtgärder.

Snabbguide mot hermelin

  • Förebygg: Täta hål och öppningar till hus och fordon för att djuret inte ska ta sig in. Minska också på tillgången till föda som lockar.
  • Fånga: Fällor som fångar levande djur kan vara bra att använda för att förflytta hermelinerna till mer avlägsna områden.
  • Skrämma: Avskräckande metoder som olika skrämmor som visuellt föreställer fiender som andra rovdjur kan skrämma bort hermelin.

Vi rekommenderar

Bli av med hermelin

Hur ska man då kunna bli av med hermelin? Här tipsar vi om några åtgärder.

Avskräckningsmetoder

Det finns flera olika metoder för att avskräcka, som att använda dofter som tvingar bort hermelinerna, eller skrämmor med ljus eller ljud.

Trots sin smidighet och skicklighet som jägare står hermelinen inför hot från andra rovdjur som rovfåglar, ugglor, rävar och fjällrävar. Därför kan skrämmor föreställande dessa djur vara bra att placera ut där hermelinen rör sig.

Fällor

Vid allvarliga problem kan fällor användas för att fånga djuren för att flytta dem till avlägsna platser. Det är viktigt att veta att det inte är tillåtet med allmän jakt mer än eventuell skyddsjakt enligt särskilda kriterier. Exempelvis om djuret innebär något problem eller kan orsaka skada.

Förebyggande åtgärder mot hermelin

För att slippa besök av hermelin kan olika förebyggande åtgärder behöva göras.

Täta ingångar

Inspektera ditt hem eller fordon noggrant för att hitta och täta eventuella hål eller öppningar där djuren kan komma in.

Minska tillgången på mat

Om det även finns problem med exempelvis möss och sork, är det en god idé att först bekämpa dessa för att minska tillgängligheten på mat som hermelinen gillar. Även fisk i damm, höns med flera kan locka till sig hermeliner.

Vad är hermelin?

Hermelin (mustela erminea), även kallad lekatt, är ett fascinerande rovdjur med en unik plats i naturen. Det är en nära släkting till småvesslan och tillhör mårdfamiljen. Dessa två rovdjur delar många likheter, men hermelinen utmärker sig genom sin svarta svanstipp.

Med en vikt som varierar från 75 till 445 gram och en svanslängd på 5,5 till 12,5 centimeter, uppvisar hermelinen stor variation i storlek beroende på geografisk plats och kön.

Livsmiljö och föda

Hermelinen trivs i olika miljöer, från stenmurar till naturskogar och kalfjäll. Dess territorium varierar beroende på födotillgång.

Hermelinen är en allätare, men dess diet domineras av smågnagare som sork och lämmel. Den äter också fåglar, insekter, fisk och andra smådjur. Förmågan att hoppa långa sträckor, ibland upp till en meter, visar dess smidighet och snabbhet, egenskaper som gör den till en bra jägare.

Vanliga frågor (FAQ)

Var bor hermelin?

Hermelinen trivs i olika miljöer som odlingsmarker, beteshagar, fjäll och havsstränder. Den skapar sitt hem i gamla gnagargångar eller bland stenar i stenröse och gärdsgårdar.

Vad äter en hermelin?

Hermeliner äter oftast små däggdjur som möss samt fisk och fågel. De kan också äta större djur som exempelvis ripa, mullvad och hare.

Får man jaga hermelinen?

Allmän jakt är inte tillåtet men om hermelin kommer in i en trädgård eller på en gård tillåts skyddsjakt om djuret kan orsaka skada eller någon annan olägenhet.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.3/5 - (26 votes)