Äppelvecklare » Ultimata Guiden

Upload Image...

Äppelvecklaren är en fjärilsart, känd för att lägga sina ägg på äppelträdets blad och övervintra under dess bark. Dessa är inte bara ett problem för trädgårdsägare utan också ett gissel för fruktodlare över hela Europa.

I vår guide berättar vi mer om hur du kan bekämpa äppelvecklare. Genom olika metoder kan du skydda dina äppelträd för att kunna säkerställa en riklig skörd av friska äpplen.

Snabbguide mot äppelvecklare

  • Förebygg: Plocka upp fallfrukt och skörda mogna frukter efterhand. Inspektera samt borsta också av trädstammar och grenar för att i ett tidigt stadium hindra att ägg kläcks och att larver börjar göra skada.
  • Bekämpa: Med hjälp av feromonfällor och andra fällor med klister kan fjärilar elimineras. För att komma tillrätta med larver går det att använda biologisk bekämpning med nematoder. Fåglar är också en naturlig fiende.
  • Skydda: Ta regelbundet bort frukt som angripits av dessa skadedjur.

Vi rekommenderar

Bli av med äppelvecklare

Ta kontroll över din trädgård och skydda dina äpplen från äppelvecklare genom att använda en kombination av metoder.

Plocka bort angripen frukt

Ett av de mest grundläggande sätten att hantera äppelvecklaren är att manuellt avlägsna angripna äpplen och andra frukter samt synliga larver. Genom att rensa minskar man också risken för framtida angrepp.

Borsta

Använd en mjuk borste för att borsta trädstammen och trädgrenarna för att avlägsna ägg, larver och eventuella gömställen för insekter.

Dra nytta av fåglar

Gör trädgården välkomnande för fåglar som är äppelvecklarnas naturliga fiender. På så sätt kan du lättare hålla dessa insekter i schack.

Fällor

Med hjälp av klisterband och andra fällor med lim som kan fästas eller hängas upp i trädet går det smidigt att fånga äppelvecklare. Det finns särskilda feromonfällor med lim, som lockar till sig och eliminerar fjärilarna.

Biologisk bekämpning

Nematoder är flercelliga djur som kan köpas i förpackningar. Innehållet blandas med vatten och vattnas med sedan för biologisk bekämpning mot skadedjur i trädgården.

Förebyggande åtgärder mot äppelvecklare

Äppelvecklaren kan vara en besvärlig fiende, men med rätt kunskap kan du säkerställa att din fruktträdgård förblir frisk och produktiv.

Inspektera

Ta för vana att inspektera träden med jämna mellanrum. På så sätt kan du snabbt upptäcka skadedjuren innan det hinner bli en invasion.

Skörda frukter

För att inte locka till sig så mycket äppelvecklare är det bra att skörda mogen frukt efterhand.

Vad är äppelvecklare?

Äppelvecklaren, cydia pomonella, är en fjärilsart på cirka 10 mm och är lätt att känna igen med sina tältliknande vingar. Dess ägg är små och vita, vanligtvis placerade på äppelträdens blad eller kvistar. När larverna kläcks är de ljusrosa med ett mörkt huvud.

Angriper främst äppelträd men också andra fruktträd

Detta skadedjur har över tid spritt sig över världen och är idag en vanlig plåga för fruktodlare och kan orsaka betydande skador på fruktträd. De trivs främst på äppelträd men kan också hittas på päronträd och andra fruktbärande träd.

Fjärilarna har en kort livscykel, men deras larver kan orsaka stor skada på frukter genom att göra gångar och äta kärnhuset.

Frågor och svar Mjölbagge

Vad är det som angriper äppelträd?

Det kan ofta vara äppelvecklare som lägger ägg och ur dessa kläcks sedan larver. Dessa larver angriper äppelträd men också päronträd och andra fruktträd genom att bygga spinn och äta av frukterna.

Hur blir man av med larver från äppelträd?

Spola av äppelträdet med hjälp en hård stråle vatten för att bli av med äppelvecklarens larver. Börja gärna tidigt på säsongen innan de börjar få fäste. Det finns också biologiska medel i form av nematoder som ska blandas med vatten.

Hur får man bort spinn från äppelvecklare?

Det smidigaste sättet är att plocka bort dessa bon för hand. Bäst är om man upptäcker dessa spinn från äppelvecklare tidigt för att kunna plocka innan de blir för många. Att spola träden med en hård vattenstråle kan också ha viss effekt.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.2/5 - (33 votes)