Husmus » Ultimata Guiden

musbekampning

Husmusen är en gnagare som tillhör familjen råttdjur och ordningen gnagare. Husmusen har hög fortplantningsgrad och finns numera som tama sällskapsdjur. Dess vetenskapliga namn, ”Mus musculus” kan verka något missledande då denna mus är väldigt liten.

Snabbguide: Husmus

 • Husmusen är en liten gnagare som finns i hela landet
 • Husmusens gnagande tänder kan orsaka stora skador på möbler och elkablar
 • Mössens avföring innehåller bakterier som kan orsaka allergier och/eller sjukdomar
 • Husmöss är mest aktiva när det är mörkt då de ogillar skarpt ljus
 • Vår och sommar lever husmusen helst på skyddade platser ute i naturen
 • Under de kalla månaderna söker sig husmusen främst in i bostäder för att hitta mat
 • Husmusen äter helst spannmål, frukt, gryn, frön och mjöl men kan även äta kött
 • Möss bekämpas bäst med hjälp av olika sorters fällor

Fakta om husmusen

Husmusen har följt människan genom alla tider. I städer befinner sig husmusen oftast i närheten av bostadshus där den använder sina tänder för att gnaga på i princip allt den hittar. Något som tillsammans med lämningar av avföring kan skapa stora skador och problem. Därmed kategoriseras husmusen som skadedjur.

Husmusen är dessutom så kallat mellanvärd för en rad sjukdomar som de i värsta fall överför till oss människor. Exempel på sådana sjukdomar är harpest, borrelia och Salmonella-bakterier.

När man talar om husmusen som husdjur benämns de ofta som tam- eller sällskapsmöss. Dessa tama möss kommer ursprungligen från avel av vilda husmöss, dock skiljer de sig markant från varandra när det gäller både utseende och beteende.

Beteende

Husmöss är mest aktiva i skymningen och under nattetid då de ogillar skarpt ljus. De lever helst i undanskymda utrymmen och helst där det finns tillgång till mat, som helst ska bestå av vegetabilier även om de även kan äta både kött och mjölkprodukter.

Hannarna är mycket revirhävdande och lever ofta med flera honor och ungar. Om två eller fler hannar som inte har vuxit upp ihop sätts att leva i samma bur kan de bli aggressiva mot varandra.

Husmusen faller inte sällan offer för olika rovdjur, fåglar och ormar. De drabbas dessutom ofta av parasiter såsom flugor och löss (eller deras larver).

Egenskaper

Husmusen har i princip noll färgseende vilket hänger ihop med att den främst är aktiv i mörker. Däremot har den mycket god hörsel och kan höra så höga toner som 100 kHz (jämfört med människan som kan höra toner på max 20 kHz).

På korta avstånd kommunicerar husmusen genom att avge pip med hög frekvens. Dessa pip är endast avsedda för andra möss, då de ligger på en ljudfrekvens som inte kan uppfattas av oss människor. Även i samband med parning ger hannen ifrån sig liknande pip.

Dåligt färgseende till trots; husmusen har riktigt bra luktsinne och använder feromoner för att söka reda på passande partners. Feromonerna utsöndras av både honor och hanar och används därmed även för kommunikation vuxna husmöss emellan.

Känseln sitter i husmusens morrhår, med vilka de kan känna av luftrörelser och föremål som är nära.

Levnadssätt

Även om husmusen är allätare äter den helst spannmål, frukt, gryn, frön och mjöl. Både den mindre och den större skogsmusen föredrar att leva fritt ute i naturen. Vintertid söker sig mössen ofta in i bostadshus eller sommarstugor vilket kan resultera i musspillning.

Husmöss kan dock även göra materiell skada genom att gnaga sönder elkablar och kontakter som i sämsta fall leder till elbrand.

Utseende

Husmusen är korthårig med ljus mage och i övrigt varierande färger som kan skifta från ljusbrunt till svart. Många känner igen så kallade ”laboratoriemöss” som oftast är vita till färgen, medan sällskapsmöss finns i många olika nyanser.

En vuxen husmus blir omkring 15-20 centimeter lång (svansen inräknad) och väger omkring 12-40 gram. Hannarna utsöndrar en särskild doft som påminner om mysk.

Det kan vara svårt att skilja unga hanar från unga honor, där testiklarna är den tydligaste könsskillnaden hos sexuellt mogna individer. Hanarna är dessutom större än honorna.

Utbredning

Husmusen kommer troligtvis från norra Indien i Asien. Arten förekommer dock i alla djurgeografiska regioner, Antarktis undantaget.

Lokalt kan husmöss uppnå enormt hög populationstäthet. I början av 1900-talet registrerades exempelvis populationer med närmare 200 000 individer/hektarmeter i delar av Kalifornien.

Reproduktion

Brunstcykeln hos en husmus varar mellan 4-6 dagar. Honan är dock endast mottaglig för befruktning i mindre än 24 timmar. För att förhindra ytterligare parning efter befruktning bildas en vaxartad propp i honmusens vagina som skydd.

Bland husmössen blir både honor och hanar könsmogna; honor efter 6 veckor och hanar efter 8 veckor. Honans dräktighetstid varar i cirka 20 dygn och kan därefter föda mellan 3-15 ungar i en och samma kull. Kullarna kan bli så många som 5-10 per år, vilket kan förklaras med att honorna är mottagliga för ytterligare befruktning redan ett par timmar efter förlossning.

Ytterligare en anledning till att utbredningen av husmöss sker så snabbt är att fortplantningen vanligtvis sker under hela året. Ungarna föds blinda och utan päls som börjar växa efter cirka tre dagar. Ögonen däremot tar omkring en vecka att öppna.

Spår du kan titta efter

 • Mörk spillning som är omkring 3-8 millimeter lång
 • Spillning i skåp, längs lister och i hörnen
 • Lyssna efter skrapande ljud (i synnerhet nattetid) från vind, väggar och golv
 • Ammoniumliknande lukt som inte går bort
 • Spår i damm eller smuts på golvet
 • Feta gnidmärken från musens päls
 • Spår av musbon i stoppning eller isolering

Bekämpa husmöss

Nedanstående former av bekämpning bör väljas utefter varje specifik situation. Samtidigt vill vi gärna understryka vikten av att välja så naturliga medel och så skonsamma fällor som möjligt.

 • Klassisk slagfälla – placera flertalet musfällor i olika delar av huset
 • Elektrisk musfälla – snabb och human eliminering genom kraftiga elstötar
 • Mekanisk fälla – automatiserad fälla som fungerar bäst för stora områden
 • Ultraljudsskrämmare – bör kombineras med annan typ av bekämpning för att minska tillvänjningsrisken
 • Levandefångstfälla – använd handskar och kontrollera dagligen (enligt Naturvårdverkets regler) för så hygienisk och human hantering som möjligt
 • Sanering – bör utföras av ett professionellt saneringsföretag

Husmusen som skadedjur

Det faktum att husmusen, i egenskap av mellanvärd, kan överföra diverse sjukdomar till människan gör att den klassificeras som skadedjur. En mellanvärd kan vara antingen ett djur eller en växt som parasiter använder som ”värddjur” under tiden som de utvecklas.

Möss kan även orsaka allergier och materiella skador som oftast blir synliga på möbler som gnagts sönder. De kan också bli kontaminerade av mössens avföring, som i sin tur kan innehålla smittsamma bakterier.

Materialskador på isolering, gipsskivor, fiberkablar och elkablar tillhör de vanligaste och det är känt att sjukdomar som Borrelia och Salmonella har smittat mellan husmöss och människor.

Frågor och svar

Hur länge kan en husmus leva?

Precis som råttor har möss relativt kort livslängd, vanligtvis mellan 2-2,5 år. Det finns dock husmöss som har levt att bli runt fyra år.

Hur ofta behöver en husmus vatten och mat?

En husmus kan klara sig länge utan vatten då den egentligen bara får i sig vätska genom den föda den äter. Oftast äter mössen under natten när det är mer riskfritt att leta efter mat. De bosätter sig dessutom gärna i närheten av mat då de helst äter mellan 15-20 gånger per dag.

Är det okej att ha en husmus som sällskapsdjur?

Tama husmöss är relativt vanliga husdjurskandidater då de väljs ut ytterst selektivt i syfte att föda upp möss som fungerar väl för ändamålet. Som husdjur är husmusen oftast lätt att sköta om och kan vara högst underhållande att umgås med.

Klicka för att se fler produkter för möss

Betyg på guiden:

4.3/5 - (27 votes)