Musfällor – Få bort mössen på bästa sätt

Har ni problem med möss? Här går vi igenom fördelarna med de olika musfällorna, hur du använder dem bäst samt vilka preventiva åtgärder som krävs för att minska problemen med möss.

Visar alla 22 resultat


Välj rätt musfälla – En guide

En enkel slagfälla eller en effektiv elektronisk fälla? Här går vi igenom de olika alternativen så du lätt kan välja den musfälla som passar ditt behov bäst.

1. Slagfälla för mössSlagmusfälla i trä

Slagfällan är den mest klassiska musfällan. En fälla som funnits under mycket lång tid och som är uppbyggd av en relativt simpel konstruktion.

Dessa finns i både trä och plastkonstruktion men fungerar på liknande sätt. En metallbåge spänns bakåt och spärras med en liten spärr. Därefter placeras bete så som bacon eller korv på fällan. När musen rör vid maten kommer spärren lossa och slagfällan slå igen. På så vis slås musen direkt ihjäl av fällans kraft.

Passar för dig som: Slagfälla passar dig som söker billiga musfällor som är enkla att sätta ut nästan var som helst. Ofta kostar dessa inte mer än någon tia styck. Nackdelen är att de löses ut relativt lätt samt att barn kan råka sätta fingrarna i fällan om fällorna ställs på fel ställen. Dessutom finns en liten risk att musen fastnar i fällan men inte dör vilket kan skapa onödigt lidande.

2. Giljotinfälla

Giljotinfällan är en variant av slagfällan. I grunden är det samma konstruktion med ett bete som lockar till sig musen och när den rör betet slår fällan igen. Men det finns några fördelar.

För det första kan musen bara komma åt betet från ett enda håll. Därmed är det säkrare att musen är på exakt rätt plats när fällan slår igen. För det andra kan man spänna upp fällan utan att man riskerar få den på sina egna fingrar (vilket risken är med klassiska slagfällan).

Passar för dig som: Musfälla med giljotinfunktion passar på alla ställen där klassiska musfälla (slagfälla) placeras. Detta då de i grunden har samma funktion. Däremot passar denna bättre för dig som vill vara säker på att musen verkligen dör och inte vill riskera att få fällan över dina egna fingra.

3. Elektronisk musfällaMusfälla på el

En elektronisk musfälla dödar musen med elektrisk chock när musen är inne i fällan. Genom att musen dödas på detta sätt uppstår inte skador på den på samma sätt som med en slagfälla eller giljotinfälla. Har musfällan utlösts kommer en indikationslampa lysa som därmed påvisar att fångst finns.

Passar för dig som: Elektronisk musfälla passar främst för dig som inte vill ta bort musen ur fällan, vilket behöver ske med slagfällan. När lampan lyser kan du bara ta med dig fällan till skogen, öppna luckan och hälla ut den. Du behöver aldrig vidröra den döda musen. De största modellerna kan döda upp till tio möss på en gång.

4. Musfälla som fångar musen levandeMusfälla tippbur levandefångst

Ett alternativ mot musfällor som dödar mössen är att en fälla som bara fångar dem men inte skadar dem. Det finns olika konstruktioner men i grunden handlar det om att mössen kan ta sig in i fällan, men inte kan ta sig ut. En modell innebär att ingången helt enkelt stängs igen efter att musen gått in.

Den allra enklaste modellen är en bräda med tippfunktion. Den ställs mot en hink och när musen går ut på tippdelen fälls den ner och musen hamnar i hinken. Det som skiljer dessa modeller är främst storleken och därmed hur många möss som kan fångas.

Kom ihåg att gå långt bort från husen innan fällan töms. Annars finns risken att mössen kommer tillbaka.

Passar för dig som: Anser du inte att djuren ska behöva dödas bara för att de är på fel ställe? Då är dessa musfällor bästa alternativet. Eftersom musen fångas levande kan du sedan transportera bort den långt från hemmet innan den släpps ut.

En fördel är även att vissa av dessa musfällor kan fånga många möss innan de behöver tömmas. De allra flesta musfällor hanterar enbart en mus i taget.  Kom ihåg att kravet är att dessa ska kontrolleras var femte timme enligt Naturvårdsverket.

5. Kolsyrefällor

En av de nyaste modellerna av musfälla är kolsyrefällan. Mekaniska musfällor som med hjälp av kraften via kolsyra kan döda flera möss utan att behöva tömmas eller hanteras däremellan. Ett exempel är modellen där musen går in i fällan och sedan dödas av en kolv. När musen har dödats laddas fällan automatiskt om och musen ramlar ut utanför fällan. Därmed kan rovdjur snappa upp musen och äta upp den. På detta sätt behöver ingen tömning av musfällan ske.

Passar för dig som: Kolsyrefällor är dyrare modeller (kring 2000 kr) och passar framförallt för dig som har stora problem med möss och kan behöva döda många av dessa. En fälla som även bör ställas där rovdjur kan komma åt de döda mössen.

Använda musgift?

Under de senaste åren har olika musgift förbjudits att användas. År 2018 förbjöds det sista giftet och nu är det enbart musfällor av olika slag som används. Detta är en utveckling som har flera fördelar.

När musgift användes fick många katter, rovfåglar och andra rovdjur i sig gifter när de åt upp musen. Dessutom skapade giftet problem med möss som dog under golv och därmed förruttnade och skapade mycket illaluktande dofter. Genom att använda en musfälla är man säker på att musen både dör och tas bort från hemmet.

För vissa har däremot stoppet skapat problem. Det gäller inte minst jordbrukare och de med större gårdar där giftet kunde spridas på större yta.

Icke godkända – eller godkända musfällor?

Du får bara använda musfällor som är godkända att användas av Naturvårdsverket. Listan på vilka fällor som är godkända går att läsa här. Däremot finns ingen lag som säger att icke godkända musfällor inte får säljas.

Är den godkänd får modellen ett typbeteckningsnummer vilket gör att man även kan spåra modellen. Numret börjar på S och kan exempelvis vara S40.

Problem som musfällor löser:

 • Spillning – På matbord, golv och i skafferi.
 • Gnager sönder – Möss gnager gärna på isolering, kan skapa skador på gipsplattor m.m.
 • Förstöra mat – Kan äta på mat som ligger framme och därmed göra den oätbar.
 • Irriterande ljud – Pip, krafs och tassande möss över golvet på vinden kan störa den allra bästa nattsömnen.

Förebyggande – Bra att veta

Har du möss inomhus kan behovet finnas av en musfälla. Men se även på preventiva åtgärder som minskar risken att mössen söker sig till de platser där de inte önskas. Tänk sedan efter var du ställer ut din musfälla för att få bäst resultat.

 • Gör maten oåtkomlig: Matrester och smulor kan snabbt locka till sig mössen. Se till att ha väl tillslutna burkar samt soporna i förslutna kärl. Tänk även på att fågelmat i trädgården lika gärna kan ätas av möss. Om du matar andra djur med fröer, bröd eller annat kan detta självklart även locka till sig mössen.
 • Täta sprickor: En preventiv åtgärd är att täta sprickor och hål där mössen kan ta sig in i huset. Räkna med att en mus lätt kan ta sig in i ett hål som är 6 - 7 mm stort. Över ventilationshål kan nät sättas.
 • Skapa inte ”trevliga platser” nära fasaden: Mössen gillar små skrymslen vilket exempelvis uppstår om man staplar ved, ställer ihop utemöblerna inför vintern eller har buskar och mindre träd. Undvik detta och ha gräset relativt kortklippt vid fasaden för att inte mössen ska trivas där.
 • Se över källaren och vind: Ha inte kartonger ståendes på golvet då dessa fungerar som utmärkta boplatser. Ställ upp dessa på hyllor och slå in madrasser i plast eller ställ den en bit upp så att inte mössen kommer åt dem lika lätt.
 • Ställ ut fällan där mössen rör sig: Möss springer ofta nära väggar, vid håligheter och är allmänt skygga. Utifrån det är det bästa att ställa musfällan vid väggar, hörn eller andra ytor som inte är så öppna. Du kan även utgå från spillning eller andra spår som visar att mössen har rört sig på en speciell plats.
 • Slagfälla – få musen att äta från rätt håll: En nackdel med de klassiska slagfällorna är att musen kan komma bakifrån och därmed lättare komma åt maten utan att fastna i fällan. Ställ den därför mot en vägg eller annat som ”ramar in” den vilket gör att musen forceras gå mot fällan framifrån.
 • Slagfälla – Ha inte för mycket bete: Om du har för mycket bete kan musen stå och äta en stund innan fällan slår igen. De kan till och med äta lite och sedan bege sig iväg därifrån.
 • Ha handskar när fällan ställs i ordning: Möss har mycket bra luktsinne och kan därmed känna doftspår som människor lämnat på den fälla som ställts ut. Det finns därmed en fördel att ha handskar på sig när beten ska appliceras.
 • Välj rätt musfälla beroende på var den ska stå: Läs gärna vår guide i toppen på denna artikel om att välja musfälla. Det som framförallt avgör modell är om den ska användas ute eller inne. Har du en slagfälla utomhus kan exempelvis större djur göra illa sig om de sätter tassen i fällan. Detta undviks med giljotinfälla.

Vid utomhusbruk finns även fördel att välja en fälla där betet hålls skyddat så det inte blåser eller regnar bort. Välj däremot inte en elektrisk musfälla då risk för kortslutning finns vid kontakt med väta.

Vanliga frågor

Vilket bete ska jag ha till musfällan?
Överlag äter möss främst föda som har hög halt av protein, fett och delvis socker. Därmed kan även detta användas som lockbete. Som exempel kan korv, bacon, russin, fisk och kött nämnas. Det går även att köpa lockbete som består av en gele som läggs ut.
Ska jag ha ost som lockbete?
Nej, ost har inte visat sig vara speciellt attraktivt.
Jag har använt musfällor länge men får inte bort mössen, vad ska jag göra?
Vid återkommande problem kan företag som bekämpar skadedjur kontaktas. Börja med att kontakta ditt försäkringsbolag för att höra om det är något som täcks av försäkringen och vilket bolag som i så fall ska anlitas.
Hur fungerar en kolsyremusfälla?
De största (och nyaste) modellerna av musfällor är de som drivs av kolsyra. Man behöver alltså inte manuellt spänna upp den utan detta sker helt automatiskt av trycket som kolsyrepatronerna skapar. På detta sätt kan fällan döda ett flertal möss innan patronen behöver bytas. En av de vanligare modellerna kan döda upp till 24 möss innan ny patron behöver användas.

Har du fler frågor? Hör gärna av dig till oss