Hem / Alla Musprodukter / Musskrämmor

Musskrämmor

Genom att använda musskrämmare kan smågnagare som möss och råttor hållas borta från ett begränsat område. Ett alternativ till musfällor - eller ett komplement. Till stor del beror det på hur stort problemet är och var mössen befinner sig. Här guidar vi dig till hur du bekämpar mössen effektivt.

Visar alla 3 resultat

-13%
-20%

Snabbguide - Välj rätt musskrämma

De allra flesta musskrämmor fungerar på liknande sätt. Det som skiljer modellerna åt är därför främst hur stor yta som de kan användas på.

Storlek – Beroende på öppen yta

Musskrämmor benämns generellt med en siffra, exempelvis MR30 eller MR50. Den sista siffran står för hur många kvadratmeter som skrämman kan skrämma möss och råttor på. Är det en större yta än den starkaste musskrämman klarar av att täcka kan självklart flera skrämmor användas.

Kom ihåg att ultraljudet inte går genom väggar eller tjockt material. Ska möss bekämpas i ett bostadshus är det därför bättre att ha en skrämma i varje lite större rum.

IP55-klassad - För fuktigare miljöer

De flesta musskrämmor är konstruerade för att användas inomhus. Därmed finns inget specifikt skydd mot fukt och väta. Ska de däremot användas i en källare, på en vind eller i ett stall behöver modeller som är IP55-klassade väljas. Dessa tål fukt bättre än de övriga.

Kom ihåg att aldrig montera en musfälla där det kan komma vatten på fällan. Risken är då stor för kortslutning. Att fällan är IP55-klassad innebär inte att den kan utsättas för vatten konstant, bara att den är mer fukttålig än de övriga.

Hur fungerar en musskrämma?

När musskrämman sätts i ett vägguttag kommer ett ultraljud sändas ut som människor inte kan uppfatta. Däremot uppfattar smågnagare ljudet och skräms iväg. Den stora fördelen med att använda musskrämmor istället för musfällor är att bekämpningen av möss sker helt giftfritt och utan att djuren dödas.

Effektiva åtgärder – bra att veta

För bäst resultat gäller det att fällan sitter öppet och inte avskärmas av möbler eller väggar. Det finns därmed en del punkter att tänka på för bäst effekt. Men jobba även preventivt för att få bort mössen. Om de inte kan komma in i huset, eller hittar något att äta, kommer de inte lockas lika mycket av att vara där.

 • En skrämma i varje rum: Då ultraljudet inte kan gå igenom solida material (möbler, väggar, elektronik) täcker en musskrämma enbart ett rum. Bäst effekt ges alltså på stora öppna ytor, exempelvis ett garagegolv. Man kan använda musskrämma i enstaka rum men för bäst resultat bör det alltså sitta en skrämma i varje rum.
 • Inget framför musskrämman: Av samma orsak att man bör ha en musskrämma i varje rum ska inget ställas framför dem. Tänk på att inte placera lådor, möbler eller klädhögar precis där musskrämman sitter. Målet är att ultraljudet ska kunna spridas så tydligt som möjligt över den öppna ytan.
 • Komplettera med musfälla: Om du vet fördelarna med de olika produkterna för musbekämpning kan du tydligt välja vilka produkter som passar bäst i olika situationer - men även komplettera dessa. Musskrämman får bort möss från öppna ytor men man kan behöva komplettera med musfälla på de ställen dit ultraljudet inte når.

Preventiva åtgärder

 • ”Bjud” inte mössen på mat: Håll rent diskbänken, sopa upp smulor och ha livsmedel i burkar. Det handlar om att minimera risken för att de ska få ”bjudmat” som självklart lockar dem att stanna kvar i huset. Lägg inte heller ut mat till andra djur (exempelvis fåglar) då denna mat även kan ätas av mössen. Har du fågelbord så se till att ha detta en bra bit från bostaden.
 • Gör det svårt att komma in: Försök att identifiera hur mössen tar sig in i huset. Det räcker med springor eller hål på några centimeter för att de ska kunna tränga sig in. Täta sprickor och sätt upp tätt metallgaller för ventilationshålen samt där tätning inte kan genomföras.
 • Se över rörskarvar och golvbrunnar: Golvbrunnarna ska alltid ha galler och vara fyllda med vatten. I annat fall kan både möss och råttor ta sig in. Se även över rörskarvarna under diskbänken.
 • Undvik saker och växter vid fasaden: Möss är fantastiskt duktiga klättrare och kan bland annat använda klätterväxter för att ta sig dit de vill. Undvik därför större klätterväxter vid fasaden. Ha inte heller vedstaplar eller bråte som bjuder in till värme och skydd för gnagarna. Då är risken större att de tar sig vidare in i huset.
 • Se över förråd och vind: Plasta in madrasser, vinterkläder och annat som är perfekt material för mössen att bygga bo med. Ställ upp kartonger på hyllor och håll det så rent som möjligt. Även här kan en musskrämma användas. Men se då till att du väljer en IP-klassad som kan sitta i fuktigare utrymmen.

Musskrämma och musfälla – kan användas som komplement

Beroende på var mössen befinner sig i för utrymmen kan olika slags fällor eller skrämmor användas för att få bort dem. I vissa fall kan det räcka med en musskrämma eller en musfälla – i andra fall ges bäst effekt om dessa kompletterar varandra. Vi tar ett exempel från ett garageutrymme för att förtydliga detta.

 • Musskrämma – Musskrämman skrämmer effektivt bort möss via ett ultraljud som dessa djur upplever som obehagligt. Det blir därmed ett sätt att hygieniskt, djurvänligt och giftfritt få bort smågnagarna från en öppen yta. Sätt musskrämman i ett vägguttag, ställ inget framför och skräm de möss som söker sig in i garaget. Den täcker en stor yta – men begränsas av att ultraljudet inte kan gå igenom tjockare materia.
 • Musfällan – I större garage finns det ofta en hel del skrymslen och vrår. Kanske en smörjgrop, ett litet extrarum eller en vind? Även om musfällan skrämmer i väg mössen från det stora utrymmet så kan det alltså behövas kompletteras med musfällor. Detta framförallt i mindre utrymmen.
 • Komplettering – För att få bort möss och råttor från ett relativt nytt bostadshus kan det räcka med att ha en musskrämma i vardera rum. Djuren har ingenstans att ta vägen och ”flyr”. I äldre hus, i garage och i större förråd kan det däremot vara svårt att få ultraljudet att sprida sig över hela ytan. Därmed kan man komplettera med musfällor.

Musfällor har även sin fördel att de inte är beroende av el samt även kan användas utomhus. En begränsning som däremot finns hos musskrämmorna.

Fungerar verkligen musskrämmor?

Ibland framförs kritik mot musskrämmor utifrån att dessa inte anses fungera. Bland annat har tidningen Villaägarna publicerat en artikel där de varnar för dessa produkter. Samtidigt pekar företaget Silverline på att det finns vetenskapliga bevis på att deras produkt ger effekt.

Att det finns olika åsikter kan eventuellt bero på hur testerna utförts. Den information som presenteras i denna artikel bygger däremot på den information som tillverkarna anger i produktbeskrivningarna. Att de tillverkar produkter som inte alls har någon funktion är svårt att tro.

Vanliga frågor om musskrämmor

Kan en musskrämma påverka mina husdjur?

Har du smågnagare så som marsvin eller hamster rekommenderas inte musskrämma. Dessa smådjur kan uppfatta ultraljudet vilket kan bli mycket obehagligt. Välj istället en eller flera passande musfällor.

Kan ultraljudet påverka elektronisk utrustning?

Nej, ultraljudet påverkar inte elektronisk utrustning på något sätt alls.

Hur vet jag om den fungerar?

En röd liten lampa lyser på musskrämman när den är aktiverad. Du bör även märka skillnad genom att möss och råttor försvinner.

Är musskrämma bättre än musfälla?

Ja och nej. Det är två olika sätt att bekämpa möss. För bäst resultat rekommenderas en kombination av dessa. Generellt kan musskrämma sägas vara effektivast på stora ytor medan musfällan är en mer riktad åtgärd.