Duvor » Ultimata Guiden

Duvor

Duvor är uppskattade fåglar i naturen, men stadsduvan, som också kallas tamduva, kan skapa bekymmer. Deras frätande avföring orsakar skador på fasader, tak, plåtarbeten och bilar. Deras bon täpper till hängrännor, stuprör, ventilation och skorstenar, vilket i sin tur ökar risken för fuktskador på och i hus och byggnader. Fåglar, via deras spillning, fjädrar samt parasiter, är också en källa till sjukdomsöverföring till människan.

Att duvor trivs i staden lika väl som människan är ingen nyhet, men när duvan ger upphov till bekymmer, behöver vi hitta sätt som gör att vi kan leva tillsammans med duvor men undvika problem. Följande går vi igenom hur man undviker att duvorna etablerar sig i din eller din fastighets direkta närhet, hur de ser ut och hur man mest effektivt kan hålla distans till duvorna.

Snabbguide Duvor

  • Städa: Håll stuprännor och hängrännor rena från spillning och bomaterial
  • Bekämpa: Om fastigheten har skrymslen och vrår där fåglarna gärna uppehåller sig, bygg igen dessa eller installera piggar eller nät som hindrar dem att slå sig ner.
  • Motverka: Om du matar småfåglar, använd gärna foderautomat för att inte locka till större fåglar som exempelvis duvor.

Kort om duvor

 Det är klippduvan och förrymda tamduvor som givit upphov till stadsduvan eftersom dessa häckar med varandra. De lever i halvöppna miljöer som jordbrukslandskap och städer. Duvan är mycket talrik och förekommer över hela världen. Duvan är allätare. Arten är monogam, det vill säga att de bara har en partner under sitt liv. Båda föräldrarna tar hand om ägg och ungar. Duvans bo är en enkel konstruktion som oftast består av kvistar, grenar, fjädrar samt gräs. Duvor, liksom många andra fåglar, är källa till sjukdomsöverföring till människan. Exempel på smittor är salmonella- och campolybacter. Duvor är också värdar för flera ektoparasiter, loppor och löss, som kan påverka oss människor.

Utseende

Stadsduvan blir c:a 29 – 35 cm och kan variera i färgerna grå, vit, svart och brun. Generellt har duvor ett litet huvud och kompakta kroppar med korta ben, kort hals och kort näbb. Deras vingar är stora och de har kraftiga vingmuskler.

Livscykel

Duvor häckar året runt, men framför allt under vår och sommar. Häckning kan ske upp till fyra gånger per år under gynnsamma förhållanden. Efter parning lägger honan 1 – 2 ägg i boet. Äggen kläcks efter c:a 18 dagar. Både hona och hane tar hand om ägg och ungar. Efter c:a 35 dagar är ungarna flygfärdiga.

Bekämpning

Duvorna hålls borta från fastigheter genom att hålla stuprännor och stuprör rena från spillning och bomaterial. Hindra duvor från att kunna slå sig ner på hustak, fönsterbleck och liknande genom att installera nät eller piggar som försvårar etablering. Var noga med att sophantering och/eller kompost inte lockar till sig fåglar. Vid matning av småfåglar, använd foderautomat eller liknande som gör att större fåglar inte kommer åt maten. Undvik också att fågelmat ramlar ner på marken.

 Preventiv behandling

  • Se över tak, fönsterbleck, rännor så duvorna inte kan slå sig ner.
  • Se över sop- och kompostkärl så de är täta.
  • Håll stuprännor rena från spillning och bomaterial
  • Använd foderautomat när småfåglar matas.
Klicka för att se fler blogginlägg

Betyg på guiden:

4.2/5 - (25 votes)