Gräsflugor » Ultimata Guiden

Gräsflugor

Gräsflugor är små flugor som periodvis kan dra sig inomhus i mycket stora mängder för att söka plats för övervintring.  Det är oftast vindar, fönster och balkonger som är högt belägna som drabbas. Flugorna orsakar varken skada för människa eller egendom, men upplevs både obehagliga och besvärliga då de uppstår i mycket stora mängder.

Följande går vi igenom hur gräsflugan ser ut, var den oftast upptäcks och hur man mest effektivt kan motverka dess etablering.

Snabbguide

  1. Städa: Ta bort eventuell växtlighet från fasaden
  2. Fånga: Dammsug upp fullvuxna gräsflugor i vinterdvala under höst och vinter så de inte kvicknar till när våren kommer. Kasta därefter damsugarpåsen.
  3. Motverka: Täta all ventilation samt fönster och dörrar.

Kort om gräsflugor

Gräsflugan, som också går under namnen husfritfluga och höghusfluga, är en mindre fluga som tillhör familjen tvåvingar. Flugan livnär sig på söta vätskor så som nektar och liknande utsöndringar. Den lägger ägg i kortklippta gräsmattor, samt sockerbets- och salladsodlingar där larverna utvecklas och huvudsakligen lever på rotbladslöss. Flugan övervintrar i fullvuxen storlek på höga höjder och gärna i tät växtlighet som exempelvis murgröna och vildvin.

Utseende

Gräsflugan är en tvåvingad, gulaktig fluga med svarta teckningar. Den är cirka 3 millimeter.

Livscykel

Gräsflugor lägger sina ägg där det finns gynnsam föda för larven som huvudsakligen lever på rotbladslöss. Livscykeln är ägg, larv, puppa och vuxen. Tiden genom alla stadier beror på hur gynnsamma väderförhållandena är.

Motverka

Gräsflugan är inget skadedjur och orsakar ingen åverkan för vare sig människor eller byggnader, men när de fullvuxna flugorna söker övervintringsplats, kan de uppstå i mycket stora svärmar. De söker sig till vindar, högt belägna fönster och balkonger och väldigt gärna om det dessutom finns tät växtlighet. Börja därför med att ta bort eventuell växtlighet på fasaden. Täta ventilationer samt runt fönster och dörrar. Dammsug upp flugor så de inte utgör ett problem när de vaknar upp till våren. Kanske bör man även kartlägga kläckningsplatsen för att se om markförändringar kan göra att rotlössen inte trivs. Försvinner rotlössen, försvinner även äggkläckningsplatser.

 Preventiv behandling

  • Ta bort eventuell växtlighet på fasader.
  • Täta ventilationer, fönster och dörrar.
  • Dammsug upp flugor innan de kvicknar till när våren kommer
  • Kartlägg var rotlössen trivs.
Klicka för att se fler Flugprodukter

Betyg på guiden:

4/5 - (40 votes)