Vattenflugor » Ultimata Guiden

Vattenflugor

Det finns inte mindre än 100 000 (cirka) kända flugarter i världen, varav cirka 6000 i Sverige. Just vattenflugan, vars vetenskapliga namn är Ephydridae, tillhör familjen flugor, som i sin tur tillhör underordningen Diptera, eller tvåvingar, som de kallas i mer dagligt tal.

Tvåvingar som släkten omfattas av såväl flugor som harkrankar, knott och myggor och kännetecknas av att de endast har ett vingpar. Tvåvingarnas levnadssätt kan skilja sig mellan olika grupper, men som larver livnär sig de flesta på multnande organiska material eller svampar.

Snabbfakta: Vattenfluga

 • Vattenflugan är en av cirka 6000 flugarter som finns i Sverige
 • Vattenflugan tillhör underordningen tvåvingar
 • Larverna livnär sig på multnande organiska material
 • Vattenflugor trivs bäst i fuktig jord där de gärna lägger sina ägg
 • Att hålla rent i diskhoar, golvbrunnar och sopkärl är bra förebyggande åtgärder
 • Klisterfällor hjälper till att fånga in flugorna så länge de byts ut regelbundet

Vi rekommenderar

Fakta om vattenflugor

Till släktet vattenflugor hör även släktet ättikflugor (fruktflugor) samt arten oljeflugor. Både fullvuxna vattenflugor och deras larver livnär sig på alger som ofta finns i stillastående vatten och fuktig jord.

Vattenflugor är, till skillnad mot blomflugor, ofarliga för den typen av krukväxter som många av oss har inomhus och som lätt angrips av blomflugans larver. Därmed kan du vara tämligen säker på att du inte har drabbats av blomflugor (eller sorgflugor) så länge som växterna får vara ifred. Dock kan det kännas också med svärmar av små flugor som flyger omkring bland växter och blommor.

Som tur är finns det många olika metoder som kan användas för att bli av med vattenflugor, precis som det finns en hel del förebyggande åtgärder och så kallade huskurer som är lätta att vidta på egen hand.

Utseende

Vattenflugor är både robusta och små, vilket kanske låter lite konstigt. Färgen varierar mellan helt svart till grå-svart, men den kan också gå mot det blå-gröna hållet och vara något glansig.

Vanligen blir en vattenfluga omkring 3-4 millimeter, och antenner får anses vara korta i jämförelse med flera andra flugarter. De är också trubbiga, vilket bland annat gör att de skiljer sig från sorgmyggans antenner som är både långa och slanka.

Reproduktion

Honorna föredrar att lägga ägg i fuktig jord, vilket helst sker precis på jordytan där det vanligtvis finns gott om algbeläggning. Larverna är runt 3-4 millimeter och jordfärgade, vilket gör att de naturligt smälter in i omgivningen (som ju har samma färg).

Till dess att larverna har kommit ur puppstadiet är puppan helt stilla. När larverna väl har kläckts är de mycket mer rörliga, främst under jakten på föda, som mestadels består av alger och torv.

Beteende

Arten Ephydridae trivs, som vi redan har konstaterat, bäst bland olika typer av växter. De håller sig gärna till fuktiga platser där de kan lägga sina ägg i jordytans algbeläggningar. När vattenflugorna väl har etablerat sig flyger de gärna omkring bland plantor och växter, där man ofta hittar dem sittandes på undersidan bladen.  

Vattenflugor äter främst alger, vilket gäller både i larv- och i vuxenstadiet. Dessa små svarta flygfän smutsar också ner en del genom den avföring de gärna lämnar kvar på de blad de suttit på. Avföring som inte sällan nog är bärare av svampbakterier.

Vattenflugor trivs också i närheten av såväl söt- som saltvattenpooler, vattendrag, sjöar och hav. Här kan de röra sig relativt fritt och har ofta lätt att hitta mat, samtidigt som de blir ett lätt byte för andra insekter och djur som livnär sig på flugor.

Det finns en specifik art, som bär det vetenskapliga namnet Ephydra riparia, som är extra vanligt förekommande längs hela Sveriges kustlinje. Larverna lever i mindre vattensamlingar som ofta samlas bland klippor och skär, och där det salta vattnet stundtals kan dra till sig enormt stora svärmar med små, svarta flugor.

Vattenfluga eller svampmygga – hur ser jag skillnad?

Vattenflugor (eller strandflugor som de även kallas) kommer sällan med en inbjudan, i synnerhet inte när de dyker upp inomhus eller i växthuset. Vattenflugor trivs, vilket avslöjas av namnet, bäst i fuktiga miljöer som oftast råder i just växthus. De förväxlas dessutom lätt med svampflugor, även om det finns en hel del uppenbara skillnader.

Många flugarter upplevs som irriterande, även om det finns många arter som inte gör någon  större skada på vare sig växter eller blommor. Ett undantag från denna ”regel” är den så kallade svampmyggan (som faktiskt är en slags fluga trots namnet). Så hur ska man veta om det är vattenflugor eller svampmyggor man har att göra med?

För det första är vattenflugan kraftigare än svampmyggan. För det andra liknar vattenflugan den vanligt förekommande fruktflugan, även om antennerna är avsevärt mycket kortare. Dessutom är vattenflugan en mycket van flygare, som lätt kan kännas igen på de fem ljusa prickarna som pryder de i övrigt ljusa vingarna.

Även larverna är lätta att känna igen, vilket främst beror på avsaknaden av en tydlig skiljelinje mellan kropp och huvud, men också tack vare de andningsrör som både larver och puppor är utrustade med på den bakre delen av kroppen.

Fler vanliga flugarter i Sverige

Gräsflugor

Även känd som husfritfluga och en fluga som vanligtvis trivs bäst inomhus, gärna tillsammans med andra flugor av samma art. Gräsflugan är särskilt aktiv under vår och höst, då de gärna håller sig i närheten av ett fönster, helst på en inglasad balkong om det finns.

Vindsflugor

En slags spyfluga som liknar den stora husflugan och i princip är omöjlig att bli av med. Vindsflugor föredrar att lägga sina ägg utomhus, helst i en hög med ruttnande löv eller liknande. Även förökningen sker uteslutande utomhus.

Puckelflugor

Puckelflugan utvecklas i fuktigt, nedbrytbart organiskt material. Precis som namnet antyder kännetecknas de här flugorna av en ”puckelryggig kroppsbyggnad”.

Petroleumflugor

En Kalifornisk flugart vars larver livnär sig på leddjur och döda insekter som fastnat i spilld råolja (petroleumpölar). Därmed är petroleumflugan, så vitt man vet, världens enda insektsart som utvecklas i giftiga ämnen (som finns i råolja).

Vattenflugan som skadedjur

För att vara säker på att det är just vattenflugor du har att göra med  kan du titta på antennerna, som jämfört med sorgmyggans långa, pärlbandslika är korta och trubbiga. Vattenflugan är också en säker flygare, vilket inte går att säga om sorgmyggan, vars flygstil snarare är ryckig och vinglig.

Som tidigare konstaterats är vattenflugan inger egentligt hot vare sig mot människor eller andra djur och insekter. De är inte heller kända bärare av några smittsamma sjukdomar, men trots detta bör de bekämpas så snart de upptäcks. Inte minst för att förhindra den snabba spridning som annars går väldigt snabbt.

Bli av med vattenflugor

Vattenflugor bekämpar du bäst genom att ge jorden en chans att torka ut. Finns det algpåväxt på jordytan kan det vara bra att byta ut det översta lagret mot ny, fräsch jord.

Att ha god hygien, sanera och undvika fukt är ytterligare åtgärder som kan motverka uppkomsten av vattenflugor. Även fällor i form av klisterskivor (helst gula) är en bevisat effektiv metod för att bli av med vattenflugor.

Förbyggande åtgärder

 • Kasta avfall av frukt och grönt i slutna påsar
 • Ta bort all övermogen frukt
 • Släng hushållssopor och kompostpåsar ofta
 • Rengör sopkärl, diskhoar och skärbrädor regelbundet
 • Undvik att kasta äppelskruttar, bananskal och liknande i vanliga papperskorgen
 • Blanda vinäger, diskmedel och vatten i en skål och placera på lämpligt ställe
 • Sätt upp klisterfällor och byt regelbundet ut de som är fulla (gäller alla typer av fällor)
 • Täck jorden på krukor med sticklingar och nyinköpta plantor
 • Placera klisterfällor i anslutning till en frösådd och nyplanterade sticklingar/nyinköpta plantor och växter

Tips för att bli av med flugor i kök och badrum

Har du fått in vattenflugor i köket eller badrummet kan du försöka bli av med dem genom att hälla kokande vatten i avlopp och golvbrunnar. Se också till att så eventuella fröer grunt och att vattna regelbundet men sparsamt. Det viktigaste är att hålla rotsystemet fritt från alltför mycket väta då de lätt ruttnar, vilket gärna drar till sig vattenflugor och andra skadeinsekter.

Biologisk bekämpning vid återkommande besvär

För den som har stora besvär och mängder med vattenflugor kan biologisk bekämpning med hjälp av med nematoder vara rätt väg att gå. Nematoderna blandas varsamt ut i vatten som sedan sprids ut på de områden där vattenflugorna finns.

Obs! Det är viktigt att jorden är fuktig redan innan du börja behandlingen. Det är också viktigt att regelbundet röra runt i vattnet för att förhindra nematoderna från att sjunka till botten. Allt för att få en så jämn spridning på nematoderna som möjligt.

Vanliga frågor om vattenflugan

Är vattenflugor verkligen så skadliga att de måste bekämpas?

Vattenflugor orsakar inga jättestora skador men klassas ändå som skadeinsekter. Den främsta anledningen till detta är att de lägger både ägg och avföring i jord som finns i olika inomhusplanteringar. Främst är det alltså på grund av kontamineringen och den snabba förökningen som den här typen av flugor bör bekämpas. Som tur är finns det många naturliga bekämpningsmetoder som är både effektiva och lätta att utföra på egen hand.

Vad lever vattenflugor av?

Merparten av vattenflugornas larver är antingen akvatiska eller semiakvatiska, vilket innebär att de lever i vatten där de livnär sig på mikroskopiska alger och andra organiska material. Det gäller även för fullvuxna vattenflugor.

Hur blir jag enklast av med vattenflugor?

Enklast är att bekämpa flugorna genom att inte vattna för mycket, vilket lan vara lättare sagt än gjort. Det absolut bästa är att tillåta jorden att torka ut ordentligt innan man vattnar igen. Har det hunnit bildas alger på jordytan bör det översta lagret bytas ut mot ett nytt, fräscht jordlager.

Klicka för att se fler flugprodukter

Betyg på guiden:

4.3/5 - (27 votes)