Hårlöss » Ultimata Guiden

huvudlus

Hårlusen är en liten, vinglös insekt som anses tillhöra arten människolus. Dess vetenskapliga namn, Pediculus humanus, är en beteckning för två arter* av djurlöss som parasiterar på människor: huvudlus och klädlus.

Huvudlusen lever nära hårbotten på en människa där den livnär sig på blod. Därmed sker även spridningen genom kontakt hår mot hår.

Observera att hårlus och huvudlus avser samma typ av lusart* i denna guide.

Snabbguide

  • Det är en myt att hårlöss har med dålig hygien att göra
  • Hårlöss smittar från huvud till huvud och lever i hårbotten
  • Löss orsakar oftast klåda men inte alltid, så håll koll
  • Informera alla runtomkring om du upptäcker löss i håret
  • Använd luskam regelbundet, även efter avslutad behandling
  • Behandla med lusmedel och var noga med att följa anvisningarna
  • Lössen syns bäst på en ljus luskam och ett ljust underlag
  • Alla runtomkring bör genomgå behandling samtidigt
  • Barn i förskole/skolåldern kan gå till förskola/skola så länge behandling genomförs enligt anvisning och inte avbryts

Fakta om hårlöss

Det finns en myt om att löss sprider sig på grund av dålig hygien vilket inte stämmer, då vem som helst kan få huvudlöss eftersom de sprids genom direktkontakt huvud – huvud. Det är därför vanligt att hårlöss sprids bland yngre barn i förskolan och skolan då de ofta leker i nära kontakt med varandra.

Viktigt att veta är att löss som hamnat på golvet, i en soffa eller på en matta snabbt blir kraftigt försvagade och oförmögna att förflytta sig. Dessa löss överlever i högst ett dygn vilket innebär att du kan låta bli att tvätta handdukar, lakan, leksaker och liknande, vilket annars är en vanlig reaktion.

Beteende

Till skillnad mot klädlusen som fäster sina ägg i klädveck, fäster huvudlusen sina ägg (som kallas för gnetter) vid hårroten. Därmed kan hårlöss framkalla såväl hudirritationer som klåda och vissa hävdar att de även kan sprida sjukdomar.

Eftersom huvudlöss inte kan hoppa eller flyga (till skillnad från loppor) förflyttar de sig genom att klättra längs hårstråna , som helst ska vara minst tre centimeter långa för att lössen ska trivas.

Då lössen utsöndrar saliv innehållande ämnen som kan orsaka klåda är det vanligt att det kliar I hårbotten när man får löss. Även viss rodnad kan förekomma.

Utseende

Även om hårlusen är extremt liten går den faktiskt att upptäcka med blotta ögat. Dock finns det en del knep du kan ta till för att lättare upptäcka dem (läs mer under rubriken Hårlöss som skadedjur).

En fullvuxen hårlus mäter endast omkring 2-3 millimeter på längden. Den är brun, grå, beige eller svart till färgen om den inte har något blod i sig. När den just har sugit blod ändrar den dock färg och blir istället röd.

Levnadssätt

En hårlus behöver suga i sig blod tre gånger per dygn för att överleva. En lus som hamnar på golvet eller i soffan blir snabbt uttorkad; det tar endast 2-4 timmar. Lusen blir då oförmögen att röra sig och att suga blod.

Lössen lever i människohuvudets hårbotten och livnär sig på att suga blod. Utanför hårbotten överlever de endast i omkring ett dygn och dess fortplantningsförmåga  upprätthålls i knappa fyra 4 timmar. Något som anses vara en av huvudorsakerna till att spridningen oftast sker via direktkontakt.

Spridning

Eftersom hårlusen vare sig kan hoppa eller flyga tar den sig fram genom att krypa från ett hårstrå till ett annat. Det är vanligt att lössen tar sig vidare från person till person i samband med närkontakt mellan två eller flera människor som exempelvis står med huvudena tätt ihop.

Då miljön i hårbotten är både fuktig och optimalt tempererad trivs hårlössen som bäst. Därför är det endast sjuka eller döende löss som lämnar hårbotten. Viss risk för ”smitta” via en kam, borste eller mössa finns, medan det är ovanligt att lössen sprider sig  via föremål, kläder, handdukar och sänglinne.

Reproduktion

Hårlusens ägg kallas för gnetter. Till en början är de mörka till färgen men skiftar färg till ljust gult eller gulvitt under tiden som de utvecklas. Formen är oval och längden är omkring 1 millimeter.

Lössen genomgår tre nymfstadier innan de blir vuxna och könsmogna. Lusens överlevnadstid utanför håret är cirka 24 timmar, men dess fortplantningsförmåga upphör redan efter 4 timmar.

Då lössen parar sig ej i vilt tillstånd sitter äggen ofta kvar nära hårbotten. De  följer sedan med hårstråets utväxt där de kan vara riktigt svåra att upptäcka, då de kan vara nästintill genomskinliga och därför kamoufleras väl i hårbotten.

Förebyggande åtgärder

Då lössen ibland sprids mellan kammar eller borstar bör dessa rengöras regelbundet. Det är också bra att leta efter lusägg nära hårbotten, vilket dock inte är detsamma som att du har levande löss i håret då äggen redan kan ha kläckts och därmed vara tomma.

Om du hittar tomma ägg behöver du inte behandla då äggen försvinner när hårstrået växer ut eller när du kammar håret.

Behandling

I de fall då äggen faktiskt innehåller blivande löss finns det många medel att ta till. Oavsett om du använder läkemedelsklassade eller alternativa mediciner är det bra välja ett medel som innehåller grapefruktextrakt då det kväver lössen.

Det är viktigt att alla som har varit nära den/de personer som är smittade blir undersökta så snart som möjligt. Det bästa är också att alla medlemmar i en familj, en förskolegrupp, skolklass eller liknande behandlas ungefär samtidigt. Därför bör du informera andra så snart du har upptäckt att du bär på löss.

Under tiden som behandlingen pågår bör kontakt hår mot hår undvikas. Helst ska du tills två behandlingar är gjorda, dessa görs i sin tur med sju dagars mellanrum. Så länge behandlingen sker enligt anvisning kan barn i förskole/skolåldern gå till förskolan respektive skolan under behandlingstiden.

Tips!

Fortsätt kamma håret (helst med luskam) minst 2 gånger/veckan under två veckors tid efter det att sista behandlingen genomförts. Andra personer i din närhet bör göra detsamma för att förbygga uppkomsten av löss.

Löss även efter behandling?

Det kan finnas olika orsaker till att hårlöss överlever en behandling. Dels kan det bero på att bruksanvisningen har inte följts tillräckligt noga,  dels så kan nya löss ha tillkommit. Om så är fallet bör behandlingen upprepas.

Hårlöss som skadedjur

Då det ofta kliar i hårbotten när du har fått löss är det relativt lätt att upptäcka smittan. Dock uppkommer klådan först efter omkring 4-6 veckor, men det finns också de som inte får någon klåda alls. Det innebär att du kan ha löss utan att veta om det, varför det är bra att kamma igenom håret med hjälp av en luskam, i synnerhet på barn i förskole/skolåldern.

Det går också bra att behandla på egen hand, gärna då med hjälp av lusmedel som bland annat finns att köpa via skadedjursbutiken.se

Ett tecken på huvudlöss är om det finns ett svart ”pulver” på huvudkudden eller på kragen, som med all sannolikhet är avföring från hårlöss.

Tips!

Fukta håret och behandla med balsam. Lägg ett vitt papper under huvudet samtidigt som du drar en kam (helst en luskam) långsamt genom håret. Var noga med att kamma hela vägen från hårbotten ut mot hårtoppen. Stryk av kammen mot det vita pappret upprepade gånger för att se om det finns löss mellan tänderna på kammen.

Klicka för att se fler Produkter

Betyg på guiden:

4.1/5 - (40 votes)