Träjordmyra » Ultimata Guiden

Träjordmyra, som också går under namnet brun trämyra, bygger inte stackar, utan håller sina bon i jorden, i stubbar, stockar eller i rotdelar på oftast skadade träd. Problem med träjordmyran uppstår om den tar sig inomhus och där hittar lämplig plats för att etablera bo i exempelvis bärande träkonstruktion. 

Följande går vi igenom hur man kan undvika att få in träjordmyran i sitt hem, hur den ser ut och hur man mest effektivt kan motverka angrepp.

Snabbguide

  1. Städa: Håll extremt rent i exempelvis kök och utrymmen där lockande livsmedel kan finnas. Förvara livsmedel i tätslutande burkar och behållare. Våttorka ofta för att få bort feromonspår.
  1. Motverka: Genom att hålla undan fuktangripet trä i trädgården samt på och runt om fasader, minimeras angrepp. Täta springor där myrorna lätt tar sig in och kapa grenar nära fasaden.

Kort om Träjordmyran

Det finns cirka 76 arter av myror i Sverige och träjordmyran, eller brun trämyra som den också heter, tillhör de som bygger sina bon i jorden, i stubbar, i stockar eller i rotdelar på ofta skadade träd. Eftersom deras mellankropp har en blekgul färg, kallas de ofta för ”gula myror”. Det finns dock ett flertal andra myrarter med blekgula kroppar som inte skadar träkonstruktion. Träjordmyran har sitt utbredningsområde från Uppland ner till Skåne (andra gula myror finns i hela landet). Just Stockholmsområdet är extra utsatt. Träjordmyrorna lever huvudsakligen på det sekret blad- och rotlöss utsöndrar, men lockas till allt som innehåller socker eller fett. Från boet går myran, via långa gångar, till de växter där de finner sin föda. I naturen är träjordmyror inget problem, utan det är om de bygger bo i hemmets träkonstruktion som husägaren kan få problem. Man bör vara vaksam om man upptäcker gulaktiga eller bleka myror inomhus, då det kan tyda på att det finns myrsamhälle i anslutning till, eller i ditt hem. De anlägger ofta bon intill fuktskadat trä.

Myrorna ”städar” boet en till flera gånger/år och en indikation på att träjordmyran kan ha etablerat sig kan vara om man ser borester som puttats ut under golv- eller taklister. Eftersom träjordmyran kan röra sig mellan boet i hemmet och maten i trädgården, kan den ibland vara svår att upptäcka. 

Utseende

Träjordmyran har en längd på 2 – 4,5 millimeter. Benen och bakkroppen är gulaktigt bruna till ljust rödaktigt. Den bakre delen av huvudet är något mörkare med rödaktig ton och bakkroppen är mörkt brun. 

Hanen är 3,5 – 5 millimeter med mörkbrun mellankropp och ben. Huvud och bakkropp är betydligt mörkare. Hanen liksom honorna är föga behårade.

Drottningen är 6 – 9 millimeter. Hon är mörkbrun till svartbrun med en rödaktig ton. Huvudet är lika brett som mellankroppen.

Utvecklingsstadier samt livscykel

Det tar cirka 3 – 4 veckor från ägg till fullvuxen myra och de genomgår fullständig förvandling, det vill säga ägg, larv, puppa och vuxen. Hanen dör efter parning, men honor lever cirka 7 år och drottningen kan leva upp till 10 år. Även om det bara finns en drottning i ett bo, lägger hon flera ägg om dagen. Under det första året förblir kolonin relativt liten.

Motverka

Det finns en hel del som man kan göra för att undvika att få träjordmyror i och runt sitt hem. En bra regel är se över trädgården. Undvik vedstaplar nära huset. Ta bort stubbar och fuktiga träföremål. Undvik träd och grenar nära fasad och fönster, då dessa lätt kan användas som broar till huset. Täta potentiella ingångar med tätningsmedel och använd lämpligt insektsnät där det fungerar. Minimera fukt runt läckande rör, kranar, källare och liknande. Håll rent invändigt! Låt inte mat, smulor eller dryckesspill ligga kvar på golv, bord eller bänkar. Torka alltid av burken med honung, sylt eller liknande. Torka ofta ur hyllor i skafferi eller andra förvaringsutrymmen och använd tätslutande behållare för maten. Torka golven ofta för att ta bort feromonspår. Misstänker du träskademyror inomhus, kan du söka professionell hjälp för inspektion.

 Preventiv behandling

  • Håll rent, framför allt i köket. Utan matkällor har myrorna mindre anledning att bygga bo i ditt hem.
  • Förvara livsmedel i tätslutande burkar och behållare. 
  • Var extra noga med städningen. Ta ofta ut sopor.
  • Se till att det inte finns fuktiga områden i hus och fasad.
  • Täta ställen där myrorna kan ta sig in.
  • Håll rent även på tomten. Undvik vedstaplar och fuktiga träföremål.
  • Ta bort träd och grenar intill fönster och fasad.
Klicka för att se fler Myrprodukter

Betyg på guiden:

4.2/5 - (36 votes)