Trämask » Ultimata Guiden

tramask

Trämasken, som även kallas för ormmask, tillhör familjen trägnagare, som i sin tur är en familj tillhörande ordningen skalbaggar. Inom familjen skalbaggar finns det omkring tvåtusen släkten och lika många arter. Cirka nittio av dessa kan återfinnas i Sverige.

Snabbguide: Trämask

 • Trämasken är ingen egen art utan består av flertalet larver inom skalbaggsfamiljen 
 • Honorna lägger sina ägg i trävirke där larverna fortsätter utvecklas till vuxna trämaskar 
 • Trämjöl (eller damm) och små hål i trävirket är två säkra tecken på trämask 
 • Väl ute ur sin gömma dras trämasken till ljuset och ses därmed ofta på en fönsterbräda eller i närheten av ett fönster 
 • Trämaskar kan angripa och göra stor skada på såväl virke som möbler

Vi rekommenderar

Fakta om trämasken

Man talar inte om trämasken som en specifik art, utan snarare som ett flertal larver som tillhör olika arter inom familjen skalbaggar. Därmed är trämask att betrakta som ett samlingsnamn för larver som lever av fuktigt trävirke och lever främst i bark och ved.

Inne i en byggnad kan trämasken angripa i princip allt som är av trä. Detta kan leda till stor skadegörelse på både möbler och strukturer, vilket främst rör sig om estetiska skador då trämasken endast angriper ytskiktet. Det betyder att själva konstruktionsvirket förblir orört, då skadorna istället åsamkas golvvirke, synliga takbjälkar och möbler tillverkade av trä.

Med tanke på trämaskens förkärlek till trämöbler är dess engelska namn antingen ”common furniture beetle” eller “woodworm”. Det är ett samlingsnamn för olika sorters larver som kläcks i fuktskadat trä, där de kan leva i flera år under tiden som de äter sig ut ur virket. Det skadade virket som maskarna lämnar bakom sig kallas för maskstunget virke.

Utseende 

Trämasken har en något krökt kropp som vanligtvis är brunaktig och cirka 3-5 millimeter lång. Larverna däremot är krämvita till färgen och de lever oftast undangömda i någon form av trävirke till dess att de blivit fullvuxna. 

En annan sak som kännetecknar fullvuxna trämaskar är att de är bevingade och kan flyga.

Reproduktion 

Trämaskar har en livscykel som kan delas in i fyra faser: ägg, larv, puppa, vuxen. Honorna lägger vanligtvis äggen precis under träytan i trånga utrymmen, där larverna kan leva av träet i flera år innan de upptäcks. 

Det är först när larverna blivit tillräckligt gamla som de flesta vill ta sig ut ur sina gömmor för att para sig. De gnager sig då upp från under ytan och förpuppar sig. Förökningen sker snabbt och främst under sommarmånaderna, då trämaskarna har sin mest aktiva period. Det gör att de flesta angrepp sker mellan maj och oktober, ibland under hela perioden.

Beteende 

Olika arter trämask äter olika sorters trä. Vissa maskar föredrar mjukare träslag, såsom gran, tall och cederträ, medan andra maskar föredrar lövträd, såsom mahogny, ask och ek. Det alla arter har gemensamt är att de gillar fuktigt trä, eller virke, då det är ler lättuggat. 

Trämaskar finns i alla typer av träslag, även om de föredrar golvskivor, lofts- och möbelvirke som är mjukt, fuktigt, slitet och obehandlat (olackat).

Honorna väljer gärna att lägga sina ägg i fuktigt lövträ där larverna har goda chanser att klara sig till dess att de blivit vuxna. Ju torrare trä, desto svårare för larverna att överleva, även om det endast är det yttre träskiktet de äter. Detta virke är nämligen mer näringsrikt och helt toxinfritt jämfört med den kärnved som utgörs av tall och ek.

Levnadssätt

Trämaskar kan leva i alla typer av virke och i alla olika slags rum. Lever gör de av bark och ved och ägg lägger de i rötskadat, fuktigt trä. Trämöbler som står ute året om utan att skyddas från väder och vind blir nästan alltid angripna. Finns det röta eller hög luftfuktighet i andra delar av huset eller andra trämöbler ökar risken för angrepp även i dessa.

Du vet att du har trämask när du hittar runda hål som är omkring 1,5-3 millimeter i diameter och uppträder i grupp, på sätt som får träet att se fräknigt eller småfläckigt ut. Där hål finns, där finns med all sannolikhet aktiva larver. 

Färska spår som ser ut som ”trädamm” eller sågspån är egentligen avföring som bör tas bort omedelbart vid upptäckt. Dessa spår, likväl som trämaskar, kan du vanligtvis se i rum där luftfuktigheten är något högre än i andra, såsom badrum, källare, garage, kök

Övriga platser där trämaskar ofta återfinns 

 • Golvskivor
 • Möbler
 • Bjälkar
 • Taktimmer
 • Träytor
 • Verktyg av trä 
 • Snickeriverk
 • Konstruktionsvirke
 • Träinstrument

Trämasken som skadedjur 

Trämask angriper endast virket på ytan, vilket betyder att bärande bjälklag vanligtvis förblir intakta. De skador som trämaskarna trots allt orsakar kan dock leda till relativt stora problem, inte minst estetiskt och ekonomiskt. 

Därmed anses trämasken inte utgöra någon egentlig fara, vare sig för människors hälsa eller för bärande konstruktioner. I de fall då maskarna inte kan hitta tillräckligt med föda kan de i sällsynta fall ge sig på att bita människor. Främst märks det genom att huden svullnar där bettet är, men i vissa fall kan även en allergisk reaktion uppstå.

Så vet du att det är trämask

Det finns ett antal tecken som kan hjälpa dig att identifiera ett potentiellt angrepp från trämask. Du kan till exempel titta efter 

 • Små runda hål i virkets ytskikt 
 • Fint trädamm/trämjöl runt hålen
 • Smuliga (sönderätna) kanter på bjälkar och brädor 
 • Smala gångar (tunnlar) inuti virket
 • Skador på timmer, golvbrädor mm.

Hittar du trädamm/trämjöl vid upprepade tillfällen har det med all sannolikhet att göra med ett aktivt angrepp. Trädamm på bak- eller undersidan av en gammal trämöbel är ett säkert tecken på trämask, vilket gör det till ett ställe som är bra att hålla koll på.

Hittar du endast trädamm någon enstaka gång är det förmodligen rester från ett tidigare angrepp. Även hål i möbler kan ha funnits sedan en längre tid tillbaka, vilket är något du kan få undersökt och konstaterat med hjälp av en skadedjursspecialist.

Bli av trämask

Vet du med säkerhet att du har trämask beror skadornas omfattning på art, angreppets storlek samt var angreppet har skett. Lämnar du ytan obehandlad en längre tid är risken stor att virket försvagas, vilket kan bidra till att även trästrukturen blir allvarligt skadad. Därför rekommenderar vi att du kontrollera alla angrepp, och att du tar hjälp av en professionell skadedjursexpert i de fall då angreppen är av mer omfattande karaktär.

Ytbehandling med insektsmedel 

Ett sätt att bekämpa trämask på är att ytbehandla trä med vanligt insektsmedel. Det hjälper nämligen till att skapa en slags giftbarriär i ytskiktet där ju trämasken gärna håller till. Dock påverkas inte larverna så länge de håller till innanför giftbarriären, vilket sker relativt ofta och under längre perioder, då sprejen endast tränger in i ytan på träet.

Det är först när larverna har vuxit sig så stora att de vill komma ut och para sig som de kommer i kontakt med medlet, vilket sker i samband med att de gnager sig ut ur virket och på så vis får i sig insektsmedel genom sin föda.

Den som önskar snabbare effekt bör istället göra en djupimpregnering. Detta görs med fördel genom en så kallad ventilimpregnering, i synnerhet när det handlar om målade ytor och/eller stora mängder timmer.

Förebyggande åtgärder 

Förebyggande åtgärder är något vi alltid rekommenderar när det gäller bekämpning av skadedjur. Det är inte alltid helt lätt att hålla olika sorters kryp borta, men det finns oftast en hel del man kan göra på egen hand och med relativt enkla medel för att göra hemmet mindre attraktivt för skadedjur. Här är några exempel:

 • Se till att förvara trämöbler så torrt som möjligt
 • Se till att ditt hus har god ventilation
 • Satsa på möbler tillverkade av hårda träslag och av hög kvalité
 • Lacka obehandlat trä
 • Titta efter tecken på trämask i antika/begagnade möbler
 • Byt ut skadat trä 

Åtgärder mot trämask i möbler 

Värmebehandling 

Börja med att höja temperaturen i de rum/utrymmen som är möblerade med trämöbler. Om du vet att du har ett pågående angrepp kan du höja temperaturen till så mycket som 55 grader och låta den stå på i ett par dagar i syfte att eliminera trämaskarna.

Har du ingen fast värmekälla i rummet kan du klä in möblerna i byggplast och placera en portabel värmefläkt mellan plasten och möblerna. Låt ”paketet” stå i minst ett dygn för att få bort överflödig fukt. Krävs det mer än ett dygn låter du fläkten gå några timmar till. 

Kylbehandling

Istället för att värmebehandla kan du kylbehandla angripna trämöbler. Har du tillgång till ett kylrum är det ett bra alternativ, huvudsaken är att temperaturen håller sig runt 0 grader (inte varmare) för att säkerställa att trämaskarna fryser ihjäl.

Kylbehandlingen bör pågå i minst två dygn, men det är självklart viktigt att anpassa tiden utefter möbelns storlek. 

Avfuktning 

Förutom värme och kyla är torrhet ett säkert sätt att eliminera, och även förebygga, angrepp. Att sätta in en luftavfuktare i ett mindre rum eller utrymme där möblerna står hjälper till att avfukta såväl möbler som luft. 

Denna procedur kan du även göra i förbyggande syfte då angripna möbler kommer att vara trämaskfria inom ett år två om de får stå i ett väl uppvärmt utrymme. 

En annan vanlig metod för att bli av med trämask är att fylla igen synliga hål med antingen bivax eller papper. Fyllningen bör lämnas kvar i hålet i cirka ett års tid innan du tar bort det för att se om trämaskarna har ätit sig igenom den.

Vårt sista tips för att bli av med trämask i hemmet är att använda ett insektsmedel som sprejas direkt på träet där trämaskarna har synts till. Vid applicering absorberas medlet som efter en tid tar död på eventuella trämaskar.

Frågor och svar

Angriper trämaskar endast möbler?

Det vanligaste är att trämaskar angriper möbler gjorda av mjukt trä, men också virke, träbalkar och timmer. Finns det inget fuktigt, mjukt trä i närheten kan det hända att trämasken angriper en människa, även om det är mycket sällsynt.

Hur kan jag se om det är just ett trämaskangrepp?

Eftersom trämaskar äter på ytskiktet av fuktig och/eller ruttet trä och virke bildas det små gångar, eller tunnlar, inte i träet. Vanligtvis bildas det små högar av spår (trädamm) där maskarna har varit och ätit , så det kan du titta efter. Dessutom kan du titta på kanterna på balkar och brädor, som om det är trämask, brukar vara söndergnagda och lite smuliga.

Jag har hört att larverna kan leva inne i virket i flera år. Hur gör de för att överleva så länge?

Då honorna lägger sina ägg precis under ytskiktet i virket kan larverna livnära sig på träet som finns på och runt ”gömstället”. Så länge det finns tillfälligt med föda har de egentligen inget behov av att flytta på sig förrän de vill ut och fortplanta sig.

Betyg på guiden:

4.1/5 - (42 votes)