Myggor- fakta och guide (2020)

Att få den mysiga campingturen eller grillkvällen ute på terrassen raserad av en hord stickande mygg är ingen rolig upplevelse, men lyckligtvis finns det effektiva metoder att bli kvitt de ettriga flygfäna. Här hittar du myggmedel, avskräckande attiraljer, fällor och insektsnät som skyddar dig och håller ditt hem fritt från mygg.

Myggorna lever under sommarmånaderna och är insekter som skapar en irritation för många människor. Stickmyggor finns det ca 2500 stycken olika arter av runt om i världen, i Sverige har ca 50 stycken av dessa arter upptäckts. Även om sticken från myggorna flertalet gånger är ofarliga så finns det ett fåtal fall av sjukdomar som har spridits med myggorna.

I Sverige sticker stickmyggorna inte bara människor, utan även djur, valet faller på den som är närmast tillhands. Andra arter av myggor i världen kan vara betydligt mer kräsna än så, där kan det vara ett specifikt djur eller art som myggan siktar in sig på.

Myggor befinner sig allt som oftast inom det område som den har kläckts, några längre sträckor förflyttar sig ej myggorna. Detta är något som lätt kan visas sig om myggor har lyckats bekämpats från ett område, att det då ej sällan kommer nya dit inom samma säsong. Detta har då den logiska förklaringen om att myggorna ej förflyttar sig från ett område till ett annat, utan att den håller sig inom ett och samma område.

Snabbguide: Bli av med mygg

Olika typer av myggor

Av de cirka 50 arter av stickmyggor som huserar i Sverige så är det två vanligaste myggorna i landet skogsmyggan och översvämningsmyggan.

Skogsmyggan

 • Skogsmyggan är vänligare i jämförelse med översvämningsmyggan
 • Då skogsmyggan tar god tid på sig innan den sticker så finns det goda chanser att människan hinner reagera innan sticket sker, myggan går nämligen runt på huden innan den sticker
 • När ljuset har lagt sig så trivs skogsmyggan som bäst och passar då på att leta upp sitt byte
 • En gång per år läggs normalt äggen för denna art

Översvämningsmyggan

 • Om skogsmyggan är den vänligare arten av stickmyggor så är översvämningsmyggan den mer aggresivare
 • Äggen läggs flera gånger per år vilket gör att myggen ofta kommer åter
 • Översvämningsmyggan är aktiv dygnet runt, både dag som natt
 • Som namnet avslöjar så trivs myggan som bäst i våtmark och när nederbörd sker
 • Attackerar och sticker sitt byte direkt och betten kliar vanligtvis väldigt mycket

Vem ger sig myggen på?

Det finns många olika studier på vilka myggen egentligen föredrar att sticka. Att myggen inte förflyttar sig längre sträckor är alla överens om, men vilka sedan myggen föredrar inom sitt område finns det olika forskning på.

Myggen lokaliserar sig med hjälp av sina antenner som känner av lukt och värme på mycket långt avstånd. Då myggorna föredrar värme så kan det konstateras att människor med högre kroppstemperatur är ett mer attraktivt byte för myggen än vad människor med låg kroppstemperatur är.

Utifrån denna fakta är det givet att gravida kvinnor löper stor risk att få ett och annat myggbett på sommaren, då kroppstemperaturen är högre under en graviditet. Likaså kan personer som svettas och anstränger sig räkna med att få myggbett på kroppen. Koldioxid är något som lockar och något som myggen kan känna av på upp mot 30 meters avstånd.

Praktiskt förebyggande

Att undvika myggen helt kan vara svårt på några geografiska platser att lösa, men det är möjligt att undvika en del av myggen genom att vidta några genomtänkta åtgärder innan. Då myggbett och myggornas närvaro är ett irritationsmoment för många så är det klokt att försöka förebygga det som är möjligt ändå anser vi.

 • Det finns myggskydd att bära för att undvika att myggen kommer för nära inpå, även myggmedel gör att myggen ej kommer att dras till den som använder medlet. För barnvagnar är det klokt att fästa ett myggnät över för att minska risken att barn blir stuckna.
 • Myggor dras till mörka färger, så att istället bära ljusa kläder så kan några myggbett undvikas.
 • Om du har en gräsmatta så bör denna klippas så kort som möjligt för att undvika att myggen annars skall trivas i det högre mer varma gräset.
Myggspray

Myggsprayen appliceras på utsatta områden på kroppen

Så undviker du mygg och myggbett

På samma spår som de praktiska förebyggande tipsen så finns det fler små saker att tänka på för att i möjligaste mån försöka undvika myggen så mycket som möjligt.

Att röra på sig mycket gör att myggen inte dras till en lika lätt. Men om det blir mycket stillasittande så finns det idag skapta myggljus som gör att myggorna kommer att dras till detta istället för till en person ifråga. Något vi gärna tipsar om inför sommarkvällar utomhus på altanen!

Myggfällor och myggmedel, som nämnt ovan, är också tips för områden som har mycket mygg där de mindre tipsen ej är lika effektiva. För många kan detta ses som en värdefull investering i myggfällor om större problem råder med insekterna.

För att undvika skogsmyggorna som kommer när mörkret närmar sig är lösa täckande kläder något att klä sig i. Med täckande kläder och skor så hindrar detta myggorna från att komma nära huden och kroppen besparas många myggbett.

Att lindra klåda från myggbett

Det kan vara svårt att undvika myggbett helt under alla sommarmånader. I några områden kan det vara lättare än andra, men att råka ut för ett kliande myggbett hör för många sommaren till. Några myggbett kliar mer än andra, exempelvis från översvämningsmyggan som ger mer besvär än från andra mygg. Vid dessa kliande bett kommer här några tips som är värda att prova för att lindra klådan:

 • Desinfektionsmedel med kylande effekt kan lindra klåda effektivt
 • Kyla på betten lindrar, vatten eller en isbit lindrar för stunden och är även lättillgängligt
 • Huskur med lime eller citron sägs lindra klådan
 • Kortisonkräm att smörja på betten

Vad som skall undvikas helt är att klia på bettet då det kan ge ärr och i värsta fall även infektioner.

Viktigt när du reser

Även om de flesta myggor är ofarliga så finns det myggor som kan sprida sjukdomar, Malaria är ett exempel på detta. Genom att resa förebyggande och med en medvetenhet så kan myggen uppmärksammas på ett annat sätt och försöka undvikas så mycket som möjligt.

Genom att bära täckande kläder, det finns svala täckande kläder att rekommendera, så minskar det risken för att myggen skall komma huden nära. Att även förstärka med myggmedel är extra bra att göra vid utlandsvistelser. Slutligen så är det klokt att använda fläktar då dessa håller myggen borta och ger dem ej chans att komma nära.

Mer fakta om mygg

Som intressant fakta så är det enbart mygghonorna som sticker människor och djur, aldrig hanarna. Anledningen till detta är att honorna behöver det varma blodet för att äggen i kroppen skall kunna utvecklas.

Hanarna livnär sig enbart på växtsaft och får där det socker som de behöver. Energin från en påfyllning från växtsaften kan sedan myggorna flyga upp till fem mil på. Även honorna lever till viss del på växtsaften utöver djur- och människoblodet från betten.

mygga 1
Se fler myggprodukter

Betyg på artikeln: