Skinnbaggar » Ultimata Guiden

Skinnbaggar

I Sverige finns det cirka 600 arter av skinnbaggar, eller stinkfly som de också kallas för. Den vanligaste som vi kanske oftast har stött på är bärfisen och den vi troligtvis helst vill slippa är vägglusen. Skinnbaggar varierar i både form och färg, men också i levnadssätt och om du oroar dig för trips och spinn på dina krukväxter, kan skinnbaggar snarare vara din räddare i nöden.

Följande går vi igenom fakta om skinnbaggar, hur de kan se ut och om deras livscykel.

Vi rekommenderar

Kort om skinnbaggar

Skinnbaggar är en underordning av halvvingar och består av cirka 600 arter i Sverige. Deras livsmiljöer skiljer sig åt då vissa lever i vatten, vissa på vattenytan medan flertalet lever på land. Det är små till medelstora insekter. En del är växtätare medan andra är predatorer. Skinnbaggar har en stick- och sugapparat (rostrum) som påminner om ett långt, tunt sugrör som de använder för att penetrera växter och djur och sedan suga ut näringsinnehåll såsom växtsaft eller kroppsvätska. Sugsnabeln, som vilar i en ”sked” som är en förlängning av underläppen, kan också användas som ett försvarsvapen. Många arter avger stinkande och frätande ämnen som försvar. Detta avsöndras från körtlar som mynnar på undersidan av tredje mellankroppen. Effekten, som kan vara avskräckande, förlamande och i vissa fall dödlig för skinnbaggens hot, kan å andra sidan bidra till sammanhållning i den gemensamma gruppen, varna samt locka till parning. Detta på grund av att det stinkande ämnet också innehåller fermoner. Vägglusen tillhör också gruppen skinnbaggar, men skiljer sig åt då den suger blod från större ryggradsdjur såsom människan. Vissa skinnbaggar (predatorer) används i viss utsträckning för biologisk kontroll av skadeinsekter som exempelvis trips, bladlöss och spinn.

Utseende

Skinnbaggar är små till medelstora insekter. Den minsta, dvärgskinnbaggen, är inte mer än 0,5 millimeter och de större, vissa vattenskinnbaggar, kan bli 22 millimeter. De större skinnbaggarna liknar, till ytan, skalbaggar på grund av den breda halsskölden, den hårda kroppen och täckvingarna, men vid närmare blick ser man skillnaderna. Exempel på detta är mundelens uppbyggnad med sugsnabel. Vingarna, där framvingarna består av en större, inre, färgad ogenomskinlig del samt en mindre, yttre och genomskinlig del genomdragen av vingribbor. Hos en del arter är vingarna reducerade eller saknas helt. Kroppen är oftast oval, men hos vissa arter är kroppen så smal att de ser som små vandrande pinnar.

Livscykel

Skinnbaggar genomgår ofullständig förvandling (ägg-nymf-imago). Nymfen är en mindre storlek av det fullvuxna stadiet, bortsett från att den saknar vingar eller att de bara finns som korta stumpar som vinganlag. Under nymfstadiet genomgår den fem stadier av ömsning innan den uppnår imago. 

Motverka

Det finns ingen anledning att oroa sig över skinnbaggar då de generellt inte är skadedjur med undantag för vägglusen. Misstänks vägglus, bör man ta professionell hjälp.

Klicka för att se fler guider

Betyg på guiden:

4.2/5 - (36 votes)