Klokrypare » Ultimata Guiden

Klokrypare

Klokrypare är ett litet spindeldjur som till utseendet liknar en skorpion med fyra par ben och två klor. I naturen lever de exempelvis under stenar, i fågel- och musbon eller under lös bark på döda träd. Du kan också hitta dem på lite fuktiga platser i ditt hem bland böcker i bokhyllan, på badrumsgolvet eller på balkongen.

Trots att klokrypare har giftkörtlar längst ut på sina klor, är det endast kvalster, dammlöss och andra småkryp som faller offer. Klokrypare är helt ofarliga för människa och husdjur.

Följande går vi igenom hur klokrypare ser ut och var man i hemmet kan hitta dem.

Snabbguide

  1. Fånga: Om du hittar klokrypare hemma är det troligtvis en bokskorpion. Släpp ut den! Den är helt ofarlig.
  1. Motverka: Klokrypare är ofarliga, men trivs i lätt fuktiga miljöer. Minimera eventuell fukt.

Vi rekommenderar

Kort om klokrypare

Det finns cirka 3000 kända arter klokrypare i världen – i Sverige finns det 20 arter, varav bokskorpionen är den vi oftast hittar i våra hem. Vanligast är i bokhyllan bland böcker, på badrumsgolvet på balkonger eller andra ställen där fukt uppstått och den kan jaga dammlöss. De tillhör familjen spindeldjur och har fyra par ben. De är ganska långsamma i sina rörelser, en kan också vara snabba och förflytta sig både fram- och baklänges samt i sidled. I naturen lever de i små utrymmen under exempelvis stenar, under lös bark på döda träd, utmed kusten, i mus- och fågelbon. De är rovdjur och lever på insekter, kvalster, hoppstjärtar och andra småkryp. De fångar sitt byte med klorna som längst ut har giftkörtlar.

En del arter är relativt giftiga i relation till sin storlek, men detta gäller endast för småkryp. Eftersom de är så små och vinglösa, förflyttar de sig genom att ”lifta” med andra djur. De kan också spinna trådar, något som används i samband med hudömsning, äggläggning och övervintring.

Utseende

Klokrypare är 2 – 4 millimeter, har fyra par ben samt två klor som är försedda med känselhår som ger klokryparen viktiga upplysningar om omvärlden. Färgen kan variera, men vanligast är färgtoner i gult och brunt.

Livscykel

Klokrypare lägger ägg och föds som nymfer som med hjälp av hudömsning växer sig fullvuxna.

Motverka

Klokrypare är ofarliga, men trivs i lätt fuktiga miljöer. Minimera eventuell fukt.

Klicka för att se fler Insektsprodukter

Betyg på guiden:

4.1/5 - (38 votes)