Strimmig trägnagare » Ultimata Guiden

Strimmig trägnagare

Strimmig trägnagare, även kallad trämask, bokmask, möbelmask och dödsur, är en skalbagge som angriper nästan alla träslag. Den trivs i hög luftfuktighet och angriper gärna ohyvlat och obehandlat trä i ouppvärmda hus eller andra byggnationer. Strimmig trägnagare är ett skadedjur som även angriper möbler, konst och böcker.

Följande går vi igenom lätt fakta om strimmig trägnagare och hur dess larver etablerar sig i träkonstruktioner i din fastighet eller andra byggnationer, hur den ser ut och hur man mest effektivt kan motverka angrepp.

Snabbguide

  1. Motverka: Undvik att fukt i trä uppstår genom att hålla minst 17 grader i fritidshus och andra byggnationer. Mindre föremål som angripits kan läggas i frysbox under minst en vecka eller värmas i över 50 grader i minst 24 timmar. minst 17 grader hållas konstant. 

Kort om strimmig trädgnagare

I Sverige finns 67 olika arter av trägnagare, strimmig trägnagare är en av dessa.  Den lilla skalbaggen har under åren fått många namn, möbelmask, trämask, bokmask och dödsur och det är larven som orsakar de stora skadorna. Strimmig trägnagare angriper både barr- och lövträ, men föredrar mjuka träslag och då den mjukare splintveden. Frisk kärnved angrips inte. Det är vattenhalten i träet som styr larvens trivsel. Träet får inte vara genomvått under längre tid, men en luftfuktighet på 50 – 60 % är gynnsamt för larven. Understiger luftfuktigheten 50%, trivs de inte alls och i vårt moderna torra rumsklimat kan de inte överleva. Det är ouppvärmda byggnationer som ofta drabbas. Kyrkor, lador, fritidshus och bygdegårdar är bara några exempel. Strimmig trägnagare angriper även möbler, konst och böcker. Den tillbringar 99% av sin livstid i träet, vilket innebär att man sällan ser varken larv eller skalbagge. När man upptäcker flyghål och små högar av trädamm, bör man vara medveten om att det kan ha gått 5 år mellan angrepp och utgångshål. Strimmig trägnagare kan orsaka försvagningar i bärande träkonstruktioner.

Utseende

Strimmig trägnagare är en 2 – 4,5 millimeter rödbrun, till svartbrun skalbagge med cylindrisk kropp och ett huvud som nästan är dolt bakom halsskölden. Baggen har en tydlig sektionsindelning på mitten av kroppen samt ränder som löper längs med täckvingarna. Larven är vit, C-formad och cirka 1 millimeter efter äggkläckning och cirka 6 millimeter innan förpuppning.

Livscykel

Honan lägger upp till 40 ägg i sprickor, ändträ, ohyvlat trä eller gamla flyghål. Äggen kläcks efter cirka 3 – 4 veckor. Larverna gnager sig in i det mjuka splintträet och lever där under 2, 3 eller flera år, beroende på hur gynnsamma förhållandena är (bästa utvecklingstemperatur är 22 – 23 grader), innan de slutligen förpuppas och den färdiga trädgnagaren tar sig ut genom flyghålet. Den fullvuxna baggen parar sig omgående och har bara en livslängd på några veckor.

Motverka

Det är svårt att komma åt ägg och larver i redan angripet material. Materialet bör förvaras varmt och torrt för att undvika nya angrepp och förhindra utveckling av pågående. Mindre föremål kan läggas i frysbox under minst en vecka eller värmas i över 50 grader i minst 24 timmar. För fritidshus, lador eller andra byggnationer, bör en inomhustemperatur på minst 17 grader hållas konstant.

 Preventiv behandling

  • Håll minst 17 grader i fritidshus eller andra byggnationer.
  • Undvik hög luftfuktighet.
  • Förvara virke, möbler eller liknande varmt och torrt.
Klicka för att se fler Guider

Betyg på guiden:

4.1/5 - (38 votes)