Snok » Ultimata Guiden

snok

Snok, eller vattensnok som den också kallas, är en vanlig ormart som finns i princip i hela Europa. Den tillhör gruppen kräldjur, kan skifta mellan gröngrå och brunaktig i färgen och har vanligtvis mörka prickar längs ryggen. 

Den här guiden innehåller fakta och information som kan vara till hjälp om du till exempel upptäcker snok i trädgården eller där du vanligtvis badar, vad och hur du kan göra för att bli av med den samt om olika arter och deras beteende.

Snabbguide

  1. Vare sig vanlig snok eller hasselsnok har giftiga tänder
  2. Giftiga arter av snok förekommer i delar av Afrika
  3. Snoken lever nära vatten, gärna i eller vid en sjö eller ett vattendrag 
  4. Snoken är vanligtvis brun- eller gråaktig med ljusa fläckar på sidorna av nacken
  5. Ryggen är ofta täckt med mörka prickar 
  6. En snok kommer du inte nära då det är en väldigt skygg ormart 
  7. Påträffas snok i trädgården bör du använda en kratta eller en ormtång för att lyfta upp och förflytta den 
  8. Du kan klippa gräset, rensa bort sly och röra runt i komposten för att undvika att snoken gömmer sig själv eller sina ägg på undangömda och varma platser

Så känner du igen Snoken

Snoken kan ha olika färger på skinnet men grundfärgen är generellt brun- eller gråaktig, ofta med skiftningar av grönt, ljusbrunt eller guldgul. Ljusa fläckar på sidorna av nacken är vanligt förekommande, vilket även gäller de karakteristiska prickarna längs ryggen (som är mörka). 

Även kroppslängd kan varierar då en hona kan bli cirka 80 centimeter lång, medan en hane kan bli upp till 2 meter lång (inte vanligt bland svenska arter). Honorna kännetecknas också av att de är något grövre än hanarna.

Snokens huvud har, till skillnad från huggormens huvud, stora fjäll och pupillerna är runda snarare än långsmala (som hos huggormen). Kroppen är lång och smidig med det smalaste partiet vid svansen. Snoken är snabb och gracil vilket är till dess fördel då den är mycket skyggare än exempelvis huggormen.

Reproduktion 

Parning sker någon gång under maj månad, då honorna lockar till sig hanarna med hjälp av starkt doftande körtlar. Då snoken är den enda ormarten i Sverige som lägger ägg letar honan upp ett varmt, skyddat ställe där äggen kan få tid att utvecklas (gödselstack, kompost el. likn.). Varje hona kan lägga omkring 15-30 ägg per sommar, men såväl äggen som ungarna får klara sig helt på egen hand. 

Förekomst 

Likt övriga grod- och kräldjur är snoken fridlyst och är, tillsammans med huggormen, en av Sveriges vanligast förekommande orm. Snoken är utbredd över delar av Asien, östra Afrika och större delen av Europa. Detta inkluderar även Sverige, där snoken förekommer mer eller mindre frekvent från norr till söder. 

Den så kallade Gotlandssnoken finns, som namnet avslöjar, endast på Gotland (och Lilla Karlsö). Arten är dock utrotningshotad och därmed rödlistad.

Lär dig se skillnad på snok och huggorm 

Att stöta på en orm kan kännas väldigt stressande. Många människor lider av ormfobi och det finns ofta en starkt inbyggd rädsla för det oväntade – som när en orm plötsligt kommer slingrandes längs marken.

När du närmar dig en snok tar den oftast till flykt omedelbart, till skillnad från en huggorm som snarare avvaktar och intar försvarsställning. 

Ett sätt att göra ett eventuellt möte mindre dramatiskt är att lära sig se skillnaderna mellan exempelvis snok och huggorm – två arter som många har svårt att skilja mellan. 

Huggormens kännetecken

– tydligt sicksack-band längs ryggen (varierar) 

– simmar med hela kroppen nära vattenytan

– kan komma relativt nära 

– kraftig kropp med avsmalnande svans 

– vertikala pupiller 

Snokens kännetecken

– ljusa fläckar på vardera sida halsen 

– mörka fläckar längs ryggen (varierar) 

– simmar med huvudet över vattenytan 

– snabb och graciös 

– jämntjock kropp och svans 

– runda pupiller

Så slipper du Snoken

Skulle du stöta på en snok i trädgården, vid en badsjö eller på skogspromenaden behöver du inte vara rädd för att bli skadad eller attackerad. Snarare tvärtom, då snoken ofta skyr människor innan de ens har hunnit komma nära (till skillnad från huggormen som gärna avvaktar och kan låta en människa komma så nära som någon meter ifrån). 

Om du trots allt kommer nära en snok gör du bäst i att hämta kratta och hink, försiktigt lyfta upp ormen med hjälp av krattan och ner i hinken – som bör vara försedd med lock. Det bästa är sedan att ta med ormen en bit ut i skogen och släppa den där. 

I händelse att du inte vill eller kan ta bort snoken på ovanstående sätt kan du försöka skrämmas genom att stampa hårt i marken. Tänk på att alltid hålla behörigt avstånd till alla sorters ormar, som kan bli stressade och aggressiva i trängda lägen. 

Skrämma eller tång 

Det finns vibrerande skrämmor som ger ifrån sig ljud med en oregelbundenhet som gör att skadedjuren aldrig hinner vänja sig. Det är just kombination, vibrationer och ljud, som hjälper till att skrämma bort såväl orm som mullvad och sork.

Även en ormtång kan vara en god investering, i synnerhet om du bor i hus med tillhörande trädgård. Då du aldrig ska gå fram till, eller ta upp en orm med händerna, kan du ta hjälp av en ormtång för att förflytta ormen. Ett bra alternativ till kratta och hink. 

Förebyggande åtgärder

För att undvika att honorna lägger sina ägg i trädgården kan du luckra upp komposthögar och andra platser, där äggen kan ligga varmt och skyddat under en längre tid. När honan väl har kläckt sina ägg (sker i maj månad) överger hon den och såväl ägg som ungar får klara sig själva. 

Att klippa gräset och rensa bort löv- och ogräshögar kan också göra det besvärligt för snoken, som inte gillar att bli exponerad. Se gärna över sprickor och håligheter i husgrunden samt i eventuella intilliggande byggnader. 

Ventiler går att täcka med hjälp av finmaskiga nät och bekämpar du även andra skadedjur, såsom råttor, sorkar och möss med mera, minskar du också möjligheterna för eventuella snokar (och huggormar) att hitta föda.

FAQ – Vanliga frågor

Hur ser man skillnad på en snok och en huggorm?

Snok och huggorm kan upplevas som relativt lika om man ser till färgen som är grå eller gråbrun, ofta med skiftningar, hos båda arter. I övrigt är det fler saker som skiljer än sådant som är likt: Snoken är skygg och flyr direkt/huggormen avvaktar och rör sig långsamt Snoken har vertikala pupiller och jämntjock och kropp/huggormen har runda pupiller och avsmalnande svans Snoken simmar med huvudet nära ytan/huggormen håller sig nära ytan med hela kroppen Snoken har en smidig kropp och rör sig elegant/huggormen har kraftig kropp och rör sig klumpigt

Vad ska man göra om man ser en snok i trädgården?

Använd en kratta eller en ormtång (är oftast runt 1 meter lång) för att försiktigt ta upp och förflytta ormen. Har du en hink med lock kan du lägga snoken i hinken och köra ut den i skogen eller till ett vattendrag. Det viktigaste är att du använder handskar och att du inte tar några onödiga risker, även om snoken är ofarlig då den saknar gifttänder. Rota gärna runt i komposten (med stövlar och handskar på) och rensa bort eventuella löv- och slyhögar för att ta bort ställen där snoken kan gömma sig.

Vad äter snokar och försvinner de när maten är slut?

Snokens huvudföda består av vattenlevande djur som även kallas för amfibier (bl a fiskar och grodor). Även sork, möss och råttor slinker ner, liksom fiskar då snoken är en god simmare som kan vara länge under vatten. Minskar tillgången på mat lär du slippa snok i trädgården, vilket betyder att du aktivt kan bekämpa de djur som snoken äter för att hålla ormarna på behörigt avstånd.

Klicka för att se fler Produkter

Betyg på guiden:

4.3/5 - (27 votes)