Mal

Mal eller Malfjärilar som det även kallas är spridda över hela världen och är väldigt vanliga här i Sverige. Malar är de vanligaste skadedjuren som vi har problem med inomhus och det är larverna från dessa som orsakar stora skador på textilier i våra hem varje år.

Visar alla 15 resultat


Malar- fakta och guide

Olika typer av mal

Malfjärilar finns i många varianter, men de som vanligtvis bosätter sig i våra hem är kvarnmott, indisk mjölmott, päls- och klädesmal. Motten hittar man normalt i kök och skafferier, där larverna lever av mjöl och torrvaror. Medan de äter spinner de även en illaluktande, fekaliefylld väv över maten.

Päls- och klädesmal trivs i garderober och mörka förvaringsutrymmen där de lägger sina ägg i sprickor och skrevor. Larverna äter naturfibrer och kan snabbt orsaka stora hål på kläder och andra textilier. Även pälsängern brukar angripa kläder, främst av päls och ylle, men ska inte förväxlas med malen då den i själva verket är en skalbagge. Den kan dock förebyggas och bekämpas på samma sätt.

Förebygg malangrepp

Med tanke på att varje hona lägger hundratals ägg åt gången kan malen vara mycket svår att bli av med om den väl hunnit etablera sig. Därför är det alltid bäst att agera förebyggande och se till att göra sitt hem maximalt ogästvänligt för malfjärilarna.

Malägg och larver kan finnas i nyinköpta matvaror. Förvara alltid livsmedel i slutna förpackningar så hindras larverna från att sprida sig i köksskåpen. Tvätta även secondhandplagg innan du hänger in dem i garderoben.

Rödceder fungerar avskräckande på de flesta typer av mal. Att behandla med rödcederolja eller placera ut produkter tillverkade av rödcederträ i köksskåp, garderober och byrålådor är därför ett enkelt och naturligt sätt att skydda sitt hem från malangrepp.

Feromonbaserade indikationsfällor som snärjer parningssugna hanar är utmärkta hjälpmedel för att bekämpa mal både i kök och klädskåp. Eventuell fångst varnar tidigt om ett stundande angrepp så att man snabbt kan vidta åtgärder.

Bekämpa mal

Malangripna utrymmen måste rengöras minutiöst, särskilt i hörn och springor för att få bort alla ägg, larver och puppor. Alla plagg och textilier som förvarades i det aktuella utrymmet bör tvättas på hög temperatur eller frysas in i några dygn för att döda kvarvarande larver. Malätna livsmedel är otjänliga och måste kastas. Efter fullgod sanering kan du placera ut indikationsfällor och använda rödcederolja och/eller produkter i rödcederträ för att förbygga nya angrepp.

Kort om mal

Det finns faktiskt flera olika sorters malar och nattfjärilar i världen. Ungefär 80 av sorterna finns i Sverige. Bland dessa sorter finns de mycket vanliga skadedjuren livsmedelsmal, pälsmal och klädesmal. En mal kan kallas för malfjäril, mott eller mal. Ofta kommer de in i bostäder under våren och tyvärr är det så att en mal kan göra mycket stor skada innan man hunnit upptäcka att den kommit in. En enda mal kan flyga in och lägga flera ägg helt utan att man märker den.

När äggen sedan kläcks ger sig larverna på päls, ullkläder och andra saker tillverkade av olika naturliga material. Om det istället rör sig om en matmal ger den sig på pasta, spannmål, ris och andra livsmedel.

Mal eller pälsänger?

Om man upptäcker skadade plagg eller textilier, går det då att se vilken typ av skadedjur det är som orsakat skadan? Som tur är går detta och när man får reda på om det är pälsänger eller mal som varit framme kan man lättare bli av med ohyran. Genom att titta på kanten av skadan eller hålet kan man se skillnad. Om kanten är tydlig har en pälsängerlarv varit framme. Om det däremot finns ludd i kanten är det en larv från klädesmalen.

Olika malar

Generellt sett säger man att det i huvudsak finns tre olika malsorter som orsakar skador i hem. Dessa är klädesmalen som ger sig på textil, pälsmal som äter päls och livsmedelsmal som angriper livsmedel av olika slag. De olika malarnas namn specificerar vad sorten har för absoluta favoritmat. Här nedan räknar vi upp lite olika malar och beskriver hur man ser skillnad på dem:

Klädesmal, Tineola bisselliella: Detta är en mal med guldskimrande eller gul färg. Den ger sig på textilier och naturliga material som ylle i sitt larvstadie.

Pälsmal, Tinea pellionella: Ser ut som klädesmalen men den ger sig som larv bara på produkter med naturligt hår och päls.

Livsmedelsmal, matmal: Det finns flera olika typer av matmalar och de ger sig alla på olika livsmedelstyper. Choklad, spannmål, ris med mera är mycket omtyckt. Larverna spinner trådar i livsmedlet och detta gör maten otjänlig.

Även pälsänger, Attagenus pellio är en vanlig skadegörare som ofta förväxlas med mal. Egentligen är den dock en skalbagge med ett mörkbrunt eller svart glänsande skal. Baggens längd är ungefär 5 mm och den har två ljusa prickar på ryggen. Den angriper som larv naturliga material och textilier. Dess larv är ungefär 10 mm lång och har ett brunt eller svart skal med gula markeringar och gula borst.

Viktiga förebyggande åtgärder

Det finns en hel del man kan göra för att förhindra och förebygga olika malangrepp. De allra viktigaste sakerna att tänka på är att städa, förvara kläder på ett bra sätt, vädra, och eventuellt sätta ut rödcederträ eller malfällor. Under sommarhalvåret är det extra viktigt att tänka på detta eftersom malfjärilar lätt kan flyga in när man vädrar.

Håll det rent även i garderober. Städa dem grundligt då och då och skaka också ur kläderna. Det är också viktigt att dammsuga och torka av samt spraya med lite insektsspray. Det är också viktigt att aldrig lägga in smutsiga plagg i garderoben. Många väljer att inte tvätta ömtåliga plagg och då är det av än större vikt att använda insektsspray eller vakuumförpackning.

När det gäller förvaring bör man alltid ha som regel att bara lägga in rena saker i garderober. Om man ska långtidsförvara kläder eller liknande bör man använda vakuumpåsar med mera eftersom de annars kan riskera att bli angripna.

Om man inte har några förebyggande metoder som bekämpar malar, som fällor eller liknande, bör man ta det lite försiktigt när man vädrar och helst bör man använda insektsnät. Under sommaren är malarna extra aktiva och då gäller det att se upp lite extra.

Det finns flera olika avvisande produkter man kan använda sig av. Olika rödcederträprodukter är både ekologiska och mycket effektiva både mot malfjärilar och andra typer av skadedjur.

Så blir du av med mal

Man bekämpar både pälsmal och klädesmal på samma sätt. Om man får in livsmedelsmal måste den dock bekämpas på andra sätt eftersom larverna ger sig på matvaror. Det är ofta relativt enkelt att bekämpa pälsmal och klädesmal. Det första man bör göra är att städa ordentligt samt tvätta alla kläder. Sedan bör man spraya lister och liknande med insektsspray eller rödcederträolja eftersom mallarver ofta brukar gömma sig där.

För att förhindra spridning samt fånga malfjärilar som överlevt städning fungerar malfällor bra. För att skydda kläderna är det också bra att sätta in malfällor i garderoben samt att se över hur man förvarar sina kläder. När man väl har gjort allt detta bör man återigen upprepa samma åtgärder efter ungefär en månad.

När det gäller livsmedelsmal är den något svårare att bekämpa, detta eftersom den bor i mat och andra utrymmen som är svårt att nå. För det första bör man kasta alla varor som har angripits samt de som man misstänker kan vara drabbade. Efter detta bör man noggrant städa ur skafferi med mera och under flera veckors tid bör man undvika spill och smulor. Det är också viktigt att förvara maten i plastförpackningar som sluter tätt.

Mer fakta om malar

Om man granskar pälsmal och klädesmal noggrant upptäcker man att de nästan är identiska. De är båda som små fjärilar och de är ca 13 mm mellan vingspetsarna. De är båda gula eller gråfärgade. Det som skiljer dem åt är att klädesmalen har framvingar som är ocragula och bakvingarna ljusgula.

En livsmedelsmal blir ungefär 7 - 9 mm lång och är lite större än pälsmal och klädesmal. De kan lägga mellan 60 - 300 ägg och dessa kläcks efter mellan 2 dagar och 2 veckor. Larven är larv i ungefär en månad och livnär sig på olika livsmedel. Dessa malar är ofta brunaktiga till färgen och malens larv kan ibland vara svår att upptäcka då den kan borra ner sig långt in i livsmedelstyperna och äta.