Råttbekämpning – så blir du av med råttorna

Precis som möss så trivs även råttor i och runt omkring de byggnader där vi människor befinner oss eftersom det där finns god tillgång till både värme och föda. Det är mycket viktigt att börja bekämpa direkt om du upptäcker att du har besök av råttor i eller runt ditt hus. En råtta betyder oftast att det finns fler och dessutom förökar de sig snabbt, en enda hona kan nämligen föda 100 ungar inom ett år.

Råttor trivs i de miljöer där vi människor trivs. Våra hus och avloppssystem är utmärkta gömställen för råttorna och våra sopor erbjuder dem obegränsat med föda. Men ha att råttor omkring sig är inte bara obehagligt utan kan både ställa till med skada och utgöra en hälsorisk. Råttor sprider smitta genom sin avföring och sin urin och kan dessutom orsaka väldigt stor skada genom att de gnager sönder både isolering och elektriska ledningar i huset. Råttor trivs ofta mycket bra i källare och avlopp, det vill säga i fuktiga omgivningar i närheten av människor.

Olika typer av råttfällor och råttskrämmor

Har man väl drabbats av råttor är skrämmor och råttfällor de bästa sätten att bli av med råttorna och de finns i några olika varianter:

  • Klassiska råttfällor: Detta är ju en väl beprövad metod som fungerar utmärkt. Många anser att de klassiska råttfällorna är bästa sättet att bli av med råttor. Fällan är utrustad med en kraftig fjädringsmekanism som snabbt dödar råttan. Som lockbete kan man använda sig av exempelvis, ost, smulor eller andra matrester. Ett annat populärt lockbete är Provoke som är en gel som lockar till sig råttor till fällan.
  • Elektriska råttfällor: Ett alternativ till de klassiska råttfällorna är de modernare elektriska fällorna. En fördel med dessa är att man inte behöver ha någon fysisk kontakt med bytet. De har även fördelen att de är säkra för barn och husdjur som vistas i närheten.
  • Ofarliga råttfällor: För dig som vill fånga råttorna utan att döda dem finns det även fällor som enbart fångar in råttorna. Om du använder dessa är det dock mycket viktigt att du ser över dem varje dag för att inte skapa något onödigt lidande för råttorna.
  • Råttskrämmor: Skrämmor kan användas för att hålla råttorna borta från en viss yta. De sänder ut ett störande ljud som upplevs stressande för råttorna och därmed undviker de området. Tänk på att ljudet inte kan gå igenom väggar så du kan behöva flera. Skrämmorna kan med fördel även kompletteras med fällor. Råttskrämmor kan också användas i förebyggande syfte.

Förebygg problem med råttor innan de uppstår

En viktig del i råttbekämpning är de förebyggande åtgärderna. Detta innebär att se över huset, lokalisera möjliga ingångar och täta dessa. Tänk också på att inte lämna mat framme på bordet eller diskbänken.

Ytterligare förebyggande åtgärder är att se till att hålla ordning i trädgården och skapa en miljö där råttorna inte trivs. Se till att klippa gräset ofta eftersom råttorna föredrar högt gräs där de kan gömma sig. Undvik att ha träd eller växter i anslutning till fasaden eftersom de kan ge råttorna möjligheten att klättra upp och komma åt öppningar högre upp på fasaden.

Betyg på guiden: