Ta bort ett getingbo – På ett säkert sätt

getingbo

Bästa sättet att bekämpa getingar är att leta upp och ta bort små getingbon under försommaren. Dessa kan relativt enkelt tas bort på egen hand.

Upptäcks större getingbon, senare på sommaren, kan bekämpningen ske av skadedjurssanerare. De som däremot väljer att försöka ta bort dessa bon på egen hand bör vara mycket noga med säkerheten.

1. Leta getingbon på våren

Getingarna börjar bygga bon när det är 15 – 20 grader ute. Sök efter påbörjade bon under våren för att därmed kunna ta bort dem innan de blivit allt för stora.

Framförallt bygger getingar bon i håligheter och i skydd mot vind och väta. Det är exempelvis vanligt att de hittas i:

  • Vedhögar
  • Vindskivor
  • Förråd
  • Takutsprång

2. Ta bort

Bon som lika stora, eller mindre, än en pingisboll har till största sannolikhet enbart en drottning samt larver. Att ta bort dessa är alltså betydligt mindre riskfyllt än att ta bort större bon där tusentals getingar kan befinna sig.

  1. Dammsug

Att dammsuga bort boet är både effektivt och säkert. Detta tack vare att det långa röret skapar distans till boet. Lägg dammsugarpåsen i frysen varpå eventuella getingar och larver kommer att dö.

  1. Med påse

Sätt en påse kring boet och skär sedan ner det. Det är lite mera riskfyllt, än alternativet med dammsugaren, eftersom man behöver vara mycket nära.

  1. Med kratta

Små getingbon kan även slås ner med en kratta, eller liknande redskap. I detta fall är det viktigt att snabbt avlägsna sig från platsen. Dagen efter kan getingskum/spray användas på platsen för att inte getingarna ska återkomma. 

  1. Med getingskum

Upptäcks getingbo innanför panelen eller på andra ställen där det är svåråtkomligt kan getingskum vara en bra lösning. Skummet innehåller ett gift som gör att getingar i närheten dör inom kort. Spraya exempelvis där getingarna kryper in mellan ytterbrädorna.

Även lite större getingbon kan bekämpas med skum. Stick in sprayburkens rör i getingboet och spraya in skum samtidigt som öppningen blockeras. På detta sätt dör samtliga getingar av giftet. Men var i detta fall mycket noga med skyddskläder!

Ta bort stora eller svåråtkomliga getingbon

Är det mycket stora getingbon bör istället hjälp tas in av en skadedjurssanerare. Risken är helt enkelt för stor att bli attackerad om boet försöks tas bort. Detsamma gäller om getingar har byggt bon innanför fasaden eller på andra ställen där de är oåtkomliga.

Kontakta alltid försäkringsbolaget, för din hemförsäkring, om mycket stora getingbon hittas. Många försäkringsbolag har samarbeten med saneringsföretag som kan utföra saneringen.

3. Arbeta kvällstid

Ta bort getingbon kvällstid eftersom getingarna då är betydligt mer slöa än på dagtid.

4. Skydda

Att peta på getingbon innebär att man irriterar de getingar som bor där. De kommer därmed att instinktivt försöka försvara sitt bo. Ha alltid handskar, tätsittande kläder och eventuellt insektshatt vid bekämpning. Därmed minimeras risken för getingbett.

5. Ta även bort övergivna getingbon

Under hösten överger getingarna boet. Men även om det inte är några getingar där bör boet tas bort då risken är stor att andra insekter ser det som ett passande ställe att bygga bon på.

Om getingbon hittas på ett ställe där getingarna inte medför någon fara går det alltså att låta boet vara kvar till hösten och därefter ta bort det övergivna boet.

Produkter att använda:

Getingskum

Getingskum är ett skum som sprayas i öppningen till getingbon. Skummet kan även användas i springor där getingarna kryper in i det fall som boet inte kan nås. Neudorff Geting Effekt innehåller nervgiftet pyretrum, utvunnet av krysantemumblomman. Genom att skummet har en vaxliknande konsistens skapas dubbla funktioner. Detta genom att både stänga inne getingarna samt döda dem med giftet.

Getingspray

Getingspray har liknande innehåll som getingskum (se ovan). Skillnaden är att det är i sprayformat och därmed lättare kan bekämpa getingar i luften. Kan användas direkt på getingarna, på dess bon eller där de brukar vara.

Giftsug efter bett

Aspivenin giftsug används för att suga ut gift efter insektsbett. Pumpen skapar ett 10 gånger så starkt sug som om munnen hade använts.

Getingfälla

Getingfälla laddas med något sött och lockar till sig getingar. De kryper in i fällan – men kan inte ta sig ut. Ett enkelt och effektivt sätt att fånga enstaka getingar, samt uppmärksamma att de förekommer på en specifik plats. En getingfälla kan däremot inte användas som ersättning för att ta bort boet.

Insektsnät

Insektsnät kan sättas upp över större sprickor för att inte getingarna ska kunna krypa in i dessa och bygga bon.

Insektshatt

Vid bekämpning av getingbon bör långärmad jacka och handskar bäras. För att skydda ansiktet kan insektshatt användas. En hatt där ett nät är monterat som därmed skyddar både ansikte och nacke.

Betyg på guiden:

4/5 - (45 votes)