Kiselgur

Kiselgur är ett miljövänligt, giftfritt och effektivt medel för att skapa skydd mot, samt bekämpa, krypande insekter. Bland annat kan medlet användas mot myror, mjölbaggar, pälsänger, loppor och silverfisk. Strö ut ett tunt lager av kiselgur där insekterna brukar förekomma varpå ett skydd skapas under 7 dagar. De insekter som kommer i kontakt med medlet kommer ”torka ut” och dö. Beroende på omfattningen av skadedjur kan komplettering behöva ske med andra bekämpningsprodukter.

Visar alla 3 resultat


Om Kiselgur och dess användningsområde

Kiselgur är ett rent naturmaterial och består av sedimenterade kiselalger. Det utvinns därmed från havs- och sjöbotten. Kiselgur används idag till ett flertal olika konsumtionsprodukter – bland annat inom insektsbekämpning. 

Bekämpa skadedjur med kiselgur

Kiselgur används både proaktivt (skyddande) och aktivt (bekämpande) av insekter. Vid stora problem kan ytterligare produkter behövs för att bekämpa insekterna. 

  • Så appliceras medlet

Pulvret är långtidsverkande och giftfritt. Applicera ett tunt lager, eller strängar, där insekterna brukar förekomma. Genom att köpa till en puderblåsare kan pulvret lättare blåsas ner i gångar och i skrymslen. Viktiga ställen att applicera pulvret på är vid lister och under möbler då insekter ofta förekommer där. 

Applicera inte kiselgur på fuktiga ytor – detta då effekten i så fall minskar eftersom medlet drar till sig fukt. Däremot återgår effekten till fullo när pulvret blir torrt igen. Det behöver alltså inte bytas ut. 

Detta gör även att medlet inte har samma effekt utomhus som inomhus. Det nämns ibland vara effektivt för bekämpning av mördarsniglar – men då krävs det att medlet inte blir fuktigt. 

  • Därför dör insekterna

När insekterna passerar över kiselgur fastnar det finmalda pulvret på dess yttre hudskelett/vaxskikt. Där absorberas lipider från detta vaxskikt. Det i sig innebär att vätska lättare förångas från insekten och att insekterna därmed ”torkar ut” och dör. 

Pulvret ger effekt inom 12 – 96 timmar men kan ligga kvar i upp till en vecka. Om problem fortfarande finns kvar kan det sopas upp varpå nytt appliceras. 

  • Dessa insekter kan bekämpas

Kiselgur ger bäst effekt på små och krypande insekter. Detta eftersom insekterna måste komma i kontakt med medlet för att det ska uppnå effekt. Exempel på insekter som kan bekämpas är myror, vägglöss, mjölbaggar, pälsänger, loppor och tvestjärtar. 

Kompletterande produkter

Kiselgur kan användas separat eller som komplement till andra bekämpningsprodukter. Beroende på vilka insekter som ska bekämpas kan exempelvis följande produkter öka effekten.

Rödceder: Skapar en doft som gör att skadedjur så som pälsänger och silverfisk håller sig borta. 

Silverfiskfällor: Fällor med feromoner som lockar till sig bland annat kackerlackor och silverfiskar. Kan vara ett komplement där kiselgur inte är möjligt att applicera (exempelvis i närheten av barn och husdjur). 

Myrdosa: Dosor som innehåller en gel som myrorna lockas till. Gelen fastnar på myrorna som därmed tar med den till sitt myrbo. På så vis dödas fler myror än enbart de som primärt får på sig giftet. 

Insektsfälla: Klisterfällor som via lockmedel får små insekter att komma till fällan varpå de fastnar och dör.

Produkter med kiselgur

Vägglustejp: Tejp med kiselgur som fästes på nederkant av sängen för att döda vägglöss. 

MyrNIX stenmjöl: En mycket populär produkt som bland annat användas av Anticimex vid bekämpning av skadedjur. Brett användningsområde. 

VermiNIX hönskvalster: Produkt med kiselgur för bekämpning av hönskvalster och andra insekter i hönsburar. 

Kiselgur Diatom: Kiselgur som används för att minimera lukt, mögel och svamp vid djurhållning (exempelvis i stall)

Läs mer om de olika produkterna under kommande rubrik. 

Användningsområden

  • Bekämpning av vägglöss 

För att förhindra, och delvis bekämpa, vägglöss används tejpremsor som fästes kring sängbenen och nederkanten av sängen. På remsorna finns kiselgur som vägglössen därmed ”skär sig” på när de försöker ta sig upp i sängen. Detta medför att insekterna torkar upp och dör.      

Kiselgur kan enbart användas mot levande vägglöss, det påverkar inte mängden ägg. Därmed behöver behandlingen kompletteras med andra åtgärder. 

  • Bekämpning av myror och insekter

För privatpersoner är det främst bekämpning av myror och insekter som sker med kiselgur. Detta genom att medlet sprids ut där insekterna iakttas och brukar vara. 

  • Bekämpning av hönskvalster

VermiNIX Hönskvalster är en produkt av kiselgur som används för att bekämpa hönskvalster samt andra krypande insekter. Rengör hönshuset, ta ut hönsen och sök därefter upp platser där hönskvalster kan förväntas finnas. Detta så som exempelvis röranslutningar, springor och håligheter. Sprid ut pulvret torrt, eller blanda med lite vatten för lättare applicering. Återkommande behandling kan ske var tredje månad. 

  • Bekämpning av sniglar

Kiselgur har samma effekt på sniglar som på insekter. Medlet torkar ut snigeln varpå den dör. Det är viktigt att medlet placeras så att det inte blir fuktigt. Exempelvis kan det placeras i så kallade snigelstation

  • Bekämpning av dålig lukt från hästbåset

Kiselgur används även för att minska lukten från hästbås och gödselstackar. Genom att strö medlet över öppna ytor minskas mängden flugor och andra insekter. Dessutom motverkas fukt samtidigt som ammoniak binds upp av medlet. OBS – Det är olika produkter som används för detta ändamål än vid ren insektsbekämpning.

FAQ

Är kiselgur farligt för människor?

Nej, men vid kontakt i ögon kan irritation uppstå. Skölj med vatten och kontakta vården om irritationen kvarstår. Vid hudkontakt bör det räcka med att tvätta huden med tvål och vatten. Vid intag i mindre mängd – drick vatten och skölj. Ta kontakt med giftinformationscentralen vid förtäring av större mängd. 

Behöver skyddsutrustning användas vid applicering?

Det är inte krav på skyddsutrustning så som handskar och skyddsglasögon. Men eftersom kiselgur kan damma ordentligt finns en fördel att skydda sig mot att andas in dammet. 

Används kiselgur av saneringsföretag?

Ja, MyrNIX är ett medel som både används och rekommenderas av proffs inom skadedjursbekämpning.

Är det miljövänligt?

Ja, det är ett av få miljövänliga sätt att bekämpa skadedjur. Det innebär att flera av dessa produkter kan användas vid ekologisk odling.