Brun pälsänger » Ultimata Guiden

Brun-palsanger

Brun pälsänger kommer ursprungligen från Afrika och är därmed mindre väl anpassad att leva i vårt nordiska klimat. Den trivs dock i ett uppvärmt hus där ett angrepp kan innebära stor spridning och därmed svårigheter att hitta såväl vuxna pälsängrar som dess larver och ägg.

Precis som övriga arter kan den bruna pälsängern göra stor skada på textilier av ylle, päls, skinn och dun. Det är också en art som lägger sina ägg bland kläder, sänglinne, plädar och dylikt, medan andra arter lägger sina ägg utomhus där de gärna letar upp ett fågelbo.

Då den bruna pälsängern, likt den vågbandade, är en importerad art lever den helst ute i naturen så länge det är varmt nog. Det är också det som främst skiljer den från den vanliga pälsängern som är en naturligt förkommande art i Sverige, och därför är bättre anpassad att leva inomhus.

På engelska heter pälsänger vodka beetle eller brown carpet beetle. Det latinska namnet är Attagenus smirnovi.

Snabbfakta om brun pälsänger

 • Bruna pälsängrar förkommer ofta bland importerade varor som förvaras i stora lager
 • Detta är en art som kan flyga och därmed också sprida sig till nya platser
 • Den främsta spridningen sker under varma, torra sommardagar 
 • När ängern angriper ett hus sprider sig ofta larverna lokalt medan de vuxna ängrarna flyger runt i olika delar av huset 
 • En pälsängerhona kan lägga runt 50 ägg under en livstid
 • Larverna tar cirka 6-18 månader på sig att utvecklas till vuxna ängrar 
 • Larverna är små och svåra att skilja från andra pälsängrars larver 
 • Larverna kännetecknas av en bronsbrun ovansida och ett markant borst 
 • Vid fara eller angrepp spelar larven död
 • Vuxna bruna pälsängrar är något mindre än vanliga pälsängrar 
 • Vuxna bruna pälsängrar kännetecknas av håriga täckvingar och antenner

Levnadsvillkor

Honan lägger sina ägg i väggsprickor, golvspringor, kläder och andra textilier. Honan lägger cirka 50 ägg, vilket oftast sker under ett och samma tillfälle och en gång per år. Det betyder att det endast föds en ny generation pälsängrar per år, vilket får anses vara relativt lite i förhållande till många andra skadeinsekter. 

Den långsamma fortplantningen till trots räcker det med en enda individ för att omfattande skador ska uppstå. Störst skador uppstår vid optimala levnadsförhållanden, som i det här fallet betyder en temperatur runt 24°C och en luftfuktighet runt 70 – 80%. 

Brun pälsänger som skadedjur 

Vuxna ängrar rör sig gärna över stora områden i jakten på mer undanskymda platser där de kan slå sig ner och leta efter föda i lugn och ro. Dock är det framförallt larverna som gör skada, och eftersom huvudfödan är keratin angriper de helst textilier av päls eller ylle. 

Bli av med brun pälsänger

Förebyggande och förhindrande åtgärder är det bästa sättet att hindra honorna från att leta upp en varm och skön plats att lägga sina ägg på. Att göra det svårt att hitta föda i garderober, klädkammare, byråar och skafferier bör därför vara av högsta prioritet.

Här kan fällor av olika slag hjälpa till att upptäcka och eliminera eventuella skadeinsekter, som bruna pälsängrar och matmal. Skulle du trots åtgärder upptäcka ett angrepp bör du tömma utrymmet och städa grundligt.

Regelbunden städning och vädring är en viktig förebyggande åtgärd, även om fönster och dörrar bör hållas stängda under tiden. För att säkra upp ytterligare kan du sätta insektsnät för fönster som ofta står öppna, vilket också är en effektiv åtgärd för ventiler och andra håligheter.

Klicka för att se fler Pälsängerprodukter

Betyg på guiden:

4/5 - (50 votes)