Skabb » Ultimata Guiden (2021)

skabb

Runt 300 miljoner människor i världen drabbas av skabb varje år. Skabb är en smittsam hudsjukdom orsakad av skadedjur som ger klåda och hudutslag och smittar via kroppskontakt.

Skabb har under de senaste åren blivit allt vanligare framförallt bland tonåringar. Den här ökningen beror förmodligen på att vi vistas mer inomhus nu än vad vi gjorde förr. Tonåringar sitter ofta nära varandra vid exempelvis en dator eller en surfplatta vilket också tros vara en anledning till den ökande spridningen av skabb bland just tonåringar.

Snabbguide Skabb

  • Om något i hushållet har drabbats av skabb, se då till att behandla alla i hushållet.
  • Byt örngott varje dag under den tid då du behandlas. Tvätta även alla använda kläder.
  • Vädra skor, täcken, kuddar och mattor.
  • Se till att vara noggrann med behandlingen om du har drabbats av skabb.
  • Använd alltid en ren och nytvättad handduk när du har duschat.
  • Dela inte handdukar med varandra.
  • Dela aldrig säng med en person som är smittad av skabb.

Fakta om flugor

Det finns mer än 100 000 olika flugarter i världen och i Sverige förekommer ungefär 6000 av dessa. De vanligaste arterna i Sverige är husfluga, spyfluga, bananfluga och vindsfluga.

Husflugan är den vanligast förekommande flugan i våra hem. Det är en av de djurarter som är mest spridd i hela världen och den sprider också en hel del sjukdomar. När flugan bryter ner sin föda stöter den upp saliv som också kan innehålla ett antal smittbärande bakterier som på så sätt sprids vidare. Husflugan blir 5-8 mm lång och lever i 15-30 dagar. Den har en grå mellankropp med fyra mörka ränder och en gul eller beige bakkropp. De livnär sig på förruttnat och dött organiskt material såsom avföring och köksavfall.

Den blåsvarta spyflugan lägger sina ägg i döda djur eller andra ruttna organiska material som exempelvis ost eller avföring. Äggen kläcks inom ett dygn varefter larverna borrar ner sig i maten. Efter en vecka är de fullvuxna och lämnar då kadavret. Spyflugan saknar käkar och suger istället i sig sin föda. För att få i sig födan sprutar den ut matspjälkningsvätska på exempelvis en köttbit. När köttet lösts upp av vätskan kan spyflugan suga i sig den lösning som bildats. Spyflugor kan bära på många bakterier och man har i genomsnitt hittar tre gånger så många mikroorganismer på spyflugor än på husflugor.

Bananflugan som även kallas fruktfluga dras till bland annat övermogen frukt och matrester. De lägger gärna sina ägg bland frukten och förökar sig sedan snabbt. Bananflygan trivs i rumstemperatur och dess livslängd är ungefär en månad.

Vindsfluga liknar husflugan men är en sorts spyfluga. Vindflugan utgör inte någon hälsorisk och förökar sig bara utomhus där de lägger sina ägg på marken. De nykläckta larverna borrar sedan in sig i daggmaskar där de utvecklas vidare. I slutet av hösten söker de sig inomhus för att hitta en plats att övervintra på, gärna i vindsutrymmen. Om de hittat en kylig övervintringsplats kan de sitta där orörliga fram till våren men om det är en varmare plats blir de mer aktiva och det är då som vi kan träffa på dem inomhus. Vindsflugorna gillar högt belägna hus och söker sig gärna tillbaka till samma hus år efter år.

Flugorna har en viktig roll i ekosystemet som pollinerare. Flugor tillhör insektordningen tvåvingar vilket innebär att de bara har ett par vingar vilket skiljer dem från andra insektordningar. De skiljer sig också genom att deras antenner är kortare än deras huvud. Världens största fluga är 7 cm lång och världens minsta fluga är 0,4 mm. Flugor har fasettögon som är placerade på dess rörliga huvud. De har en mun som är anpassad för att sticka ut så de kan suga i sig sin föda.

En flughona kan leva i upp till en månad och under den tiden producera ca 500–1000 ägg, ett hundratal åt gången. Larverna kläcks inom ett dygn och om de har god tillgång till föda och värme genomgår de förpuppning bara några dagar senare. Den nya generationen flugor är dessutom kapabla att föröka sig redan 36 timmar efter att de lämnat sina puppor. Om man har otur kan det således räcka med att ett par flugor förirrat sig in i hemmet för att man ska drabbas av en stor invasion inom en vecka.

Hur blir man av med flugorna?

Flugfällor: Att hålla flugorna borta från sina livsmedel är givetvis prioritering nummer ett, men det är inte alltid så lätt. Särskilt inte om man sitter ute och äter. En lite avsides placerad flugfälla med anpassat lockmedel brukar oftast lösa problemet. Inomhus kan man sätta upp klisterfällor. Dessa finns bland annat i form av spiraler, som kan hängas upp exempelvis i taket eller i en fönsterkarm, och som självhäftande remsor som kan fästas direkt på fönsterrutorna.

Städa och ställ undan matvaror: Man kan också förebygga en hel del genom att hålla rent i och kring hemmet, ta ut kompostbehållare och sopor ofta, förpacka alla livsmedel väl och inte låta matvaror stå framme i onödan.

Insektsnät: Att spänna upp insektsnät över dörrar och fönster är ett effektivt sätt att hålla flugorna kvar utomhus. Med hjälp av ett insektsnät kan du hålla dörrar och fönster öppna under varma sommardagar och nätter utan att behöva oroa dig för att få in flugor.

Täta huset: Se till att täta runt fönster och dörrar, vid takfot, kabelgenomföringar med mera för att förhindra att flugorna tar sig in.

Flugsmälla: Gamla hederliga flugsmällor är ju en beprövad metod.

Dammsugare: Ett alternativ till flugsmällan kan vara dammsugaren. Att jaga flugor med dammsugaren fungerar utmärkt.

Insektsspray: Under sommarhalvåret så kan vissa flugkolonier explodera i antal och då kan man behöva insektsbekämpa för att hålla antalen nere. Insektsspray är ett snabbt och effektivt sätt att bekämpa flugor både inomhus och utomhus. Du sprayar helt enkelt där du oftast ser att flugorna sitter och snart kommer flugorna dö av i snabb takt.

Betyg på guiden: