Spindelskrämmor

Med en spindelskrämma kan spindlar hållas borta från öppna ytor som exempelvis köksgolv och sovrum. Skrämman avger ett ultraljud som inte uppfattas av människor men skrämmer iväg spindlarna från den öppna ytan.

Endast ett sökresultat

-13%

Funktion och användning

En spindelskrämma avger ett ultraljud som gör att spindlarna avlägsnar sig från ljudet. Det är därmed ett effektivt sätt att få bort spindlar från exempelvis köks- eller tvättstugegolvet. Eftersom ljudet inte går genom väggar behövs en skrämma per rum där problem med spindlar uppstår. 

Användning:

  • Välj rätt placering

Placera en spindelskrämma i det rum där det är problem med spindlar. Välj ett vägguttag vid golvet och på ett ställe där inte några möbler ställs framför. Det är viktigt att ljudet ska kunna ”spridas” över rummet så mycket som möjligt. Får ej placeras i badrum eller fuktiga miljöer. 

  • Slå på 

På de allra flesta spindelskrämmor finns en lampa som indikerar att den är aktiv. Människor kan inte höra ljudet som den avger och därmed är lampan det enda som tydligt indikerar att den är igång. 

  • Komplettera med annan bekämpning

Spindelskrämmor används för att skrämma bort spindlar från öppna ytor. För ytterligare bekämpning kan rödceder, insektsfällor (klisterfällor) och insektsspray användas.

Ökad mängd spindlar i början

I vissa fall kan fler spindlar upptäckas efter att en spindelskrämma har aktiverats. Detta beror på att den kan påverka spindlar som gömt sig i närheten av det område som påverkas av ultraljudet. De kommer därmed fram ur gömmorna och kan upplevas fler än tidigare. Men därefter kommer de att skrämmas bort. 

Tips – För bäst effekt

  • Komplettera med spindelfällor

Det ljud som en skapas av en spindelskrämma kan inte gå igenom väggar eller möbler. De är därmed mest effektiva på öppna golvytor. För effektiv spindelbekämpning kan därför komplettering behöva ske med spindelfällor (klisterfällor). Detta framförallt om spindlarna gömmer sig i springor och eller skrymslen dit ljudet från spindelskrämman inte når. 

  • En spindelskrämma per rum

Eftersom spindlarna bara skräms iväg är risken att de tar till tillflykt till närliggande rum. Använd därför en spindelskrämma i varje rum som ska skyddas. Kom ihåg att inte ställa någon möbel framför skrämman då detta minskar dess effekt kraftigt. 

  • Kontrollera effektiv yta

Det som främst skiljer olika spindelfällor åt är hur styr yta som de är effektiva på. Det är vanligt att de täcker en yta på 30 kvadratmeter vilket gott och väl räcker för de flesta rum och öppna ytor. Men kontrollera alltid att spindelskrämman hanterar den yta som förväntas skyddas mot spindlar. 

FAQ

Hur påverkas husdjur av en spindelskrämma?

Hundar och katter påverkas inte av ljudet. Däremot kan smågnagare så som marsvin, kanin och hamster uppleva det som störande. Har du smådjur bör annan bekämpning ske av spindlarna än med spindelskrämma. Detta exempelvis med insektsspray och fällor. 

Kan den användas utomhus?

Då det är en elektrisk produkt som inte är anpassad för utomhusbruk ska den enbart användas inomhus. Risken är annars att fukt tränger in och förstör den. 

Blir det helt spindelfritt?

Det kan bli spindelfritt på den yta som täcks av spindelskrämman. Däremot finns ingen garanti för att spindlarna inte hittar andra platser i hemmet att vara på. Börja med spindelskrämma, kombinera med andra bekämpningsåtgärder och kvarstår problemet behöver ett saneringsföretag kontaktas.