Mullvadsfälla

En mullvadsfälla används för att bekämpas sork och mullvad i trädgården. Fällorna monteras i mullvadsgångar/hål och dödar effektivt de djur som kryper i dessa gångar. Mullvadssax klämmer ihjäl mullvaden medan patronfällan dödar med ett kraftigt lufttryck. Läs vår guide, nedanför produkterna, hur de olika fällorna fungerar och vad som är viktigt att tänka på vid bekämpning av mullvad.

Visar alla 14 resultat

-11%
399 kr
-10%
-10%
-17%

Så fungerar en Mullvadsfälla

Det finns två olika kategorier av mullvadsfällor, mullvadssax och patronfälla. Mullvadssaxen dödar mullvaden genom att fånga och klämma ihjäl den medan patronfällan skapar en tryckvåg som snabbt dödar mullvaden även om den är några centimeter från fällan.

Så fungerar en mullvadsfälla 

Det finns två olika kategorier av mullvadsfällor, mullvadssax och patronfälla. Mullvadssaxen dödar mullvaden genom att fånga och klämma ihjäl den medan patronfällan skapar en tryckvåg som snabbt dödar mullvaden även om den är några centimeter från fällan.

Mullvadssax - Montering och användning

Att använda en slagfälla/klofälla/mullvadssax är ett billigt och effektivt sätt att bekämpa mullvad i trädgården. Om flera mullvadsgångar lokaliseras kan ett par fällor sättas ut samtidigt.

1.Lokalisera
Börja med att kontrollera var mullvad håller till i trädgården och var dess gångar leder. Enklast sker detta genom att söka upp en jordhög och därifrån trycka ner en pinne på flera platser kring jordhögen. På så sätt kan gången lokaliseras.

2. Gräv hål
Gräv nu ett hål ner till mullvadsgången. Hålet ska vara lika stort som mullvadsfällan. Lägg ner jord så att hålet åt ena riktningen täcks för.  

3. Montera mullvadsfällan
Montera nu mullvadsfällan i tunnelriktningen. Följ instruktionerna på fällan kring hur den aktiveras när den är monterad.

4. Lägg på jord
Lägg till sist jord kring fällan så att varken luft eller ljus kommer ner via hålet.

5. Mullvaden fångas
När mullvaden kommer åt fällan fälls dess klor ihop och mullvaden kläms ihjäl.

SuperCat

Patronfälla - Montering och användning

En nackdel med klofällan är att den kan aktiveras innan mullvaden är i fällan. Detta exempelvis av jord som mullvaden ”puttar” framför sig. Ett alternativ är istället att använda en patronfälla.

  1. Sök upp mullvadshål

Sök upp ett mullvadshål med tillhörande mullvadsgång. Denna gång bör helst vara minst 15 cm rak så att tryckvågen når långt. I vissa fall kan hålet behöva grävas något större.

  1. Ladda med slaktpatron & säkra

Patronfällan laddas med slaktpatron (gul). Säkra fällan medan den hanteras.

OBS! Läs alltid instruktionerna noga innan hantering. 

  1. Tryck fällan mot gången & osäkra

Sätt stativet så att utlösningsmekanismen kommer ca 3 – 4 cm från botten på gången. Det finns både de som helt och hållet grävs ner samt de som monteras på en ställning ovanför hålet. Nu kan sedan fällan osäkras.

  1. Skydda fällan

För att undvika att andra djur påverkar fällan kan en stålhink, eller låda, ställas över den.  

  1. Tryckvågen dödar mullvaden

När fällan aktiveras skapas en kraftig tryckvåg i mullvadens gång. Därmed dör mullvaden av tryckvågen även om den inte skulle vara exakt vid fällan.

OBS! Hantera enbart säkrade fällor. Det finns risk för personskador om den utlöses mot exempelvis ansiktet…

Tips för effektivare fångst

Flytta om ingen fångst uppnås

Flytta fällan till andra mullvadsgångar om fällan inte aktiverats och fångat något djur. I större trädgårdar kan det även vara värt att använda flera fällor samtidigt.

Komplettera med mullvadsskrämma

En mullvadsfälla fångar och dödar mullvad – men skrämmer inte bort dem. För större effektivitet kan därför fällorna kompletteras med en mullvadsskrämma. Det är ett aluminiumrör som trycks ner i jorden och skapar vibrationer. Dessa vibrationer anser både mullvad och sork vara obehagliga vilket gör att de söker sig till områden dit inte vibrationerna når.

Komplettera med mullvadsmedel

Utöver mullvadsskrämma kan mullvadsmedel användas för att skrämma bort mullvad och sork. Doften gör att de söker sig till andra områden. Kan exempelvis användas kring husgrund eller rabatter. Används däremot inte på stora öppna ytor som gräsmattor.

Aktiveras slagfällan – utan fångst?

Om slagfällor aktiverats vid flera tillfällen, utan att någon mullvad fångats, kan det vara värt att byta till patronfälla. Detta eftersom dessa fällor dödar mullvad på ett annat sätt. (Se ovan vid ”Montering och användning – Patronfälla”)

Använd handskar

Både mullvad och sork har ett väldigt gott luktsinne. Om fällan hanteras utan handskar är risken att de känner doften av människa och därmed undviker fällan. Undvik även lukt av ”nya handskar” genom att gnugga in jord på dem.

Kontrollera efter 1 - 2 dagar

Kontrollera om det finns någon mullvad i fällan efter 1 – 2 dagar. Vid fångst kan fällan göras ren och sättas tillbaka. Om ingen fångst uppstått efter en längre period kan platsen bytas.

Kompletterande produkter FAQ 

Var köps ”gula patroner”?

Slaktpatroner (gula patroner) kan i regel köpas hos återförsäljare av mullvadsfällor eller jaktbutiker. Däremot krävs att personen är 18 år och att legitimation visas upp vid leverans.

Är patronfällan farlig för människor?

Ja, personskador kan uppstå om fällan hanteras på ett felaktigt sätt. Det är orsaken till att de tillhörande patronerna inte får hanteras av personer under 18 år.

Krävs det licens för att hantera ”gula patroner”?

Nej, de är licensfria.

Fångar fällan enbart mullvad?

De flesta mullvadsfällor fångar även sork.

Kan mullvad bekämpas med fosforväteutvecklande pellets?

Ja, men detta får enbart ske av personer som har korrekt utbildning.