Kackerlackor – Bli av med kackerlackorna effektivt

Bland de många olika sorter av kackerlackor som lever i Europa är två särskilt utbredda: den tyska kackerlackan (Blattella Germanica) och den något mindre vanliga orientaliska kackerlackan (Blattella Orientalis). Kackerlackorna behöver värme för att överleva och dras därför till platser med konstant värme och fukt.

Mest sålda produkter

Alla produkter

Rödceder – Kackerlackor Fiende

Rödceder avger en tilltalande doft för människor men avskys av skadedjuren. Rödcede är ett naturligt bekämpningsmedel mot kackerlackor som utvinns ur amerikanska rödcederträd. Rödceder-produkterna är 100% ekologiska och miljövänliga. De ger ett långvarigt skydd mot kackerlackor och andra skadedjur. Produkterna är giftfria och utgör därmed inte någon hälsofara för varken människor eller sällskapsdjur.

Kackerlackfällan – Smidig och Effektivt

Kackerlackfällan utsöndrar feromoner som liknar den doft som kackerlackhonorna avger. Hanarna dras till platsen där doften kommer ifrån, då de vill para sig med honorna. Vid fällan finns inga honor, däremot så finns det en klisterlapp som kackerlackorna fastnar i. Då hanarna fastnar i fällan blir det färre hanar kvar för honorna att föröka sig med, vilket resulterar i att andelen kackerlackor reduceras hemma hos dig.

Tips för att undvika kackerlackor

  • Håll rent på ditt golv, är golvet rent finns det mindre att äta för kackerlackorna. Undvik till exempel att ha kläder eller böcker på golvet.
  • Kackerlackan trivs på fuktiga ställen, försök av den anledningen att hålla det så torrt som möjligt i ditt hem.
  • Täta springor och sprickor, då kackerlackorna trivs i sådana utrymmen. Genom att täta dem har djuret ingenstans att ta vägen.